Nevyžiadané telefonáty a e-maily : Ako sa ich zbaviť + návod

Barbora Magočová | rubrika: Analýza | 20. 9. 2022
Aj vy neznášate hovory z neznámych čísel, z ktorých sa vykľuje telemarketing? E-mailové ponuky zase zneprehľadňujú doručenú poštu a niekedy im skrátka nedokážete odolať, hoci sú nad rámec vášho rozpočtu. Kedy sa voči predajcom môžete dovolávať porušenia zákona?
Nevyžiadané telefonáty a e-maily : Ako sa ich zbaviť + návod

Zdroj: Shutterstock

Priamy marketing v telefonickej forme býva pomerne účinnou predajnou stratégiou; ani ten najasertívnejší človek totiž nemusí vždy včas rozoznať, o čo volajúcemu ide. Ak sa v slabej chvíľke necháte zatiahnuť do konverzácie, zväčša to neznamená len stratu drahocenného času, ale tiež stres spojený so zvýšeným úsilím o slušné ukončenie hovoru. Čo predajcom hrozí, ak pravidlá nevyžiadaných ponúk porušia a ako vyriešiť, ak ste im „sadli na lep“ a kúpili ste niečo, čo vlastne nechcete? 

Kedy vás predajca môže kontaktovať s obchodnou ponukou 

Od 1. februára tohto roka nadobudli účinnosť nové pravidlá priameho marketingu. Spotrebiteľom mali život pôvodne zjednodušiť; v skutočnosti však pomerne významne uľahčili realizáciu nevyžiadaných hovorov. 

1) Oslovovanie s nevyžiadanými ponukami inými formami, než telefonátmi 

Ak vás chce predajca kontaktovať s ponukou tovarov alebo služieb formou automatického volacieho a komunikačného systému bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej poštyslužby krátkych správ, musíte s tým vopredsúhlasiť. Váš súhlas musí byť jednoznačný a informovaný. V čase jeho získavania vám navyše musí obchodník oznámiť, ako ho možno odvolať. 

Typicky sa súhlas udeľuje zaškrtnutím políčka pri nákupe v rôznych e-shopoch. Ak obsah súhlasu podrobne neskúmate (spravidla to nerobí takmer nikto), dajte si záležať aspoň na tom, aby ste v snahe urýchliť objednávku nezaklikli aj políčka, ktoré nemusíte. Patrí k nim práve označenie súhlasu s používaním osobných údajov na marketingové účely. 

Váš predchádzajúci súhlas so zasielaním e-mailov za účelom priameho marketingu nepotrebuje:

- osoba, ktorá propaguje tovary a služby podobné tým, ktoré ste si od nej už zakúpili, ak váš e-mail získala v súvislosti s uvedenou kúpou alebo

- osoba, ktorá vás za účelom priameho marketingu kontaktuje na e-mailovej adrese, ktorú ste zverejnili v súvislosti s vaším podnikaním. 

2) Oslovovanie s nevyžiadanými ponukami formou telefonátov 

Nutnosť osobitného vyžiadania predchádzajúceho súhlasu však (na rozdiel od právnej úpravy účinnej do 31. 1. 2022) neplatí prevolanie. Právna úprava v súvislosti s volaním spája len tzv. námietku volania (spočívajúcu zrejme s vyjadrením nesúhlasu s telefonátom). Ak by sme brali do úvahy len znenie slovenského zákona o elektronických komunikáciách, boli by možnosti telemarketingu upravené významne v neprospech spotrebiteľov a do značnej miery aj v rozpore s legislatívou EÚ (najmä s GDPR). 

Situácia by mala byť čiastočne skorigovaná 1. novembra 2022. V tento deň totiž nadobudne účinnosť novela, na základe ktorej bude Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb povinný prevádzkovať zoznam telefónnych čísel, ktorých užívatelia vyjadrili nesúhlas s tým, aby boli telefonicky kontaktovaní za účelom priameho marketingu (niekedy označovaný ako tzv. Robinsonov zoznam). Tento bude dostupný prostredníctvom webových stránok úradu. 

Ak vaše telefónne číslo zapíšete do uvedeného zoznamu, nebude vám môcť volať nikto, kto by vám chcel prezentovať svoje produkty či služby. Aj pri zápise do zoznamu však platí výnimka, v zmysle ktorej vás môže kontaktovať:

- osoba, ktorá propaguje vlastné tovary a služby podobné tým, ktoré ste si od nej už zakúpili, ak kontaktné údaje získala v súvislosti s uvedenou kúpou alebo

- osoba, s ktorou ste v zmluvnom vzťahu alebo

- osoba, od ktorej ste si ponuku sami vopred preukázateľne vyžiadali. 

Zoznam bude aktualizovaný dvakrát za mesiac. Účinky zákazu volania nastanú buď 1. alebo 16. deň v mesiaci - podľa toho, ktorý deň nasleduje po zápise čísla do zoznamu skôr. Žiadosť o zápis čísla do zoznamu nebude spoplatnená. Evidencia v zozname vám nebude brániť, aby ste svoj názor zmenili a niektorým predajcom súhlas s volaním za účelom priameho marketingu udelili. V prípade, že na základe vášho súhlasu dôjde k výmazu čísla zo zoznamu, môžete ho do zoznamu opäť bezplatne zapísať.

Každý predajca, ktorý vám bude chcieť zavolať s „výhodnou“ ponukou, bude musieť overiť, či vaše telefónne číslo nie je zapísané v zozname. Od využívania telemarketingu má predajcov odradiť aj skutočnosť, že za overovanie čísel im bude úrad účtovať aj poplatok. 

Pre marketingové volania navyše môžu byť používané len čísla s prefixom 888. Ak teda na displeji telefónu uvidíte číslo začínajúce uvedenými číslicami a ponuku si nechcete vypočuť, môžete sa rozhodnúť nezdvihnúť bez obáv, že zmeškáte iný dôležitý hovor. Obchodník však nemá povinnosť používať číslo s predmetným prefixom, ak na hovor využíva kontakt, ktorý ste zverejnili ako podnikajúca fyzická osoba. 

Súhlas s priamym marketingom môžete kedykoľvek vziať späť 

Svoj súhlas s kontaktovaním vašej osoby za účelom prezentácie nevyžiadaných obchodných ponúk môžete kedykoľvek odvolať, a to bez ohľadu na to, v akej forme ste ho poskytli. To, že odvolanie vášho súhlasu berie predajca na vedomie, vám musí byť aj výslovne potvrdené. 

Čo ak vás predajca obťažuje nevyžiadaný ponukami v rozpore so zákonom 

V prípade, že sa podnikateľ dopustí deliktu spočívajúcom v porušení zákazov stanovených v súvislosti s nevyžiadanými obchodnými ponukami, môže mu úrad uložiť pokutu v rozmedzí od 200 Eur až do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Obratom sa pre účely stanovenia limitácie pokuty rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru alebo služieb bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi. 

Ako postupovať, ak chcete zrušiť zmluvu uzatvorenú cez telefón či e-mail 

Aj zmluva uzatvorená formou telefonickej či e-mailovej komunikácie sa považuje za uzatvorenú na diaľku. V prípade, že ste s ňou súhlasili ako spotrebiteľ, máte právo od nej v drvivej väčšine prípadov odstúpiť do 14 dní od:

- prevzatia tovaru, ak ide o zmluvu o predaji tovaru,

- uzavretia zmluvy, ak ide o zmluvu o poskytnutí služby alebo o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 

Podrobnosti ohľadom podmienok odstúpenia nájdete v našom článku: Dá sa vrátiť tovar na e-shop bez udania dôvodu aj po roku?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ste u poctivého obchodníka? Podľa daniarov si treba všímať jeden „red flag“

11. 7. 2024 | Redakcia

Ste u poctivého obchodníka? Podľa daniarov si treba všímať jeden „red flag“

Či už si kupujete zmrzlinu, langoš alebo studený nápoj, pýtajte si pokladničný blok. Daniari už toto leto rozdali 90 pokút za porušenie zákona. Ľudí vyzývajú, aby si aktívne pýtali... celý článok

Novinka, ktorá poteší slovenských vodičov: Bezplatných úsekov diaľníc bude viac

4. 7. 2024 | Natália Stašíková

Novinka, ktorá poteší slovenských vodičov: Bezplatných úsekov diaľníc bude viac

Ešte v máji sme informovali o zmenách pre motoristov, ktoré môžu znamenať výrazné úspory. Novela vyhlášky o diaľničnej známke z dielne vlády SR, oslobodí až 197 kilometrov diaľnic a... celý článok

Najlacnejšia trasa do Chorvátska: Kde ušetríte na diaľničných poplatkoch a kde natankovať?

2. 7. 2024 | Natália Stašíková

Najlacnejšia trasa do Chorvátska: Kde ušetríte na diaľničných poplatkoch a kde natankovať?

Slováci sa každé leto vyberú do Chorvátska autom. Pozreli sme sa preto na najlepšie trasy a poplatky, ktoré na vodičov číhajú. Komu sa viac oplatí ísť cez Maďarsko a kto ušetrí keď... celý článok

S novou diaľničnou známkou prichádzajú nové pokuty: PREHĽAD zmien od 1. augusta

1. 7. 2024 | Barbora Magočová

S novou diaľničnou známkou prichádzajú nové pokuty: PREHĽAD zmien od 1. augusta

Zavedenie novej jednodňovej diaľničnej známky a sprísnenie pravidiel pre vodičov prináša zásadné zmeny v systéme diaľničných poplatkov na Slovensku. Poslanci schválili novelu zákona,... celý článok

Skupina mladých Slovákov môže získať vodičský preukaz zadarmo

28. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Skupina mladých Slovákov môže získať vodičský preukaz zadarmo

Príspevok na vodičský preukaz je tento rok určený len pre ľudí z centier pre deti a rodiny, čo je novinka, ktorá má pomôcť najzraniteľnejším skupinám osamostatniť sa. Podmienky sú prísne,... celý článok