Ako požiadať o príspevok na zvýšenú splátku hypotéky: Kto ho dostane a koľko to bude stáť?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 15. 1. 2024
Nárast úrokových sadzieb hypoték bol za posledné dva roky rýchly a výrazný. Z výhodných ponúk s úrokom pod 1 % sa zrazu stali veľmi drahé produkty s úrokovými sadzbami dosahujúcimi až 5 %. Táto zmena spôsobila veľký skok v mesačných splátkach mnohých bankových klientov a zvýšila ich finančné zaťaženie. Štát na túto skutočnosť zareagoval vytvorením príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie, o ktorý je možné žiadať od 2. januára 2024.
Ako požiadať o príspevok na zvýšenú splátku hypotéky: Kto ho dostane a koľko to bude stáť?

Zdroj: Shutterstock

Čo je príspevok na zvýšenú splátku hypotéky?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie je nová štátna sociálna dávka, ktorú upravuje zákon č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jeho výška predstavuje 75 % zo zvýšenia splátky, maximálne však 150 eur. Presnú výšku príspevku bude počítať banka, v ktorej má klient uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie.

„Systém je zatiaľ nastavený do roku 2027 s možnosťou pravidelného prehodnocovania v rámci zákona o štátnom rozpočte. Minulý rok sme pokryli daňovým bonusom,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Kto je oprávnený žiadateľ príspevku?

Na príspevok má nárok fyzická osoba, ktorá:

 • má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, 
 • je spotrebiteľom zo zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník), 
 • má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou.

To znamená, že ak klient uzatvoril zmluvu pred 1. januárom 2024 a zároveň sa úroková sadzba zvýšila v predchádzajúcom roku, je možné podať žiadosť o príspevok od januára tohto roka.

V prípade, že by sa úroková sadzba zvyšovala aj počas tohto roka, žiadosť bude možné podať od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu sadzby došlo.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) následne dopĺňa, že ak je v rámci hypotéky viac oprávnených osôb, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich.

„Oprávneným žiadateľom môže byť dlžník alebo spoludlžník uvedený na zmluve o úvere na bývanie. Ak je viac oprávnených osôb (dlžník a spoludlžník), ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich.“

Kto má nárok na príspevok?

Nárok na príspevok má žiadateľ, ktorý splní tri zákonom stanovené podmienky. Sú to:

Hranica príjmu na poskytnutie príspevku

Pri posudzovaní nároku na príspevok sa berie do úvahy príjem všetkých oprávnených osôb (dlžníka aj spoludlžníka). Zohľadňuje sa pritom zdaniteľný príjem, ktorý je súčasťou základu dane a osobitného základu dane z príjmov.

Maximálna výška priemerného príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka nesmie presiahnuť 1,6-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem.

ÚPSVaR uvádza, že na účely vzniku nároku na príspevok sa posudzuje príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť. To znamená, že pre žiadosti podané v roku 2024 sa berie do úvahy príjem z roku 2022.

V prípade, že by bol priemerný príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2022 vyšší ako priemerná mesačná nominálna mzda, úrad pre vznik nároku na príspevok ešte posúdi priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť.

Zmluva o úvere

Zmluva o úvere musí byť uzatvorená pred 1. januárom 2024, pričom jej účelom musí byť poskytnutie úveru na nehnuteľnosť určenú na trvalé bývanie. Úver musí byť poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť slúžiacu výlučne k trvalému bývaniu:

 • oprávnenej osoby, 
 • oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami,
 • fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby.

„Nárok na príspevok vzniká iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie a na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie. Za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy,“ dopĺňa ÚPSVaR.

Úhrada mesačnej splátky

Oprávnená osoba získa nárok na príspevok len v prípade, že uhradí mesačnú splátku v plnej výške, lehote a spôsobom, ako je dohodnuté v zmluve. Úrad prihliada na omeškanie úhrady mesačnej splátky, no maximálne do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala splatnosť splátky.

Vyplácanie príspevku

Informácie o výške príspevku poskytnú banky úradom do desiateho dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Zároveň tu platí to isté, čo pri iných štátnych sociálnych dávkach – úrady budú príspevok vyplácať mesiac pozadu.

„Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny očakávajú zo začiatku nápor žiadostí. Preto sa môže stať, že príspevok dorazí na účet žiadateľa neskôr, ale bude mu doplatený aj spätne od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť,“ povedala hovorkyňa ÚPSVaR.

Ako požiadať o príspevok?

O príspevok sa žiada predložením písomnej žiadosti úradu. Stačí predložiť vyplnenú a podpísanú žiadosť buď osobne, alebo poštou na adresu úradu podľa miesta pobytu. Žiadosť je možné poslať aj elektronicky cez portál www.slovensko.sk, avšak vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis.

Formuláre na žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku hypotéky nájdete na webovej stránke ÚPSVaR.

Anketa

Budete žiadať o príspevok na zvýšené splátky hypoték

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

 • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
 • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
 • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Často kladené otázky

 • Príspevok na zvýšenú splátku hypotéky je určený pre osoby, ktoré spĺňajú špecifické podmienky stanovené príslušnou finančnou inštitúciou alebo vládnym programom. Všeobecne má na tento príspevok nárok ten, kto čelí finančným ťažkostiam, ako je napríklad strata zamestnania alebo iný významný pokles príjmu, ktorý ovplyvňuje jeho schopnosť platiť hypotekárne splátky. Pre presné informácie o kritériách nároku na príspevok je dôležité konzultovať podmienky konkrétneho príspevku u poskytovateľa alebo na oficiálnych stránkach relevantných inštitúcií.

 • Ak chcete získať príspevok na zvýšenú splátku úveru, musíte spĺňať určité podmienky stanovené poskytovateľom finančnej pomoci. Zvyčajne sa požaduje doklad o pravidelných príjmoch, dobrá kreditná história a potvrdenie o výške úveru a jeho splátkach. Dôležité je tiež overiť si konkrétne kritériá príspevku, ako napríklad maximálnu výšku príjmu alebo špecifické požiadavky týkajúce sa druhu úveru. Pre presné informácie je vhodné navštíviť oficiálnu stránku poskytovateľa alebo konzultovať s finančným poradcom.

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ceny bytov a nájomného v EÚ opäť rastú: Aké sú vyhliadky a situácia na Slovensku?

24. 11. 2023 | Daniel Výcha

Ceny bytov a nájomného v EÚ opäť rastú: Aké sú vyhliadky a situácia na Slovensku?

Bývanie sa stáva čoraz drahším. Potvrdzujú to štatistiky, ktoré ukazujú, že ceny bývania v Európskej únii rástli aj v druhom štvrťroku. V porovnaní s prvým štvrťrokom boli ceny bytov... celý článok

Začína sa výpredaj na realitnom trhu: Kam až môžu padať ceny?

17. 10. 2023 | Redakcia

Začína sa výpredaj na realitnom trhu: Kam až môžu padať ceny?

Ceny nehnuteľností v minulom roku dosiahli svoje maximá. V kombinácii s vysokými hypotékami to spôsobilo pomerne výrazné ochladenie trhu. Najnovšie štatistiky však prinášajú skvelé... celý článok

Štátna prémia v roku 2024: Oplatí sa pre vás?

13. 9. 2023 | Redakcia

Štátna prémia v roku 2024: Oplatí sa pre vás?

Štátna prémia pre rok 2024 by mala dosahovať 7 % z ročného vkladu, avšak maximálne do výšky 70 eur. Tento záver vyplýva z návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky,... celý článok

V júli 2023 sa opäť navyšoval príspevok na bývanie. Využívate ho aj vy?

24. 7. 2023 | Daniel Výcha

V júli 2023 sa opäť navyšoval príspevok na bývanie. Využívate ho aj vy?

Jeden zo spôsobov, ako štát pomáha občanom v hmotnej núdzi, je poskytnutie príspevku na bývanie. Podľa novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa od 15. júla 2023 zvýšila suma tejto... celý článok

Obťažuje vás sused? Kam sa obrátiť pri riešení susedských sporov?

23. 5. 2023 | Barbora Magočová

Obťažuje vás sused? Kam sa obrátiť pri riešení susedských sporov?

Tešili ste sa na teplejšie dni, ktoré si budete v pokoji vychutnávať na záhrade či na balkóne? Lenže čo z toho, keď vám váš sused vysnívanú pohodu pravidelne narúša? Čítajte, kedy sa... celý článok