Porušenie liečebného režimu na PN: čo hrozí v roku 2024?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 22. 3. 2024
Pracovná neschopnosť nemusí vzniknúť len kvôli chorobe, ktorá vám nedovolí vstať z postele. Jej príčinou bývajú aj také zdravotné problémy, ktoré si pokoj na lôžku nevyžadujú. Práve táto skutočnosť prispieva k tomu, že osoby na PN nezriedka nedodržujú dobu povolených vychádzok. Čo vám však hrozí, ak vás kontrola počas PN nezastihne tam, kde sa máte nachádzať?
Porušenie liečebného režimu na PN: čo hrozí v roku 2024?

Zdroj: Shutterstock

Priebeh PN je v réžii lekára 

O dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej tiež len „PN“) rozhoduje ošetrujúci lekár. Potvrdenie o dočasnej PN sa vystavuje vytvorením elektronického záznamu o dočasnej PN v elektronickej zdravotnej knižke (ePN). V zázname by mal byť určený aj váš liečebný režim. 

Dočasná PN pre vás začína dňom, v ktorom lekár zistí chorobu, ktorá si vyžaduje režim PN. Pokiaľ by sa ale zdravotná starostlivosť poskytla až po odpracovaní vašej pracovnej zmeny, začína dočasná PN až nasledujúcim kalendárnym dňom. 

Počas trvania PN pre vás platia 2 základné povinnosti: 

1) povinnosť dodržiavať liečebný režim určený lekárom, 

2) povinnosť zdržiavať sa na adresezaznamenanej pri vzniku dočasnej PN v systéme elektronického zdravotníctva alebo uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského; ak sa táto adresa zmení, musíte o tom bezodkladne informovať Sociálnu poisťovňu. 

Ako sa kontroluje dodržiavanie liečebného režimu? 

Liečebný režim oficiálne predstavuje životosprávu na podporu liečby, ktorú určí váš ošetrujúci lekár. Pokiaľ to povaha vašej choroby umožňuje, môže vám povoliť vychádzky. Pre tieto stanoví vymedzený časový rámec, ktorý možno aj zmeniť. Lekár zároveň smie zo závažných dôvodov vychádzky aj zrušiť. Čas vychádzok by mal byť uvedený v elektronickom zázname, kde lekár vyznačí aj miesto vášho pobytu počas PN. Okrem toho môže stanoviť napríklad nutnosť dodržania pokojového režimu na lôžku či vyhýbanie sa určitým aktivitám. 

V súvislosti s PN vás môže kontrolovať: 

1) zamestnávateľ, ktorý môže preveriť len skutočnosť, či sa zdržujete na určenom mieste, a to s vaším súhlasom vo vašom obydlí alebo tiež na mieste, o ktorom je možné predpokladať, že sa v ňom počas PN dočasne zdržiavate. 

2) určený zamestnanec Sociálnej poisťovne, ktorý kontroluje dodržiavanie liečebného režimu určeného lekárom, a to vo vašom byte s vaším súhlasom alebo na tom mieste, kde sa podľa predpokladov máte zdržiavať. Podnet na kontrolu dodržania liečebného režimu nemusí dať len ošetrujúci lekár či zamestnávateľ; môže ísť aj o  inú fyzickú či právnickú osobu (napríklad o kolegu) a môže byť vykonaná už od 1. dňa dočasnej PN. 

Určený zamestnanec Sociálnej poisťovne by vám mal preukázať oprávnenie na vykonanie kontroly; vy naopak máte na oplátku povinnosť preukázať sa svojím občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti. Ak je zistené porušenie liečebného režimu, oznámi sa ošetrujúcemu lekárovi. Kontrola nie je vopred ohlásená a môže prísť prakticky kedykoľvek (aj cez víkend či počas sviatočných dní). 

Ak vás kontrolór nezastihne, dostanete písomnú informáciu o vykonaní kontroly. Následne máte šancu Sociálnej poisťovni dôvod svojej neprítomnosti vysvetliť – napríklad akútnymi zdravotnými ťažkosťami. V prípade osamelo žijúcich ľudí bez určených vychádzok sa spravidla pripúšťa aj neprítomnosť kvôli nutnosti zakúpenia potravín či liekov (doložená pokladničným dokladom). 

Uznanie za dočasne práceneschopného prináša peňažnú kompenzáciu 

S PN sa spája nárok na peňažné plnenia, ktoré vám majú aspoň čiastočne vykompenzovať stratu príjmu; konkrétne ide o: 

1) Náhradu príjmu vyplácanú zamestnávateľom 

Poskytuje sa za dobu od 1. do 10. dňa trvania PN, a to v základnej výške:

25 % vášho denného vymeriavacieho základu v dobe od1. do 3. dňa dočasnej PN,

- 55 % vášho denného vymeriavacieho základu v dobe od 4. do 10. dňa dočasnej PN. 

V kolektívnej zmluve môže byť dohodnutá aj náhrada príjmu vo vyššej percentuálne sadzbe, najviac ale do výšky 80 % denného vymeriavacieho základu. Náhrada sa znižuje na polovicu, ak ste si dočasnú PN privodili požitím alkoholu či zneužitím iných návykových látok. 

Nárok na náhradu príjmu si u zamestnávateľa uplatňujete predložením potvrdenia o dočasnej PN. Pokiaľ bola táto zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva, považuje sa za uplatnenie nároku na náhradu oznámenie Sociálnej poisťovne o vzniku PN zamestnávateľovi.

 2) Nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou

 

Ako zamestnanec máte za normálnych okolností nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej PN a jeho výška je 55 % denného vymeriavacieho základu. 

Práve kvôli uvedeným peňažným kompenzáciám majú zamestnávatelia aj Sociálna poisťovňa zvýšený záujem na tom, aby režim dočasnej PN nebol zneužívaný na zárobkové či iné súkromné aktivity. 

Aké následky sa spájajú s porušením liečebného režimu v roku 2024? 

V súvislosti s porušením liečebného režimu treba počítať s rizikom nasledujúcich sankcií: 

1) Strata nároku na náhradu príjmu 

Nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa strácate odo dňa porušenia liečebného režimu. Rovnaká penalizácia vás čaká aj v prípade zistenia, že sa počas dočasnej PN bez súhlasu lekára nezdržiavate na určenom mieste. 

2) Vylúčenie nároku na výplatu nemocenského 

Nárok na výplatu nemocenského je vylúčený odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej PN, najviac však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu. Za porušenie liečebného režimu sa pre tieto účely považuje aj porušenie nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. 

3) Možné založenie dôvodu pre výpoveď z pracovného pomeru 

Nedodržanie liečebného režimu môže naplniť znaky porušenia pracovnej disciplíny, pre ktoré by s vami zamestnávateľ mohol rozviazať pracovný pomer výpoveďou. V prípade, že by bolo s prihliadnutím na konkrétne okolnosti vyhodnotené iba ako menej závažné, mohol by vám dať zamestnávateľ výpoveď len vtedy, ak vás v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny na túto možnosť písomne upozornil. 

4) Pokuta 

Za nedodržanie niektorých povinností súvisiacich s dodržovaním liečebného režimu môže byť uložená aj pokuta. Táto hrozí napríklad v prípade neoznámenia zmeny adresy, na ktorej sa počas PN zdržiavate. Za samotné nedodržanie liečebného režimu či porušenie povinnosti zdržiavať sa na určenej adrese sa pripúšťa uloženie pokuty do 16 596,96 Eur. Vždy ale samozrejme záleží na závažnosti porušenia. Sociálna poisťovňa pre prípady opakovaných porušení znemožňujúcich riadny výkon kontroly avizuje uloženie pokuty do výšky 170 Eur.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

kontrola, pokuta, sankcie, výpoveď

Toto ste už čítali?

Darovanie krvi - aké výhody vďaka nemu možno získať v roku 2024?

26. 2. 2024 | Barbora Magočová

Darovanie krvi - aké výhody vďaka nemu možno získať v roku 2024?

Darovanie krvi vám nemusí priniesť len dobrý pocit, že ste niekomu zachránili zdravie či dokonca život. Dobrovoľným darcom sú priznané mnohé benefity, zľavy a zvýhodnenia, ktoré často... celý článok

Príspevky pre ŤZP v roku 2023: Čo sa mení od augusta?

14. 8. 2023 | Marek Mittaš

Príspevky pre ŤZP v roku 2023: Čo sa mení od augusta?

Vysoké náklady na špeciálne pomôcky a služby predstavujú len jeden z problémov, s ktorými sa ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby denne stretávajú. Ako kompenzáciu im štát poskytuje... celý článok

Staráte sa o seniora či o chorého? Služby na Slovensku, ktoré vám to výrazne uľahčia

26. 7. 2023 | Barbora Magočová

Staráte sa o seniora či o chorého? Služby na Slovensku, ktoré vám to výrazne uľahčia

Zdravotné znevýhodnenie či zhoršená kondícia človeka výrazne ovplyvňuje aj život jeho blízkych. Riešením môže byť využitie sociálnych služieb. Niektoré umožnia skĺbiť pracovné aktivity... celý článok

Pokuty či digitalizácia záznamov. Čo prináša novela zákona o účtovníctve?

28. 12. 2021 | Redakcia

Pokuty či digitalizácia záznamov. Čo prináša novela zákona o účtovníctve?

Novela zákona o účtovníctve z novembra 2021 so sebou prináša digitalizáciu účtovníctva. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa mení aj niekoľko ďalších oblastí, ktorých sa táto novela dotýka.... celý článok

Stres a nehody. Na čo si dať pozor, aby ste počas sviatkov nemuseli volať likvidátora?

24. 12. 2021 | Redakcia

Stres a nehody. Na čo si dať pozor, aby ste počas sviatkov nemuseli volať likvidátora?

Prípravu na tohtoročné Vianoce opäť poznačila koronakríza a hoci advent by mal byť časom spomalenia a rozjímania, v praxi to v týchto dňoch vyzerá inak – obavy o zdravie, v práci každoročný... celý článok