Dedičské konanie a bankový účet: možno vybrať peniaze aj pred oznámením úmrtia?

Roland Regely | rubrika: Článok | 15. 4. 2020
Čo sa deje s peniazmi na účte po smrti ich majiteľa? Ako prebieha dedičské konanie a ako k tomu pristupuje banka? Prinášame stručný prehľad.
Dedičské konanie a bankový účet: možno vybrať peniaze aj pred oznámením úmrtia?

Zdroj: Shutterstock

Úmrtie fyzickej osoby je z pohľadu zákona potrebné nahlásiť na mnohých miestach. Okrem iného aj v banke. Existuje na to špeciálny formulár: Oznámenie o úmrtí. Banka následne zablokuje účet, zruší informačné služby cez SMS a e-maily či zruší dispozičné práva na účet. Robí tak v zmysle zákona, pretože čaká na dedičské konanie, ktorého je bankový účet súčasťou.

V prípade úmrtia blízkej osoby však v mnohých prípadoch nestačí riešiť len samotný bankový účet, ale aj úverové produkty. Banky pozostalým odporúčajú bezodkladne informovať príslušnú banku o úmrtí. Neinformovanie banky o úmrtí klienta môže mať za následok omeškanie sa so splátkami, čo sťaží situáciu dedičom neskôr, pretože na nich prechádza povinnosť splatiť úver, nakoľko za tento záväzok zodpovedajú až do výšky nadobudnutého dedičstva.

Čo sa deje s účtom v banke po oznámení úmrtia?

 • bankový účet dotknutej osoby je okamžite zablkovaný pre prichádzajúce/odchádzajúce platby

 • banka deaktivuje všetky informačné služby dotknutej osoby, najmä e-mail, SMS či push notifikácie

 • osobám disponujúcim s účtom dotknutej osoby je s okamžitou platnosťou zrušená plná moc s disponovaním na účtoch

 • v prípade spoločných účtov, po úmrtí jedného z majiteľov dôjde k zrušeniu trvalých príkazov zadaných zosnulým spolumajiteľom, po 14 dňoch od oznámenia úmrtia

 • v prípade spoločných účtov, po úmrtí jedného zo spolumajiteľov dôjde k zablokovaniu polovice peňažných prostriedkov evidovaných na účte ku dňu oznámenia úmrtia

 • úročenie úverových produktov bude zastavené

 • dlžná čiastka úverových produktov bude prihlásená do dedičského konania

 • po dobu trvania dedičského konania nie je možné vyplácať peniaze a zrušiť účty

 

Možno vybrať peniaze z účtu pred oznámením úmrtia?

Netreba zabúdať, že okamihom, kedy prechádza majetok poručiteľa na dedičov, je moment smrti poručiteľa. Ak teda peniaze vyberiete alebo pošlete z bankového účta zosnulého po jeho smrti, môže to byť vyhodnotené ako krádež, resp. neoprávnené nakladanie s cudzím majetkom. V prípade vlastníctva účtu, vkladu alebo vkladnej knižky totiž banka súdnemu komisárovi oznámi zostatok, ktorý bol na účte, vklade alebo vkladnej knižke ku dňu smrti poručiteľa. Dedia sa finančné prostriedky vo výške, v akej boli na účte v deň poručiteľovej smrti a príslušenstvo týchto pros-triedkov.

Pri dedičskom konaní teda súd nakladá aj s informáciou o stave účtu zo dňa, kedy dotknutá osoba zomrela. Táto suma je aj v rozhodnutí o dedičstve rozdelená medzi dedičov. Ak však finančné prostriedky na účte chýbajú, je na dotknutých dedičoch, aby sa domáhali vydania zvyšku dedičstva od toho, kto uvedené finančné prostriedky vybral, a to výz-vou na zaplatenie a potom prípadne návrhom na súd na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Kto dedí a akým spôsobom to prebieha?

Dedenie upravuje Občiansky zákonník a konanie o dedičstve Občiansky súdny poriadok. Postup je nasledovný:

 • Ak zosnulý nezanechal závet, dedí sa zo zákona.

 • Keď manželstvo trvalo až do smrti jedného z manželov, najskôr sa vysporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a až zvyšná polovica sa dedí rovným dielom medzi manželku a deti.

 • Ak zosnulý nemal žiadnych potomkov, v druhej skupine dedí manžel/manželka, rodičia poručiteľa a tí, ktorí žili so zosnulým aspoň počas jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti.

 • V tretej skupine dedia poručiteľovi súrodenci a opäť osoby, ktoré s ním žili počas aspoň jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti. Ak niektorí zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

 • Vo štvrtej teda poslednej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti, čiže poručiteľovi ujovia, strýkovia a tety.

Anketa

Aký spôsob nadobudnutia majetku po rodine je podľa vás výhodnejší pre pozostalých?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Najvýhodnejšie bežné účty podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+9
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Nový rebríček bežných účtov. Ktoré banky ponúkajú najlepšiu ponuku?

21. 11. 2023 | Redakcia

Nový rebríček bežných účtov. Ktoré banky ponúkajú najlepšiu ponuku?

Na Finparáde nastala aktualizácia rebríčkov najlepších bežných účtov na trhu. Jednotkou je účet od Tatra banky, druhé miesto patrí účtu Slovenskej sporiteľne a rebríček uzatvára UniCredit... celý článok

Čo ste nevedeli o Centrálnom registri účtov?

3. 11. 2023 | Marek Mittaš

Čo ste nevedeli o Centrálnom registri účtov?

Centrálny register účtov má uchovávať a sprístupňovať dôležité informácie o bankových účtoch, majetkových účtoch a bezpečnostných schránkach. Jeho spustenie bolo naplánované na január... celý článok

Poznáte rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou? Ako ich správne používať a chrániť

5. 10. 2023 | Jan Müller

Poznáte rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou? Ako ich správne používať a chrániť

Pre platobné karty sa u nás vžil termín kreditka. V skutočnosti ale väčšinou ide o kartu debetnú. Aký veľký je v tom rozdiel?

Vykradli vám účet? Nezúfajte. Banka vie peniaze vrátiť

7. 11. 2022 | Barbora Magočová

Vykradli vám účet? Nezúfajte. Banka vie peniaze vrátiť

Aj vaša banka vás určite pravidelne upozorňuje na podvody vedúce ku „krádežiam“ peňazí z účtov. Jej správy neberte na ľahkú váhu; dodržiavanie odporúčaní je kľúčom k tomu, aby ste sa... celý článok

Od 1. 1. 2023 získa štát lepší prístup k informáciám o vašom bankovom konte. Čo to bude znamenať?

21. 10. 2022 | Barbora Magočová

Od 1. 1. 2023 získa štát lepší prístup k informáciám o vašom bankovom konte. Čo to bude znamenať?

Od nového roka má byť uvedený do prevádzky centrálny register účtov. Čo všetko sa z neho bude dať zistiť o vašich financiách? Čítajte, na čo a komu bude vlastne register slúžiť.