Kontrola z daňového úradu: ako to vyzerá v praxi?

Roland Regely | rubrika: Článok | 8. 6. 2021
Daňová kontrola môže u mnohých podnikateľov vzbudzovať obavy, a to aj v prípade, že sú ich účtovníctvo a doklady v poriadku. Ako sa pripraviť na kontrolu?
Kontrola z daňového úradu: ako to vyzerá v praxi?

Zdroj: Shutterstock

Platíte dane načas a tiež ste vždy odovzdali daňové priznanie v termíne? Je to chvályhodné, avšak daňová kontrola má aj tak právo skontrolovať, či ste postupovali v súlade so zákonom. Daňová kontrola môže prísť ohlásene aj neohlásene. Väčšinou však úradníci zašlú list, v ktorom správca dane oznamuje, že u fyzickej či právnickej osoby vykoná daňovú kontrolu. Neohlásene môžu prísť pracovníci finančnej správy aj do miesta prevádzky či kancelárie. Čo všetko môžu kontrolovať? Ako ďaleko do vašej daňovej histórie môžu ísť? Pokúsime sa zodpovedať všetky otázky k daňovej kontrole.

Internetom kolujú diskusie a fámy o tom, ktoré skupiny podnikateľov sú viac kontrolované a ktoré nie. Daňoví inšpektori však tvrdia, že výber subjektov sa uskutočňuje automaticky a elektronicky na základe výberu podľa určitých zadaných kritérií. Kontrolné orgány teda zrejme majú nastavený nejaký systém, ktorý vie sám vyhodnotiť, ktorý subjekt treba preveriť.

Zo skúseností z predošlých rokov však zároveň vidno, že niekedy sa inšpektori zameriavajú na novovzniknuté subjekty, niekedy sa zamerajú na daň z pridanej hodnoty v určitom roku, niekedy na kontroly subjektov, ktoré podnikajú ako SZČO a zároveň majú podiel v obchodnej spoločnosti. 

Preveria všetky doklady

Pripravte sa na situáciu, že pracovníci daňového úradu budú požadovať k nahliadnutiu všetky doklady súvisiace s podnikaním. Je preto dôležité, aby ste ich mali prehľadne zoradené podľa rokov a aby ste vedeli kedykoľvek ukázať doklady či dokumenty súvisiace s konkrétnym rokom. 

Vo všeobecnosti sa daňová kontrola začne do 40 dní od ohlásenia a kontrolný orgán by vám túto skutočnosť mal (avšak nemusí) oznámiť úradným listom. Máte teda niekoľko dní či týždňov na to, aby ste skompletizovali svoje doklady súvisiace s podnikaním. V prípade, že vám uvedený dátum nevyhovuje, do 8 dní od doručenia oznámenia sa môžete odvolať, reps. si môžete dohodnúť nový termín kontroly. 

Bez ohlásenia zväčša chodia finančné kontroly vtedy, ak je obava zo znehodnotenia dokumentov, prípadne s machinácií. V zákone sa hovorí, že správca dane môže začať daňovú kontrolu aj bez oznámenia. Úradníci tak robia najmä vtedy, ak o vykonanie daňovej kontroly požiadajú orgány činné v trestnom konaní.

Pred daňovou kontrolou si preverte:

  • či máte všetko riadne zaúčtované,
  • či disponujete všetkými príjmovými a výdavkovými dokladmi
  • či je skutočná výška príjmov a výdavkov zhodná s tým, čo ste podali v daňovom priznaní
  • či sú vaše výdavky oprávnené - najmä ak ste platcom DPH
  • či sú doklady po formálnej stránke správne, či obsahujú všetky údaje, ktoré obsahovať majú
  • či reálny stav korešponduje so stavom na papieri - hmotný majetok, marketingové predmety, vybavenie kancelárie, zmluvy

Platí tiež, že ak si uplatňujete tzv. paušálne výdavky, dokazovanie je pre vás omnoho jednoduchšie. Nemusíte totiž disponovať dokladmi o výdavkoch a v podstate nemusíte mať ani výdavky. Tento model zdaňovania príjmov je administratívne menej náročný a v prípade daňovej kontroly aj takmer nepostihnuteľný za predpokladu, že daňovník všetky príjmy priznal a uviedol v daňovom priznaní.

 

Daňová kontrola spätne - ktoré roky vám skontrolujú?

V oznámení od daňového úradu sa dozviete aj to, ktoré zdaňovacie obdobie, a ktorý druh dane budú inšpektorov zaujímať. Tým pádom sa viete pripraviť na konkrétne otázky a skompletizovať svoje doklady.

Zo zákona máte povinnosť pripraviť vhodné miesto a podmienky na vykonanie takejto daňovej kontroly. Ak neviete zabezpečiť miesto, budete musieť daňovému úradu zapožičať všetky doklady, ktoré si od vás vyžiada. Daňoví inšpektori tento spôsob uplatňujú aj v prípade menších podnikateľov či živnostníkov - nemajú totiž veľa dokladov.

Daňová kontrola a pokuta - môžete sa odvolať

Počas daňovej kontroly môžete ako kontrolovaný subjekt klásť otázky, predkladať dôkazy súvisiace s podnikaním a tiež vysvetľovať zistenia daňových inšpektorov. Ak nesúhlasíte s postupom daňovej kontroly alebo jej výsledkom, máte právo uviesť svoje vysvetlenie v protokole a tiež uplatniť si námietku voči záverom alebo postupom.

Daňová kontrola môže skončiť pokutou a vy s tým môžete - nemusíte súhlasiť. Ako kontrolovaný subjekt máte právo využiť opravné prostriedky a napokon aj právo domáhať sa žalobou na príslušnom súde preskúmania zákonnosti rozhodnutia Daňového úradu.

Anketa

Dostali ste už niekedy pokutu od daňového úradu?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register