Príspevky pre ŤZP v roku 2023: Čo sa mení od augusta?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 14. 8. 2023
Vysoké náklady na špeciálne pomôcky a služby predstavujú len jeden z problémov, s ktorými sa ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby denne stretávajú. Ako kompenzáciu im štát poskytuje rôzne finančné príspevky. V tomto článku nájdete prehľad zmien týkajúcich sa príspevkov, ktoré sú platné od augusta 2023.
Príspevky pre ŤZP v roku 2023: Čo sa mení od augusta?

Zdroj: Shutterstock

Hranica hodnoty majetku pre príjemcov

Pri posudzovaní nároku na príspevky pre ŤZP je kľúčovým faktorom celková hodnota majetku žiadateľa. Ak táto suma prekročí 50 000 €, príspevky sa nevyplácajú. Táto hranica je jednou zo zmien, ktoré vyplývajú z novely zákona platnej od 1. augusta 2023. Predtým bola maximálna hodnota majetku pri získavaní príspevkov stanovená na 39 833 €.

Zmeny po 1. 8. 2023

V prvej časti článku sa budeme venovať príspevkom, u ktorých sa od augusta zmenili podmienky.

Kúpa motorového vozidla

Štát pomáha ŤZP osobám pri kúpe auta od 1. augusta maximálnou sumou 13 277,58 €. V prípade vozidiel s automatickou prevodovkou je maximálna suma príspevku 16 596,96 €. Pred novelou zákona boli tieto sumy stanovené na 6 638,79 € a 8 298,48 €. Pri tomto príspevku sa zohľadňuje najviac suma 26 555,14 €.

Úprava nehnuteľnosti

Finančnú podporu je možné žiadať aj v prípade, keď si ŤZP osoba nechá upraviť rodinný dom, byt alebo garáž. Výška príspevku sa vypočíta podľa konečnej ceny potrebných úprav a príjmu danej osoby.

Nová maximálna suma príspevku na úpravu bytu alebo domu sa zvýšila na dvojnásobok oproti pôvodnému stavu, teda na 13 277,58 €. V prípade úprav týkajúcich sa garáže zostáva horný limit príspevku rovnaký – 1 659,70 €. V oboch prípadoch platí, že hranice sa týkajú súčtu príspevkov za posledných 7 rokov. Finančná podpora od štátu teda nie je jednorazová, úpravy sa teda môžu realizovať postupne.

Príspevky bez zmeny

Ďalej nájdete prehľad príspevkov pre ŤZP osoby, ktoré zostávajú nezmenené v porovnaní s dobou pred novelou zákona.

Osobná asistencia

Ak je zdravotné postihnutie také vážne, že vyžaduje starostlivosť pre ŤZP osobu, je možné požiadať o príspevok na osobného asistenta. Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie sa v júli 2023 zvýšila z 5,20 € na 5,52 €. V tomto prípade sa neprihliada na príjem ŤZP osoby.

Kúpa, úprava alebo nácvik používania pomôcky

Keď si osoba so zdravotným postihnutím kupuje pomôcku, príspevok od štátu môže dosiahnuť až 8 630,42 €. Podľa zákona sa pod pojmom „pomôcka“ rozumie vec, technologické zariadenie alebo softvér, ktoré umožňujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez pomôcky nemohla vykonávať, resp. ich výkon by bol pre ňu nadmernou záťažou. V zmysle zákona sa za takúto pomôcku považuje aj pes so špeciálnym výcvikom.

Oprava pomôcky

Pri oprave pomôcky sa výška príspevku určuje ako podiel z ceny opravy. Percentuálna sadzba závisí od výšky príjmu ŤZP osoby. Okrem výmeny dielov na pomôckach sa za opravy, na ktoré je možné požiadať o príspevok, považuje aj chirurgický zákrok alebo vážnejšia liečba psa so špeciálnym výcvikom.

Kúpa zdvíhacieho zariadenia

Výška finančnej podpory pri zaobstarávaní zdvíhacieho zariadenia sa počíta podľa ceny daného zariadenia a výšky príjmu ŤZP osoby. Štát však prispeje maximálnou sumou 11 617,88 €.

Úprava osobného motorového vozidla

Pre ŤZP osobu je často potrebné auto upraviť tak, aby bolo prispôsobené jej postihnutiu. Na takéto účely môže štát poskytnúť príspevok v maximálnej výške 6 638,79 €. Tento limit platí pre súčet príspevkov v priebehu 7 rokov. Finančná podpora sa môže takto rozdeliť medzi viacerými úpravami.

Príspevok na prepravu

V prípade tohto príspevku sa výška určuje podľa sumy životného minima (ŽM) pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Tá je v období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024 stanovená na 268,88 €. Výška príspevku na zabezpečenie prepravy pre ŤZP osobu sa počíta ako 51,02 % ŽM.

Kompenzácia výdavkov na diétnu stravu

Štátne príspevky pre ŤZP osobu so špeciálnymi požiadavkami na stravu sa delia do 3 kategórií. Tento zoznam určuje, do ktorej skupiny konkrétne ochorenie patrí. Následne sa mesačný príspevok vypočíta ako percento zo sumy ŽM:

  • 18,56 % pre I. skupinu,
  • 9,28 % pre II. skupinu,
  • 5,57 % pre III. skupinu.

Hygiena a opotrebované oblečenie

Niektoré zdravotné postihnutia prinášajú so sebou vyššie náklady na hygienu. Iné zas vedú k väčším výdavkom v dôsledku opotrebovania oblečenia, obuvi či domácnosti. Ich presný zoznam nájdete v prílohe č. 6 a prílohe č. 7 Zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Ak sa ochorenie nachádza v jednom zo zoznamov, osoba má nárok na 9,28 % zo sumy ŽM, teda 24,96 € mesačne.

Prevádzka motorového vozidla

Štát podporuje ŤZP osoby s motorovým vozidlom príspevkom na palivo. Suma, ktorú je možné na tento účel získať, sa rovná 16,70 % ŽM. Avšak existuje aj jedna dodatočná podmienka – príjem ŤZP osoby nesmie presiahnuť trojnásobok ŽM, teda 806,64 € mesačne.

Starostlivosť o psa

Pes so špeciálnym výcvikom je pre ľudí so zrakovým postihnutím obrovským pomocníkom. Avšak aj o samotného psa je treba sa starať. Aby boli aspoň čiastočne pokryté náklady na veterinárnu starostlivosť a stravu, štát mesačne prispieva sumou 59,88 € (22,27 % ŽM).

Príspevok na opatrovanie

Ak je ŤZP osoba odkázaná na opatrovanie, má možnosť žiadať o finančnú podporu zo strany štátu. Výška tejto podpory bude závisieť od toho, či opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku alebo dôchodca.

Opatruje 1 osobu

Opatruje 2 alebo viac osôb

Osoba v produktívnom veku

569 €

756,80 €

Dôchodca

426,75 €

567,60 €

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

novela zákona, príjmy, príspevky

Toto ste už čítali?

Staráte sa o seniora či o chorého? Služby na Slovensku, ktoré vám to výrazne uľahčia

26. 7. 2023 | Barbora Magočová

Staráte sa o seniora či o chorého? Služby na Slovensku, ktoré vám to výrazne uľahčia

Zdravotné znevýhodnenie či zhoršená kondícia človeka výrazne ovplyvňuje aj život jeho blízkych. Riešením môže byť využitie sociálnych služieb. Niektoré umožnia skĺbiť pracovné aktivity... celý článok

Pokuty či digitalizácia záznamov. Čo prináša novela zákona o účtovníctve?

28. 12. 2021 | Redakcia

Pokuty či digitalizácia záznamov. Čo prináša novela zákona o účtovníctve?

Novela zákona o účtovníctve z novembra 2021 so sebou prináša digitalizáciu účtovníctva. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa mení aj niekoľko ďalších oblastí, ktorých sa táto novela dotýka.... celý článok

Stres a nehody. Na čo si dať pozor, aby ste počas sviatkov nemuseli volať likvidátora?

24. 12. 2021 | Redakcia

Stres a nehody. Na čo si dať pozor, aby ste počas sviatkov nemuseli volať likvidátora?

Prípravu na tohtoročné Vianoce opäť poznačila koronakríza a hoci advent by mal byť časom spomalenia a rozjímania, v praxi to v týchto dňoch vyzerá inak – obavy o zdravie, v práci každoročný... celý článok

7 rád, ako finančne zvládnuť Vianoce a nezadĺžiť sa

20. 12. 2021 | Redakcia

7 rád, ako finančne zvládnuť Vianoce a nezadĺžiť sa

Väčšina rodín si chce dvakrát do roka – v lete počas dovolenky a na Vianoce – dopriať viac ako zvyčajne. To na Slovensku dlhodobo znamenalo, že časť ľudí bola ochotná zadlžovať sa kvôli... celý článok

Prečo je dôležité, aby mala firma zriadenú elektronickú schránku? (otázky a odpovede)

15. 12. 2021 | Redakcia

Prečo je dôležité, aby mala firma zriadenú elektronickú schránku? (otázky a odpovede)

V zmysle zákona o e-Governmente majú podnikatelia štátom zriadenú elektronickú schránku dostupnú na portáli www.slovensko.sk. Prečo je dôležité mať do nej prístup a čo hrozí, ak ju... celý článok