Podávam svoje prvé daňové priznanie (postup)

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 19. 3. 2019
Príjmy od viacerých zamestnávateľov je najčastejší dôvod, kedy si aj zamestnanci podávajú svoje daňové priznanie sami. Prácu im uľahčí aj to, že podávajú kratšiu verziu daňového priznania, a tým je minimalizované riziko, že sa niečo prehliadne.
Podávam svoje prvé daňové priznanie (postup)

Zdroj: Shutterstock

Príjmy zo zamestnania od viacerých zamestnávateľov, prípadne z dohody o pracovnej činnosti alebo o vykonaní práce, patria do daňového priznania k dani z príjmov - typ A (pokiaľ ste v roku 2018 nemali žiadne iné príjmy).

Keď zamestnávateľ nerobí zamestnancovi ročné zúčtovanie, vystaví mu potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse na vyživované dieťa. Z tohto potvrdenia daňovník pri vyplnení daňového priznania vychádza a toto potvrdenie alebo jeho kópia je zároveň prílohou k daňovému priznaniu. V prípade príjmu od viacerých zamestnávateľov vydá daňovníkovi toto potvrdenie každý zamestnávateľ.

 

Ako vyplniť daňové potvrdenie pri príjmoch zo zamestnania

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb - typ A má 6 strán.

1. strana obsahuje predovšetkým identifikačné údaje

Venujte pozornosť správnemu vyplneniu rodného čísla. Zaškrtnete druh daňového priznania "daňové priznanie" za rok 2018.

2. až 6. strana začína vyplnením rodného čísla. Častou chybou je, že sa na niektorej strane zabudne vyplniť rodné číslo.

Na 2. strane sa vyplňujú údaje na uplatnenie zníženia základu dane:

  • o poberaní dôchodku,
  • o manželke/manželovi žijúcej s daňovníkom v domácnosti (kvôli nezdaniteľnej časti základu dane),
  • o vyživovaných deťoch,
  • o zaplatených úrokoch na hypotéke.

Tieto údaje sa vyplňujú len v prípade, že má daňovník nárok na niektoré z uvedených znížení. Inak zostanú riadky prázdne.

Riadok, ktorý prázdny nezostane, je riadok 36 v V. oddiely. Tu vyplníte príjem z potvrdenia o príjmoch od zamestnávateľa. Ak máte príjem od viacerých zamestnávateľov, príjem z potvrdení spočítate a uvediete do riadku 36 celú sumu.

Na riadku 36a sa uvedie suma príjmu z brigád. Ak napríklad slečna Nová mala príjem od zamestnávateľa v sume 6 000 eur a z brigády v sume 100 eur, uvedie na riadku 36 celkový príjem 6100 eur a na riadku 36a uvedie sumu 100 eur.

Ďalej sa vyplní riadok 37 - Úhrn povinného poistného. Tento údaj sa taktiež bude nachádzať na potvrdení od zamestnávateľa. Riadok 37a a 37b predstavuje detailnejší rozpis súm poistného na sociálne a zdravotné poistenie.

Nasleduje vyplnenie riadku 38 - Základ dane (r. 36 - r. 37, tj. príjmy - zaplatené poistné).

VI. Oddiel - výpočet dane

Na riadku 39 uvediete sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Za rok 2018 sa jedná o sumu 3 830,02 eur.

Táto suma sa neprepočítava na jednotlivé mesiace. Daňovník si ju môže uplatniť, aj keď nepracoval celý rok.

Ako podať svoje prvé daňové priznanie

foto: Shutterstock

Ak ste na 2. strane nevyplňovali žiadne údaje o poberaní dôchodku, o vyživovaných deťoch či ďalších zníženiach základu dane, vyplníte rovno riadok č. 43. V riadku 44 vyplníte základ dane z riadku 38 znížený o sumu z riadku 43.

V riadku 45 vypočítate daň, ktorá predstavuje sumu 19 % zo základu dane uvedenom na riadku 44. Nasleduje až riadok 56. Jeho výsledkom je daň, ktorú by ste mali zaplatiť, avšak na riadku 70 uvediete sumu už zrazených preddavkov na daň. Túto sumu sa opäť dozviete z potvrdenia od zamestnávateľa. Nasleduje vyplnenie riadku 71 alebo 72. Ide o rozdiel medzi daňovou povinnosťou z riadku 56 a skutočne zaplatenými daňovými preddavkami z riadku 70.

Daňový preddavok je daň, ktorú vám zamestnávateľ strhol zo mzdy počas roku. Preto sa pri príjmoch, ktoré sú nižšie ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka oplatí podať daňové priznanie. Môžete tak získať daňové preddavky späť.

V prípade, že vám vznikol daňový preplatok vyšší ako 5 eur, vyplníte aj XI. oddiel - Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku, atd. Tu zaškrtnete príslušný riadok a spôsob, akým chcete preplatok vyplatiť. Nezabudnite sa v oddiely podpísať.

Podpis a rodné číslo v daňovom priznaní

Dve najčastejšie chyby v papierovom daňovom priznaní sú, že chýba rodné číslo daňovníka na každej stránke daňového priznania a tiež že chýba podpis v daňovom priznaní.

V priznaní za rok 2018 sa jedná o samostatný kontajner medzi X. a XI. oddielom. Uvediete tu počet príloh, dátum a podpis. Obsahom kontajneru je vyhlásenie o správnosti a úplnosti všetkých údajov.

Pri osobnom podaní daňového priznania zvyknú pracovníčky daňového úradu skontrolovať, či ste na podpis nezabudli, ale spoliehať sa na to nedá.

Bez podpisu je totiž daňové priznanie neplatné.

Kde môžete podať svoje daňové priznanie

Vyplnené daňové priznanie môžete osobne podať na podateľni daňového úradu, na pobočke daňového úradu alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

Okrem daňového priznania môžete papierové daňové priznanie odovzdať aj na vybraných mestských úradoch. Táto rozšírená možnosť však platí iba v piatok 29. marca 2019 a v pondelok 1. apríla 2019.

Papierové daňové priznanie môžete podať aj poštou. Poštová pečiatka však môže byť najneskôr s dátumom 1.4.2019. Po tomto dátume sa už riadne daňové priznania nepodávajú, resp. môžete očakávať pokutu za neskoré podanie daňového priznania. Daňové priznanie môžete podať aj elektronicky.

Anketa

Poukazujete 2 % z dane nejakej organizácii?

Miroslava Hrášková

Autor článku Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce