Okradli vás na kúpalisku či v hoteli? Kedy vám škodu uhradí prevádzkovateľ?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 27. 7. 2022
Leto je vrcholom turistickej sezóny. Všadeprítomní dovolenkári však neznamenajú len možnosť zárobku pre ubytovacie či reštauračné zariadenia; ich nepozornosť láka aj najrôznejších zlodejov. Ak sa stanete ich obeťou, nezúfajte: v niektorých prípadoch vás odškodnia aj prevádzkovatelia rekreačných zariadení.
Okradli vás na kúpalisku či v hoteli? Kedy vám škodu uhradí prevádzkovateľ?

Zdroj: Shutterstock

Ako za škodu na vašich veciach zodpovedajú hotely, penzióny, kúpaliská či hostince? Od koho môžete žiadať  náhradu poškodenia za oškreté alebo vykradnuté auto? Prinášame aj praktické rady, ako sa zachovať pri krádeži či strate. 

Ktorí prevádzkovatelia hradia škodu na vašich veciach 

Prevádzkovatelia poskytujúci ubytovacie služby zodpovedajú za škodu na veciach:

- ktoré boli vami (alebo inou osobou na váš pokyn) prinesené do priestorov vyhradených na ubytovanie (napr. do hotelovej izby) alebo na ich uloženie (napr. miestnosť pre odloženie bicyklov),

- ktoré boli za uvedeným účelom odovzdané prevádzkovateľovi alebo niektorému z jeho pracovníkov (napr. zamestnancovi roznášajúcemu batožinu).

Prevádzkovateľmi ubytovacích služieb sú napr. hotely či penzióny, nie však prenajímatelia bytov alebo prevádzkovatelia zariadení určených na trvalé bývanie (ubytovne, slobodárne).

 Prevádzkovatelia činností, s ktorými je spravidla spojené odkladanie vecí (kúpaliská, plavárne, fitness centrá, wellness centrá) vám zodpovedajú za škodu na veciach odložených na mieste na to určenom (napr. šatňová skrinka) alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú (vešiak na kabáty v reštaurácii).

Zodpovednosti za škodu sa oba typy prevádzkovateľov môžu zbaviť len vtedy, ak by k škode došlo aj inak (napr. sa vám veci poškodili z dôvodu živelnej pohromy, ktorá zasiahla aj prevádzku). 

V rekreačných zariadeniach môžete často vidieť rôzne tabuľky s výstražnými upozorneniami (Typicky: „Za odložené veci neručíme“). Tieto však nemajú nijaké právne následky; prevádzkovatelia sa vás nimi len snažia odradiť od toho, aby ste si uplatnili svoje nároky. Zodpovednosti sa však nemôžu zbaviť dokonca vtedy, ak by sa na jej vylúčení s vami vopred dohodli (napr. formou špeciálnej klauzuly v zmluve o ubytovaní).

Na šírku zodpovednosti prevádzkovateľa má ale vplyv napr. výzva, aby ste si cennejšie veci odložili na konkrétne miesto (napr. nie do šatňovej skrinky, ale na recepciu či do pokladne). Pokiaľ tak v rozpore s pokynom neurobíte, nebudú sa veci považovať za odložené na mieste na to vyhradenom. 

Akú čiastku môžete od prevádzkovateľa žiadať? 

Z hľadiska výšky náhrady škody, ktorú možno požadovať od prevádzkovateľa ubytovacích zariadení alebo činností spojených s odkladaním vecí, možno poškodený či ukradnutý majetok rozdeliť na viacero skupín. 

1) Klenoty, peniaze a iné cennosti 

V prípade šperkov (prstene, retiazky, prívesky, náušnice apod.), finančných prostriedkov alebo iných cenností (špeciálne prístroje, starožitnosti, umelecké diela apod.) zodpovedajú prevádzkovatelia len do výšky určenej nariadením č. 87/1995 Z.z.; aktuálne je zodpovednosť limitovaná hodnotou 332 Eur. Táto čiastka zahŕňa obmedzenie náhrady škody pre všetky veci z uvedenej skupiny (nie pre každú z nich zvlášť). 

Ak by však škoda súvisiaca s uvedenými vecami bola spôsobená:

  1. a) osobami pracujúcimi v prevádzke (upratovačka, vrátnik apod.),
  2. b) aj vtedy, ak boli veci prevzaté do osobitnej úschovy (napr. do hotelového trezoru),

musí vám byť nahradená bez obmedzenia

2) Iné veci

 V súvislosti s poškodením či krádežou vecí, ktoré nie sú ani klenotmi, ani peniazmi a nemožno ich považovať ani  za cennosti (t. j. vaše oblečenie, batožina, telefón apod.) sa uhrádza skutočná škoda a prípadný ušlý zisk

Kedy zodpovedajú prevádzkovatelia služieb za váš automobil? 

Škodu na vašom zaparkovanom vozidle (napr. v dôsledku jeho nabúrania, oškretia, ale aj vykradnutia) môžete požadovať voči prevádzkovateľom garážíiných podnikov podobného druhu. Môže ísť aj o motely či hotely s garážami vyhradenými pre hostí. 

Za škodu vám zodpovedajú rovnako, ako prevádzkovatelia poskytujúci ubytovacie služby; zodpovednosť sa ale vzťahuje len na zaparkované dopravné prostriedkyich príslušenstvo (napr. autorádio, nie však notebook ponechaný v aute). Bližšie: Poškodili, alebo vykradli vám auto na parkovisku? Vieme, čo robiť ako prvé

Kedy zodpovedajú za škodu dopravcovia? 

Pri mnohých dovolenkách či rekreačných aktivitách využívame aj dopravné služby. Za škodu, ktorá vám vznikne v priebehu či v súvislosti s využívaním takýchto služieb (autobusu, vlaku, lode či lietadla) zodpovedajú prevádzkovatelia dopravy vtedy, ak bola vyvolaná osobitnou povahou tejto prevádzky. Nezodpovedajú teda napríklad za to, že vás v dopravnom prostriedku tretia osoba okradne.

Zodpovednosti sa zbavia len vtedy, ak sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať. Okrem škody na zdraví zodpovedá prevádzkovateľ dopravy aj za škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí, ak ste pri poškodení stratili možnosť ich opatrovať. 

Príklad:V dôsledku dopravnej nehody vás v bezvedomí odviezli na ošetrenie do nemocnice; dopravca sa však nepostaral o vašu batožinu, ktorú  zatiaľ niekto ukradol. 

Ako si voči prevádzkovateľom uplatniť náhradu škody? 

Škodovú udalosť oznámte zodpovednému prevádzkovateľovi v lehote bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistíte. Môžete tak urobiť aj ústne, pre každý prípad je však z hľadiska potreby prípadného preukázania uplatnenia nároku lepšie, keď si ho necháte aj písomne potvrdiť alebo ho pre istotu zašlete aj e-mailom či poštou.

S výnimkou škody, za ktorú zodpovedajú prevádzkovatelia dopravných prostriedkov, tak treba urobiť najneskôrdo 15. dňa po dni, keď ste sa o škode dozvedeli, inak vám právo na náhradu škody voči prevádzkovateľom zaniká. Dodajme, že rozsah zodpovednosti prevádzkovateľov popísaný v tomto článku sa týka územia Slovenska; v iných krajinách sa môžu pravidlá líšiť. 

Čo ešte treba urobiť v prípade poškodenia, krádeže alebo straty vecí či dokladov? 

Akúkoľvek škodu, ktorá vám mohla vzniknúť následkom trestného činu, nezabudnite čím skôr nahlásiť polícii. Aj keď sa drobnejšie prečiny málokedy doriešia, má oznámenie veľký význam najmä pri odcudzení dokladov či platobnej karty, ktorú si nezabudnite okamžite zablokovať; konkrétne pokyny pre blokáciu nájdete na webe alebo v internetbankingu peňažného ústavu, ktorý vám kartu vydal. 

Krádež či stratu občianskeho preukazu ohláste bezodkladne buď osobne zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v cudzine alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, príp. elektronicky (podrobnejšie: Čo robiť, ak stratím občiansky preukaz?). Nezabudnite tiež doriešiť stratu pasu či vodičského preukazu (Čo robiť v prípade straty dokladov na dovolenke?).

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

29. 5. 2023 | Barbora Magočová

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

Počítate s tým, že polovica majetku z bezpodielového spoluvlastníctva manželov je automaticky vaša? V tom prípade by ste mali vedieť, že to tak nemusí byť vo všetkých prípadoch. Ktoré... celý článok

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

24. 5. 2023 | Marek Mittaš

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

Rastúca inflácia je jedným z najväčších problémov posledných mesiacov. Okrem výrazného zdražovania potravín spôsobuje aj zvyšovanie cien v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti... celý článok

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

19. 5. 2023 | Barbora Magočová

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

Výška poplatkov za komunálny odpad sa v mnohých obciach stále nedá priamo ovplyvniť tým, koľko vecí reálne vyhodíte do smetí. Existujú však dôvody, pre ktoré môžete žiadať o zníženie... celý článok

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

17. 5. 2023 | Daniel Výcha

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

Od mája 2023 platí novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, podľa ktorej bude matka oprávnená získať rodičovský príspevok vo výške 829,86 € aj v prípade, že ide o jej štvrté... celý článok

Dotácia na obedy v školách a škôlkach: Ako to vyzerá v praxi?

11. 5. 2023 | Daniel Výcha

Dotácia na obedy v školách a škôlkach: Ako to vyzerá v praxi?

Od 1. mája 2023 vstúpila do platnosti novela zákona o hmotnej núdzi, ktorá pochádza z dielne hnutia Sme rodina. Jej súčasťou je aj plošná dotácia na obedy v školách a škôlkach, ktorú... celý článok