Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 17. 3. 2023
Termín na odovzdanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie 2022 je to teda do 31. 3. 2023. Do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť, inak vám hrozí pokuta za nepodanie daňového priznania vo výške od 30 do 16 000 eur. Ako sa vyhnúť problémom, ak tento termín nestíhate alebo vám chýbajú prostriedky na zaplatenie dane z príjmov za toto obdobie?
Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

Zdroj: Shutterstock

Odklad daňového priznania

Podľa informácií Finančnej správy: „ak daňovník nestíha podať daňové priznanie, je potrebné finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty.“ Môže tak urobiť podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, pričom oznámenie musí byť podané najneskôr do 31. 3. 2023 na príslušný daňový úrad – ak priznanie podáva v papierovej forme.

„Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a je registrovaná pre daň z príjmov podľa 49a zákona o dani z príjmov, má povinnosť podať Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 na predpísanom tlačive elektronicky,“ uvádza Finančná správa.

Lehotu na podanie daňového priznania môže daňovník predĺžiť oznámením, ak sa nenachádza v konkurze, v likvidácii alebo nie je dedičom zomrelého daňovníka. V opačnom prípade si môže lehotu predĺžiť žiadosťou.

Potrebné tlačivá vydáva finančné riaditeľstvo a sú zverejnené na webe Finančnej správy.

Oznámenie o predĺžení lehoty

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania môže podať fyzická aj právnická osoba a patrí medzi najčastejšie formy odkladu daňového priznania k dani z príjmov. Podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) si daňovník môže oznámením odložiť podanie daňového priznania najviac o:

  • tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii – daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, pričom v tejto novej lehote je daň aj splatná, 
  • o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii – daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, pričom v tejto novej lehote je daň aj splatná. Ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.

Žiadosť o predĺženie lehoty

Daňovník v konkurze, ktorý chce predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, musí žiadosť o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podať správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže na základe takejto žiadosti rozhodnutím predĺžiť túto lehotu najviac o tri mesiace. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať.

Odovzdanie oznámenia či žiadosti

Ak ste zamestnancom, no podávate si daňové priznanie sami, máte na výber z dvoch možností. Dokument môžete podať elektronicky cez portál Finančnej správy alebo vyplnený formulár vytlačiť a osobne odovzdať na príslušný daňový úrad, ktorý vám je priradený podľa adresy trvalého bydliska.

Ak možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania využíva fyzická osoba, ktorá spĺňa definíciu podnikateľa podľa Obchodného zákonníka, musí to urobiť elektronicky. Po prihlásení sa do portálu Finančnej správy vyplníte formulár, podpíšete ho elektronickým podpisom a odošlete.

Čo sa s odkladom zmení?

Okrem termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu ovplyvní predĺžená lehota aj:

  • sociálne odvody (u živnostníkov a SZČO) – ak doteraz daňovník neplatil odvody a vznikne mu daňová povinnosť, posunie sa mu aj termín vzniku odvodovej povinnosti,
  • zdravotné odvody (u živnostníkov a SZČO) – daňovníkovi sa podaním odkladu daňového priznania predĺži lehota na doručenie ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
  • preddavky na daň z príjmov (pri fyzických a právnických osobách).

Pripravte si s nami kompletné daňové priznanie online za 15 minút, bez registrácie a anonymne.Za cenu jedného lístka do kina. Na podanie daňového priznania máte ešte:

dníhodínminútsekúnd
Chcem vyplniť daňové priznanie

Ak si chcete stiahnuť daňové formuláre, pokračuje na daňové formuláre

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

14. 9. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť?... celý článok

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

12. 9. 2023 | Daniel Výcha

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

30. 8. 2023 | Marek Mittaš

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok