Čo robiť, ak nemáte na zaplatenie dane

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 16. 3. 2021
Podnikanie zatvorené, podpora štátu mešká, no dane a odvody sa zaplatiť musia. Ako riešiť situáciu, keď na zaplatenie dane nemáte? Je pár možností...
Čo robiť, ak nemáte na zaplatenie dane

Zdroj: Shutterstock

Alebo si požičať ale požiadať o odklad

Tiež záleží aká vysoká je vaša daňová povinnosť. Môžete si požičať od banky, od známych alebo požiadať  priamo daňový úrad (správcu dane) o odklad platenia dane či o splátkový kalendár a splácať postupne.

Požiadať o odklad sa pravdepodobne vyplatí viac, než pôžička od banky. Museli by ste to riešiť alebo bezúčelovou pôžičkou alebo tzv. americkou hypotékou. Tento typ úverov býva úročený vyššie, než napríklad pôžička na auto, či hypotéka na bývanie. V niektorých prípadoch to môže byť dokonca nezískateľné. Navyše v tomto roku sa podmienky na získanie odkladu/splátok dane zmiernili.

 

Koľko stojí odklad platenia dane a aké sú podmienky

Kvôli pandémii je získanie splátkového kalendára alebo vybavenie odkladu platenia dane jednoduchšie, respektíve podmienky sa zmiernili.

Musíte počítať s tým, že odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach nie je zadarmo. Za dobu odkladu či splátok sa vyrubuje úrok po novom vo výške 3 %. V minulých rokoch bol tento úrok vo výške 10 %, čiže môžeme hovoriť o zmiernení. 

Úrok sa počíta z odloženej sumy za skutočnú dobu odkladu platenia dane alebo splácania dane.

Ďalšou podmienkou, s ktorou treba počítať je, že v prípade daňového nedoplatku vyššieho ako 3 000 eur je aj záložné právo na hnuteľný či nehnuteľný majetok, prípadne je nutné spolu so žiadosťou o odklad/splátky  doložiť aj vypracovanú finančnú a ekonomickú analýzu.

Tip: Na prepočet cudzej meny do daňového priznania musíte použiť tento kurz

Odklad dane ale splátky vám povolia, ak splňujete aspoň jednu podmienku: 

  • zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu (teda vás a členov rodiny);
  • u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti, a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma
  • zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR;

Odklad dane alebo splátky vám môžu byť povolené aj v prípade iného závažného dôvodu, ten však musí byť preukázateľný. 

Ako získať odklad/splátku dane

V prvom rade musíte podať žiadosť. A to písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice na daňovom úrade. Tí, čo majú povinnosť, komunikovať s daňovým úradom elektronicky, na výber nemajú. Žiadosť podávajú taktiež iba elektronicky.

Žiadosť musí obsahovať údaje o daňovníkovi, ďalej informáciu o tom, že žiada o odklad alebo že žiada o splátkový kalendár. Zároveň sa musí uviesť jedna z vyššie uvedených podmienok ako dôvod pre podanie žiadosti. 

K žiadosti sa potom prikladajú doklady, ktoré dôvod uvedený v žiadosti potvrdzuje. Napríklad môže sa doložiť:

  • prehlásenie o počte vyživovaných osôb daňovníkom (deti), 
  • potvrdenie od zamestnávateľa manželky do dosiahnutom príjme, 
  • rozhodnutie/potvrdenie o poberaní sociálnych dávok, 
  • rozhodnutie/potvrdenie o výške starobného alebo invalidného dôchodku, 
  • doklady, ktoré potvrdzujú úhradu výdavkov na bývanie (nájomné, inkaso, daň z nehnuteľnosti, faktúra za palivo a pod.)
  • účtové výkazy po priebežnej účtovej závierke
  • účtovné doklady o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 predchádzajúce kalendárne mesiace

Ako určiť dĺžku splácania alebo odkladu dane

Daňovník si v žiadosti sám navrhne výšku splátok a lehotu splatnosti, prípadne uvedie lehotu odkladu.

Odklad platenia dane alebo splátky je možné povoliť len najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane.

Za vydanie rozhodnutia správcu dane sa platí poplatok 9,50 eura či už bude odklad/splátky schválený alebo zamietnutý. 

Zdroj: Finančná správa SR

Anketa

Akým spôsobom podávate daňové priznanie?

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register