Akciové stratégie

Nikdy nevstavujte len na jedného koňa! Je veľmi nepravdepodobné, že sa Vám podarí nájsť (aj za pomoci odporúčania odborníkov) tu najziskovejšiu akciu. Keď zaradíte do portfólia viac akcií, budete menej prerábať (alebo vôbec nie!), keď kurz jednej akcie klesne.

 • Kupujte akcie firiem z rôznych oblastí
 • Kupujte veľké aj malé firmy
 • Kupujte akcie s prísľubom dividendy aj bez nej
 • Kupujte akcie, s ktorými sa obchoduje veľa aj málo

Pozor! Nakupujte len toľko cenných papierov, koľko ste schopní "ustrážiť". Pri počte cenných papierov okolo 10 môžete mať starosť s sledovaním údajov a informácií. Ako optimum je doporučené  6 - 8 akcií, alebo 8 - 10.

Vaše portfólio by sa nemalo skladať len z akcií. Akcie sú síce dlhodobou veľmi výnosnou investíciou (pozri údaje z USA, SRN alebo Európy), krátkodobo ale ich kurzy kolísajú. Vždy sa oplatí mať po ruke včas a dostatok likvidných finančných prostriedkov. Ako vhodný doplnok k umiesteniu finančných prostriedkov do akcií považujeme krátkodobé termínové vklady alebo podielové fondy peňažného trhu.

Vzorové portfólio:

 • Akcie
 • Podielové fondy
 • Termínové vklady
 • Bežný účet (resp. voľné prostriedky)

Stratégia limitovania

Určením limitnej ceny zabezpečíte, aby obchodník s cennými papiermi kúpil Vami zvolené akcie drahšie, ako chcete. V prípade predaja nemôže predajná cena akcie klesnúť pod Vami preferovanú hodnotu (limit).

Limit sa nedá odporučiť investorovi, ktorý chce predať alebo kúpiť akcie za každú cenu v aktuálnom čase. V tomto prípade považujeme za veľmi výhodné príkazy nazývané v odbornom slangu "stop-loss" a "stop-buy". "Stop-loss-order" je príkazom realizácie predaja za trhovú cenu v najbližšom možnom termíne potom, čo kurz akcie klesol pod stanovenú hodnotu v príkaze. Pokiaľ určíte svojmu obchodníkovi s cennými papiermi limitnú hranicu 150 € a kurz klesne na 149 €,  Váš maklér je povinný predať Vaše akcie za najlepšiu cenu, ktorú na trhu bude môcť dosiahnuť. To môže byť aj 140 €, keď kurz akcie prudko klesne! Každopádne môžete príkazom "stop-loss" predísť ďalším stratám.

"Stop-loss" môže mimo to slúžiť aj ako poistka Vášho zisku. Predstavte si, že kúpite akciu za 135 €, kurz zatiaľ vzrastie až nad 150 €. Môže rásť ďalej, ale nemusí. Pokiaľ klesne, Vy budete po páde pod 150 € predávať. Váš zisk na akcii bude predstavovať  pokles zhruba 15 €.

"Stop-buy-order" je príkazom k nákupu akcie, ako náhle jej kurz prekročí na burze Vami preferovanú cenu. Obchodník s cennými papiermi pre Vás realizuje obchod v najkratšom možnom termíne. Priblížme si tento typ príkazu tiež na jednoduchom príkaze. Váš limit predstavuje na základe odborných akciových analýz 100 €. Kurz akcie sa pohybuje dlhšiu dobu v rozpätí 80 - 120 €, teraz je na 95 €. Obchodník s cennými papiermi za tejto situácie stále čaká. Ako náhle kurz preskočil "stovku", začne obchodovať. Cena 100 € je psychologickou   hranicou, po ktorej kurzy stúpnu vysoko, predpokladajme až k maximu okolo 120 €. Vďaka "stop-buy-orderu" nezmeškáte rastovú fázu kurzu!

Ako je možné zarobiť na poklese kurzov

S akciami nie je v žiadnom prípade nemožné zarobiť  i za situácie, kedy ceny akcií klesajú! Princíp obchodu je nasledovný: Investor na trhu najskôr predá akcie, ktoré si požičal, aby ich pri predpokladanom poklese lacnejšie nakúpil naspäť. Akcie tak môže vrátiť pôvodnému majiteľovi. Transakcia nie je zložitá.

Vyskúšajte si ju zopakovať na jednoduchom príklade:

Investor čaká, že kurz akcie sa v priebehu obchodného dňa klesne. Preto kontaktuje v doobeda makléra predá, dajme  tomu, 40 000 kusov akcií spoločnosti X za cenu 50 €. Pokiaľ sa predpoklad investora splní a kurz akcie skutočne klesne, potom stačí opäť kontaktovať makléra a prikázať mu, nákup za aktuálny kurz 48 eur! Na poklese jednej akcie zarobí 2 eura. Pri vynásobení počtom nakúpených akcií to predstavuje 80 000 €.

Podmienkou pre realizáciu obchodu je zase zloženie zálohy (koraterál) vo výške cca. 10 % objemu obchodu, t.j. 190 000 €. Tieto peniaze môžu zarobiť 80 000 €, a to v priebehu jediného dňa!

Špekuláciu je potrebné vždy dôkladne uvážiť. Nikdy nie je zaručené, že kurz akcie naozaj klesne. Poraďte sa s odborníkmi.

Stratégia dokupovania akcií

Nedeste sa poklesov akcií pod cenu, za ktorú ste ich na trhu nakúpili. Nižšie ceny majú v sebe jedno plus: je možné dokúpiť veľmi lacno ďalšie kusy akcií a zvýšiť tak Váš podiel na akciovej spoločnosti. Pri hlasovaní na valnom zhromaždení Vám to však nemusí vždy postačiť, obzvlášť v prípade, keď budete mať 10 alebo 25 kusov akcií, keď kontrolný balík predstavuje  tisíce.

Pozitívna na takejto operácii ale je možnosť urobiť priemer ceny za jednu akciu na nižšej než pôvodnej hodnote. Priemer má dve základné podmienky:

 • Na dokupovanie musíte mať k dispozícii voľne finančné prostriedky.
 • Kurzy na burzách cenných papierov musia niekedy rásť.

Akcie na úver

Na burze cenných papierov môžete zarábať tiež s požičanými prostriedkami. Úspešným predpokladom pre túto stratégiu bude kurz akcie, ktorý musí vzrásť o toľko percent, že pokryje náklady požičaných financií (tj. úrok). Pokiaľ však ceny akcií klesnú, nastane situácia opačná. Nezarobíte si ani na splátku úroku, ani na platbu (umorovania) samotného úveru! Splácať budete v tomto prípade musieť z vlastných rezerv. V krajnosti budete nútení predať nakúpené akcie, veľakrát za veľmi nevýhodný kurz.

Pred obchodmi na úver chceme radšej  neskúsených investorov varovať!

Príklad burzovej špekulácie:

 1. Na účet obchodníka s cennými papiermi zložíte zálohu, povedzme, vo výške 10%, tj. 2 500 €.
 2. Potom nakúpite vo veľkom 10.000 kusov akcií za 2,50 €.

Príde k rastu ceny vašich akcií o 5 % za jeden deň, kurz akcie vzrastie na 2,6250 €. Nárast o 5 % je reálny. Päť percent je dobrý zisk, a tak sa rozhodnete predať všetky vaše akcie. Obdržíte 26 250 € (10 000 ks x 2,6250 €). Po odpočítaní požičaných prostriedkov (22 500 € = 10 000 x 2,50 €  - 2 500 € zálohy) vám na účte u obchodníka s cennými papiermi zostane 3 750 €. Za jeden deň ste dosiahli hrubého zhodnotenia 50 % (1 250 € z 2500 €). Z tejto čiastky by ste museli ešte zaplatiť poplatok za realizovaný obchod (zhruba 0,5 % z objemu každého obchodu, tj. nákupu a predaja) a daň zo zisku.

Takto špekulovať je na Burze cenných papierov Bratislava viac-menej možné len s najkvalitnejšími titulmi, ktoré sa obchodujú na hlavnom kótovanom trhu.

Akcie alebo akciové fondy

Asi väčšina z vás si pokladá otázku, v ktorom prípade je výhodnejšie kúpiť jednotlivé akcie a kedy naopak dať prednosť podielovému fondu? Je dokázané, že pre dosiahnutie optimálnej diverzifikácie (rozloženia) portfólia je potrebné kúpiť 8 - 10 titulov, teda akcie spoločností z rôznych oblastí. Tieto nákupy sa väčšinou pri drobnej investície veľmi predražujú. Obchodníkovi s cennými papiermi musíte zaplatiť províziu z realizovaného obchodu (väčšinou 0,5 až 1 % investovanej čiastky, resp. minimálny poplatok).

Práve minimálny poplatok predstavuje investíciu v malom veľmi nevýhodnú. Aj keď podielové fondy tiež majú rôzne typy poplatkov, sú pre drobného investora výhodnejšie. Ziskom podielu na majetkovom fonde máte v svojom portfóliu oveľa viac akcií, do ktorých investovali na základe skúseností a znalostí manažéri fondov. Nezostáva vôbec len pri u 8 - 10 titulov.

Pokiaľ neviete, či budete niekedy v blízkej dobe investované prostriedky potrebovať, zvoľte podielový fond. Keby ste predávali naraz akcie, mohli by ste akurát u týchto niekoľkých málo titulov v vašom portfóliu veľmi prerobiť.

V prípade, že chcete vlastniť skutočný podiel na akciovej spoločnosti, tak Vám to podielový fond neumožní. Práva akcionára získate len vlastníctvom akcií, len tak sa môžete zúčastniť na valných zhromaždeniach a hlasovať a rozhodovať o chode spoločnosti.

Kedy uprednostniť akcie?

Kedy uprednostniť akciový fond?

Preferovaný titul

Krátkodobejšie investície

Byť spoluvlastníkom spoločnosti

Väčšie portfólio

Účasť na  valných zhromaždeniach

Drobná investícia

Dlhodobejšia investícia

Menšie riziko

 

Ušetrenie na poplatkoch

Keď kurzy akcií padajú ...

Nedeste sa poklesom akcií pod cenu, za ktorú ste ju na burze nakúpili. Nízke ceny majú v sebe jedno plus: je možné dokúpiť veľmi lacno ďalšie kusy akcií a zvýšiť tak váš podiel na akciovej spoločnosti. To je síce pekné, ale pri hlasovaní na valnej hromade vám to asi moc nepomôže, ak nebude mať 10 alebo 25 kusov akcie, keď ich veľkí akcionári majú tisícky! Čo je ale pozitívne, to je možnosť spriemerovať cenu za jednu akciu na nižšiu ako bola pôvodná hodnota. Priemerovanie má dve základné podmienky:

 • na dokúpenie musíte mať k dispozícií voľné peňažné prostriedky,
 • kurzy na burzách cenných papierov musia niekedy vzrásť.

Stratégia priemerovania je veľmi obľúbená a často používaná v prípadoch, kedy sa kurzy cenných papierov na kapitálových trhoch nepohybujú len v smere nahor. Investor pravidelne (väčšinou mesačné alebo štvrťročne) nakupuje buď stále rovnaký objem cenných papierov alebo za stále rovnaký obnos peňazí (viac taký prednastavený príklad v kalkulačke). V obdobiach poklesov kurzu zaistí za rovnakú cenu viac titulov. Ako náhle kapitálové trhy rastú, nakúpia menej cenných papierov.

Stratégia priemerovania umožnila investorom vydávať, resp. nestratiť toľko ako v prípade jednorazového nákupu v nevhodný čas (napr. krátko pred vypuknutím burzového krachu, t. j. v dobe kedy sú ceny cenných papierov na vrchole a behom niekoľkých dní či týždňov rapídneho poklesnú). Rozloženie investícií na pravidelné nákupy zaisťujú vyrovnanie zo spätného pohľadu úspešných (za výhodnú cenu) a neúspešných nákupov (za veľmi nevýchodné kurzy).

Príklad priemerovania

Investor pravidelne nakupuje stále rovnaký objem cenných papierov. V obdobiach poklesu nakúpi 25 kusov akcií za nižšiu cenu ako za situácie, kedy trhy rastú.

Povedzme, že investor má na svojom bankovom účte 10.000 €. Je konzervatívny, a tak nechce do akcií v prvej fáze vložiť všetky svoje peniaze. Zvyšné prostriedky preto uloží každoročné na termínovaný vklad úročený 3 % .Na miesto termínovaného vkladu si môžeme predstaviť aj investičné fondy peňažného trhu či dlhopisové.

Realizáciou stratégie priemerovania profituje investor z nákupov akcií za nižšie kurzy.

Priemerný kurz akcie v portfóliu investora dosiahne 72,50 € t. j. ( 100+60+50+80)/4. Pri kurze 110 € zarobí na jednej akcií o takmer 30 € viac ako pri jednorazovom nákupe. Zisky naviac každoročne rozširuje aj trojpercentný úrok z terminovaného vkladu. Príjmy z priemerovania sú o 3,416 € vyššie.

Príklad:

Investícia 1: Jednorazový nákup 100 ks akcií
1.1.2009
Nákup 100 akcií pri kurze 100 € (Investícia: 10.000 €)
Predaj 100 akcií pri kurze 110 €
31.12.2012
Príjem z predaje akcií = celkový príjem stratégie: 11.000 €

Investícia 2: Pravidelný nákup 25 ks akcií na začiatku každého roku
1.1.2009
Nákup 25 akcií pri kurze 100 € (Investície: 2.500 €)
Ročný termínovaný vklad vo výške 7.500 € na 3 %
Stav termínovaného vkladu na konci roka 7.725 € (tj. 7.500 * 1,03)
1.1.2010
Nákup 25 akcií pri kurze 60 € (Investície: 1.500 €)
Ročný termínovaný vklad vo výške 6.225 € (tj. 7.725 – 1.500) na 3 %
Stav termínovaného vkladu na konci roka 6.412 €

1.1.2011
Nákup 25 akcií pri kurzu 50 € (Investície: 1.250 €)
Ročný termínovaný vklad vo výške 5.162 € (tj. 6.412 – 1.250) na 3 %
Stav termínovaného vkladu na konci roka 5.316 €
1.1.2012
Nákup 25 akcií pri kurze 80 € (Investície: 2.000 €)
Ročný termínovaný vklad vo výške 3.316 € (5.316 – 2.000) na 3 %
31.12.2012
Predaj 100 akcií pri kurze 110 €
Príjem z predaja akcií: 11.000 €
Stav termínovaného vkladu na konci roka 3.416 €

Celkový príjem stratégie: 14.416 € 

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Daňové priznanie online