Okradli vás na kúpalisku či v hoteli? Kedy vám škodu uhradí prevádzkovateľ?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 27. 7. 2022
Leto je vrcholom turistickej sezóny. Všadeprítomní dovolenkári však neznamenajú len možnosť zárobku pre ubytovacie či reštauračné zariadenia; ich nepozornosť láka aj najrôznejších zlodejov. Ak sa stanete ich obeťou, nezúfajte: v niektorých prípadoch vás odškodnia aj prevádzkovatelia rekreačných zariadení.
Okradli vás na kúpalisku či v hoteli? Kedy vám škodu uhradí prevádzkovateľ?

Zdroj: Shutterstock

Ako za škodu na vašich veciach zodpovedajú hotely, penzióny, kúpaliská či hostince? Od koho môžete žiadať  náhradu poškodenia za oškreté alebo vykradnuté auto? Prinášame aj praktické rady, ako sa zachovať pri krádeži či strate. 

Ktorí prevádzkovatelia hradia škodu na vašich veciach 

Prevádzkovatelia poskytujúci ubytovacie služby zodpovedajú za škodu na veciach:

- ktoré boli vami (alebo inou osobou na váš pokyn) prinesené do priestorov vyhradených na ubytovanie (napr. do hotelovej izby) alebo na ich uloženie (napr. miestnosť pre odloženie bicyklov),

- ktoré boli za uvedeným účelom odovzdané prevádzkovateľovi alebo niektorému z jeho pracovníkov (napr. zamestnancovi roznášajúcemu batožinu).

Prevádzkovateľmi ubytovacích služieb sú napr. hotely či penzióny, nie však prenajímatelia bytov alebo prevádzkovatelia zariadení určených na trvalé bývanie (ubytovne, slobodárne).

 Prevádzkovatelia činností, s ktorými je spravidla spojené odkladanie vecí (kúpaliská, plavárne, fitness centrá, wellness centrá) vám zodpovedajú za škodu na veciach odložených na mieste na to určenom (napr. šatňová skrinka) alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú (vešiak na kabáty v reštaurácii).

Zodpovednosti za škodu sa oba typy prevádzkovateľov môžu zbaviť len vtedy, ak by k škode došlo aj inak (napr. sa vám veci poškodili z dôvodu živelnej pohromy, ktorá zasiahla aj prevádzku). 

V rekreačných zariadeniach môžete často vidieť rôzne tabuľky s výstražnými upozorneniami (Typicky: „Za odložené veci neručíme“). Tieto však nemajú nijaké právne následky; prevádzkovatelia sa vás nimi len snažia odradiť od toho, aby ste si uplatnili svoje nároky. Zodpovednosti sa však nemôžu zbaviť dokonca vtedy, ak by sa na jej vylúčení s vami vopred dohodli (napr. formou špeciálnej klauzuly v zmluve o ubytovaní).

Na šírku zodpovednosti prevádzkovateľa má ale vplyv napr. výzva, aby ste si cennejšie veci odložili na konkrétne miesto (napr. nie do šatňovej skrinky, ale na recepciu či do pokladne). Pokiaľ tak v rozpore s pokynom neurobíte, nebudú sa veci považovať za odložené na mieste na to vyhradenom. 

Akú čiastku môžete od prevádzkovateľa žiadať? 

Z hľadiska výšky náhrady škody, ktorú možno požadovať od prevádzkovateľa ubytovacích zariadení alebo činností spojených s odkladaním vecí, možno poškodený či ukradnutý majetok rozdeliť na viacero skupín. 

1) Klenoty, peniaze a iné cennosti 

V prípade šperkov (prstene, retiazky, prívesky, náušnice apod.), finančných prostriedkov alebo iných cenností (špeciálne prístroje, starožitnosti, umelecké diela apod.) zodpovedajú prevádzkovatelia len do výšky určenej nariadením č. 87/1995 Z.z.; aktuálne je zodpovednosť limitovaná hodnotou 332 Eur. Táto čiastka zahŕňa obmedzenie náhrady škody pre všetky veci z uvedenej skupiny (nie pre každú z nich zvlášť). 

Ak by však škoda súvisiaca s uvedenými vecami bola spôsobená:

  1. a) osobami pracujúcimi v prevádzke (upratovačka, vrátnik apod.),
  2. b) aj vtedy, ak boli veci prevzaté do osobitnej úschovy (napr. do hotelového trezoru),

musí vám byť nahradená bez obmedzenia

2) Iné veci

 V súvislosti s poškodením či krádežou vecí, ktoré nie sú ani klenotmi, ani peniazmi a nemožno ich považovať ani  za cennosti (t. j. vaše oblečenie, batožina, telefón apod.) sa uhrádza skutočná škoda a prípadný ušlý zisk

Kedy zodpovedajú prevádzkovatelia služieb za váš automobil? 

Škodu na vašom zaparkovanom vozidle (napr. v dôsledku jeho nabúrania, oškretia, ale aj vykradnutia) môžete požadovať voči prevádzkovateľom garážíiných podnikov podobného druhu. Môže ísť aj o motely či hotely s garážami vyhradenými pre hostí. 

Za škodu vám zodpovedajú rovnako, ako prevádzkovatelia poskytujúci ubytovacie služby; zodpovednosť sa ale vzťahuje len na zaparkované dopravné prostriedkyich príslušenstvo (napr. autorádio, nie však notebook ponechaný v aute). Bližšie: Poškodili, alebo vykradli vám auto na parkovisku? Vieme, čo robiť ako prvé

Kedy zodpovedajú za škodu dopravcovia? 

Pri mnohých dovolenkách či rekreačných aktivitách využívame aj dopravné služby. Za škodu, ktorá vám vznikne v priebehu či v súvislosti s využívaním takýchto služieb (autobusu, vlaku, lode či lietadla) zodpovedajú prevádzkovatelia dopravy vtedy, ak bola vyvolaná osobitnou povahou tejto prevádzky. Nezodpovedajú teda napríklad za to, že vás v dopravnom prostriedku tretia osoba okradne.

Zodpovednosti sa zbavia len vtedy, ak sa škode nemohlo zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať. Okrem škody na zdraví zodpovedá prevádzkovateľ dopravy aj za škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí, ak ste pri poškodení stratili možnosť ich opatrovať. 

Príklad:V dôsledku dopravnej nehody vás v bezvedomí odviezli na ošetrenie do nemocnice; dopravca sa však nepostaral o vašu batožinu, ktorú  zatiaľ niekto ukradol. 

Ako si voči prevádzkovateľom uplatniť náhradu škody? 

Škodovú udalosť oznámte zodpovednému prevádzkovateľovi v lehote bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistíte. Môžete tak urobiť aj ústne, pre každý prípad je však z hľadiska potreby prípadného preukázania uplatnenia nároku lepšie, keď si ho necháte aj písomne potvrdiť alebo ho pre istotu zašlete aj e-mailom či poštou.

S výnimkou škody, za ktorú zodpovedajú prevádzkovatelia dopravných prostriedkov, tak treba urobiť najneskôrdo 15. dňa po dni, keď ste sa o škode dozvedeli, inak vám právo na náhradu škody voči prevádzkovateľom zaniká. Dodajme, že rozsah zodpovednosti prevádzkovateľov popísaný v tomto článku sa týka územia Slovenska; v iných krajinách sa môžu pravidlá líšiť. 

Čo ešte treba urobiť v prípade poškodenia, krádeže alebo straty vecí či dokladov? 

Akúkoľvek škodu, ktorá vám mohla vzniknúť následkom trestného činu, nezabudnite čím skôr nahlásiť polícii. Aj keď sa drobnejšie prečiny málokedy doriešia, má oznámenie veľký význam najmä pri odcudzení dokladov či platobnej karty, ktorú si nezabudnite okamžite zablokovať; konkrétne pokyny pre blokáciu nájdete na webe alebo v internetbankingu peňažného ústavu, ktorý vám kartu vydal. 

Krádež či stratu občianskeho preukazu ohláste bezodkladne buď osobne zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v cudzine alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, príp. elektronicky (podrobnejšie: Čo robiť, ak stratím občiansky preukaz?). Nezabudnite tiež doriešiť stratu pasu či vodičského preukazu (Čo robiť v prípade straty dokladov na dovolenke?).

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Aké drahé bude leto 2024? Obľúbená letná pochúťka zlacnela

24. 6. 2024 | Redakcia

Aké drahé bude leto 2024? Obľúbená letná pochúťka zlacnela

Koľko si priplatíme za leto? Zmrzlina je lacnejšia, ceny benzínu porovnateľné ako vlani. V Chorvátsku výrazne zdraželo ubytovanie, ale sú destinácie, kde zaplatíme menej ako vlani.

Slovákom hrozí pokuta 60 eur za detail. Skontrolujte si vodičský preukaz

24. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Slovákom hrozí pokuta 60 eur za detail. Skontrolujte si vodičský preukaz

Viete, čo znamenajú kódy 01.01 a 01.06 na vašom vodičskom preukaze? Ak nosíte okuliare alebo šošovky, zrejme ich vo vašich dokladoch nájdete. Vodiči si však často neuvedomujú, že ak... celý článok

Tovary reklamovať vieme. Ako ale reklamovať zle poskytnuté služby?

24. 6. 2024 | Barbora Magočová

Tovary reklamovať vieme. Ako ale reklamovať zle poskytnuté služby?

1. júla tohto roka nadobúda účinnosť veľká novelizácia spotrebiteľského práva. Týka sa aj reklamácií, a to aj v oblasti poskytovania služieb. Ako treba po novom postupovať v prípade... celý článok

Kiná umierajú a z hudobníkov sú otroci. Temná stránka streamovacích služieb

22. 6. 2024 | Michael Durčák

Kiná umierajú a z hudobníkov sú otroci. Temná stránka streamovacích služieb

Ak niektoré odvetvie hospodárstva od základu zmenilo model predplatného, je to jednoznačne zábavný priemysel. Zatiaľ čo zdieľanie áut a ďalšie nápady sa rozbiehajú, hudbu a filmy už... celý článok

Zmluvné otroctvo končí. Státisíce Slovákov môžu mať lacnejšiu elektrinu

19. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Zmluvné otroctvo končí. Státisíce Slovákov môžu mať lacnejšiu elektrinu

Od 1. augusta 2024 budú môcť zraniteľní odberatelia elektriny a plynu meniť svojho dodávateľa kedykoľvek počas roka, čím sa zruší tzv. zmluvné otroctvo.