Študentské pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania: Bezúčelové a s nízkym úrokom. Ako ich získať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 9. 9. 2022
Pôžičky pre študentov vysokých škôl vyplácané Fondom na podporu vzdelávania sú aj v akademickom roku 2022/2023 podstatne výhodnejšie ako komerčné úvery. Ak by sa hotovosť vašej domácnosti zišla, oplatí sa ich zvážiť. Lákavý nie je len nižší úrok, ale aj podmienky splácania.
Študentské pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania: Bezúčelové a s nízkym úrokom. Ako ich získať?

Zdroj: Shutterstock

Získať študentskú pôžičku pritom nie je také ťažké. Za minulý akademický rok bola schválená prevažná väčšina podaných žiadostí; dôvody neposkytnutia pôžičiek navyše nespočívali v tom, že by fond už nemal prostriedky na ich vyplácanie. Problémom bolo nesplnenie podmienok zo strany žiadateľov (nevyhovelo sa napr. duplicitne predloženým žiadostiam). 

Podmienky pre získanie pôžičky môže splniť takmer každý vysokoškolák 

Žiadateľom o pôžičku môže byť študent vysokej školy alebo fyzická osoba, ktorej štúdium je podľa rozhodnutia ministerstva školstva svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň vysokoškolského štúdia v SR, ak je zároveň:

1) občanom SR,
2) v postavení Slováka žijúceho v zahraničí,
3) občanom EÚ, ktorý má právo na trvalý pobyt na území SR, alebo jeho rodinným príslušníkom. 

Podľa zákona sa môže pôžička ďalej poskytnúť aj študentom vysokej školy so sídlom na území SR, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo dočasné útočisko; fond už ale avizoval, že v akademickom roku 2022/2023 sa tejto skupine študentov zatiaľ pôžičky poskytovať nebudú, pretože na tento účel neboli vyčlenené peňažné prostriedky.

 Maximálne môžete postupne vyčerpať 6 pôžičiek; priznaniu pôžičky prekáža skutočnosť, že sa nachádzate v procese tzv. osobného bankrotu. 

V tomto roku sa bude medzi študentov rozdeľovať až 7 000 000 Eur, pričom na pôžičky:

a)zabezpečené ručiteľom je vyhradených minimálne 6 100 000 Eur, poskytujú sa bez ohľadu na to, či študujete v dennej forme alebo diaľkovo. Ručiteľ musí byť v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a nesmie byť v skúšobnej dobe, prípadne musí mať iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu;
b)bez zabezpečenia ručiteľom je vyhradených maximálne 200 000 Eur – možno ich poskytnúť len študentom dennej formy I. a II. stupňa štúdia v SR, ktorí dosiaľ nečerpali pôžičku z fondu a ešte neukončili štúdium II. stupňa (aj v minulosti), a to ak:

- dosiahnutím plnoletosti skončila ich ústavná starostlivosť alebo pobyt v osobitnom zariadení nariadený výchovným alebo neodkladným opatrením alebo

- sa ich domácnosti poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, príp.

- ich súd do dosiahnutia plnoletosti zveril do starostlivosti osoby odlišnej od rodiča.

c)pre študentov na tzv. excelentných vysokých školách (500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok) je vyhradených maximálne 700 000 Eur. 

Ak fond kvôli nedostatku finančných prostriedkov nebude môcť vyhovieť všetkým žiadateľom, uprednostnia sa študenti, ktorí:

- sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

- sú nezaopatrenými deťmi, ktorým zomrel rodič/osvojiteľ,

- majú špecifické potreby,

- po dosiahnutí plnoletosti ukončili ústavnú starostlivosť či pobyt v osobitnom zariadení nariadený výchovným alebo neodkladným opatrením,

- boli do dosiahnutia plnoletosti zverení súdom do osobnej starostlivosti inej osoby ako rodiča,

- v predchádzajúcom alebo aktuálnom akademickom roku získali sociálne štipendium,

- sú rodičmi nezaopatreného dieťaťa,

- poberajú peňažný príspevok na opatrovanie,

- majú aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi alebo aspoň dvoch, ktorí sú nezaopatrenými deťmi a zároveň študujú dennú formu vysokoškolského štúdia,

- dosahujú lepšie študijné výsledky ako ostatní žiadatelia (pri študentoch 1. semestra sa berie do úvahy prospech z ústnej maturity),

- študujú dennú formu štúdia,

- dosiaľ nečerpali pôžičku pre študentov z fondu. 

Koľko možno dostať? 

Pôžičky sa v roku 2022/2023 budú poskytovať nasledovne: 

Tabuľka 1: Minimálna a maximálna výška študentských pôžičiek 

Druh pôžičky

Stupeň štúdia

Minimálna výška pôžičky

Maximálna výška pôžičky

Pôžička zabezpečená ručením

I. a II.

1 000 Eur

5 000 Eur

III.

1 000 Eur

10 000 Eur

Pôžička bez ručiteľa

I. a II. 

1 000 Eur

2 000 Eur

Pôžička pre študenta excelentnej vysokej školy

I. a II. 

1 000 Eur

20 000 Eur

III. 

1 000 Eur

20 000 Eur

 Aký je režim splácania? 

Pre pôžičky poskytnuté v tomto akademickom roku platí úroková sadzba 3,5 % ročne. Lehotu splatnosti pôžičky možno dohodnúť najmenej na 5 a najviac na10 rokov; v odôvodnených prípadoch sa môže predĺžiť rozhodnutím fondu až na 20 rokov. Lehota splatnosti začne plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola poskytnutá; zo zákona však máte nárok na jej odklad, ak:

- stále študujete na vysokej škole v SR alebo rovnocenné štúdium v zahraničí a neskončili ste štúdium II. stupňa (odklad možný až na 7 rokov),

- počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia štúdia v I. stupni,

- počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia štúdia v II. stupni,

- počas dvoch mesiacov od prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia v prípade vzdelávania v I. stupni alebo II. stupni,

- počas trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky, ak stihnete fondu do dvoch mesiacov od prerušenia štúdia oznámiť, že túto dovolenku čerpáte (odklad možný najviac na 5 rokov),

- počas trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak do dvoch mesiacov od prerušenia štúdia oznámite fondu nástup na jej výkon. 

Ako a dokedy o pôžičku požiadať? 

Termínom, do ktorého treba podať žiadosť o pôžičku, je 30. september 2022. Ak to nestihnete, budete mať šancu peniaze získať, pokiaľ sa alokované prostriedky na pôžičky v danom termíne nevyčerpajú. Ďalšie predpokladané termíny sú zatiaľ avizované na 31. októbra 2022, 31. januára 2023 a 31. marca 2023.

Samotná žiadosť môže byť podaná dvojakým spôsobom:

1) v listinnej podobe na adresu Fondu na podporu vzdelávania,
2) v elektronickej podobe na e-mailovú adresu pozicka@fnpv.sk; toto podanie však vyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis. 

Vzor žiadosti môžete získať na webových stránkach fondu. 

Existujú obmedzenia pri použití peňazí z pôžičky? 

Použitie finančných prostriedkov z pôžičky nie je viazané na zdokladovanie určitého účelu ich použitia. Výnimkou je pôžička vyplácaná študentom na excelentných vysokých školách, ktorá sa poskytuje na úhradu školného vyžadovaného týmito vzdelávacími ústavmi; na školné treba použiť aspoň ½ pôžičky.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+9
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

1. 6. 2023 | Barbora Magočová

Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

Môže veriteľ pri vymáhaní záväzkov poručiteľa siahnuť aj na majetok, ktorý ste nezískali z dedičstva? Čítajte, čo vás čaká, ak ste zdedili aj dlhy.

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

29. 5. 2023 | Barbora Magočová

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

Počítate s tým, že polovica majetku z bezpodielového spoluvlastníctva manželov je automaticky vaša? V tom prípade by ste mali vedieť, že to tak nemusí byť vo všetkých prípadoch. Ktoré... celý článok

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

24. 5. 2023 | Marek Mittaš

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

Rastúca inflácia je jedným z najväčších problémov posledných mesiacov. Okrem výrazného zdražovania potravín spôsobuje aj zvyšovanie cien v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti... celý článok

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

19. 5. 2023 | Barbora Magočová

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

Výška poplatkov za komunálny odpad sa v mnohých obciach stále nedá priamo ovplyvniť tým, koľko vecí reálne vyhodíte do smetí. Existujú však dôvody, pre ktoré môžete žiadať o zníženie... celý článok

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

17. 5. 2023 | Daniel Výcha

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

Od mája 2023 platí novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, podľa ktorej bude matka oprávnená získať rodičovský príspevok vo výške 829,86 € aj v prípade, že ide o jej štvrté... celý článok