Kto si môže uplatniť daňový bonus pri striedavej starostlivosti u rozvedených rodičov

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 18. 2. 2021
Každým rokom pribúda i na Slovensku rozvedených párov, ktoré majú dieťa v striedavej starostlivosti. Ktorý z rodičov si môže daňový bonus uplatniť?
Kto si môže uplatniť daňový bonus pri striedavej starostlivosti u rozvedených rodičov

Zdroj: Shutterstock

Otec, mama, dieťa spolu v jednom dome. Harmonický model rodiny, jednoduché na získanie daňového bonusu, obzvlášť v prípade, ak má nárok iba jeden z rodičov.  V situácii kedy rodina nie je úplná resp. rodičia sú rozvedení, uplatňovanie daňového bonusu nie je jednoznačné.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu

  1. Uplatniť daňový bonus si možno len na dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s rodičom
  2. Daňový bonus je možné uplatniť len ak sú príjmy
    1. v danom mesiaci aspoň vo výške polovičky minimálnej mesačnej mzdy
    2. v danom roku aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mesačnej mzdy

Matka má prednosť

V prípade rozvedených rodičov si daňový bonus uplatní ten rodič, ktorému dieťa bolo zverené do výhradnej starostlivosti.  Občiansky zákonník definuje domácnosť ako fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a uhrádzajú si  náklady na svoje potreby.

Pri striedavej starostlivosti platí, že sa o osobnú starostlivosť starajú obaja rodičia a dieťa žije v spoločnej domácnosti s každým rodičom presne stanovenú dobu. Nárok na daňový bonus majú obaja rodičia.

Ktorý z rodičov si daňový bonus uplatní, záleží napokon, či sa vzájomne dohodnú. Ak by sa však nedohodli, uplatňuje sa daňový bonus v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

 

Dohoda je základ, kombináciám sa medze nekladú

Zákon stanovuje ako postupovať vo vyhrotených či nejasných situáciách, no vždy je lepšie ak sa rodičia dohodnú. A dohoda nemusí byť len o tom, že sa určí jeden z rodičov, ktorý si uplatní bonus na dieťa počas celej doby. Rodičia si môžu rozdeliť mesiace v danom roku.

Situácia k daňovému bonusu: Dieťa je jeden mesiac u otca a jeden mesiac u matky

Ak je dieťa zverené do striedavej starostlivosti tak, že je jeden mesiac u matky a druhý mesiac u otca, uplatňujú si daňový bonus takto aj rodičia. U svojho zamestnávateľa môžu uviesť vo vyhlásení, že si otec uplatňuje bonus napr. v párnych mesiacoch a matka u svojho zamestnávateľa uvedie vo vyhlásení, že si uplatní daňový bonus v nepárnych mesiacoch.

Ide však o vzájomnú dohodu, ak sa nedohodnú, uplatní si daňový bonus matka.

Rodičia sa môžu dohodnúť, že si jeden uplatní daňový bonus a druhý si uplatní prídavky na dieťa.

Takáto dohoda sa uzatvára na úrade práce pri podaní žiadosti o prídavok na dieťa

Situácia k daňovému bonusu: Striedavá starostlivosť a matka nemá žiadny príjem

Kto si uplatní daňový bonus, ak matka nemá žiadny príjem (napr. je na materskej dovolenke a poberá rodičovský príspevok) a dieťa je striedavo u oboch rodičov?

Opäť tu platí, že sa rodičia musia dohodnúť. Uplatniť celoročný daňový bonus si môže otec, len ak s tým bude matka súhlasiť, aj keď ona nespĺňa podmienku minimálneho príjmu. Zákon hovorí jasne, ak sa rodičia nedohodnú, postupuje sa v poradí: matka, otec.

Aká je výška daňového bonusu 2021

V roku 2021 sa daňový bonus poskytuje mesačne vo výške 23,22 eura na jedno dieťa. Ročný daňový bonus potom predstavuje sumu 278,64 eura.

Ak si uplatňujete daňový bonus na niektoré dieťa len časť roku, uľahčí vám výpočet sumy daňového bonusu naša kalkulačka: Daňový bonus na dieťa.

Dvojitý daňový bonus a bonus pre školákov 2021

Dvojnásobný daňový bonus získať rodičia detí vo veku do 6. rokov. Suma mesačného dvojitého daňového bonusu je 46,44 eura a ročný dvojitý daňový bonus potom predstavuje sumu až 557,28 eura na jedno dieťa.

Od júla 2021 sa zvýši daňový bonus pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, teda predovšetkým na deti ktoré navštevujú základnú školu. Dôvodom pre zavedenie zvýšeného daňového bonusu bolo zrušenie obedov zdarma na školách.

Daňový bonus na deti vo veku od 6 do 15 rokov bude od 1.7.2021 vo výške 39,47 eura. Ročný daňový bonus pre túto vekovú kategóriu sa vypočíta ako (6x23,22) + (6x39,47), teda rodičia môžu získať až 376,14 eura.

Anketa

Je výška daňového bonusu postačujúca?

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register