Chcete si zmeniť meno alebo priezvisko? Nebude to bez podmienok

Redakcia | rubrika: Článok | 5. 11. 2018
Meno a priezvisko si môžete zmeniť, ale len za určitých podmienok. Zákon presne definuje prípady, kedy tak môžete urobiť bezplatne a kedy za zmenu zaplatíte správny poplatok.
Chcete si zmeniť meno alebo priezvisko? Nebude to bez podmienok

Zdroj: Shutterstock

Na niektoré zmeny nepotrebujete povolenie

V praxi rozlišujeme dva druhy zmeny mena a priezviska. Zmeny, na ktoré nie je potrebné povolenie okresného úradu a zmeny, na ktoré toto povolenie potrebujete. Zmeny bez nutnosti povolenie sú bez poplatku a robia sa priamo na matričnom úrade, v ktorého matrike ste zapísaný. Na takúto zmenu však potrebujete písomné vyhlásenie.

Ale platí to len v prípadoch, ak ide o zmenu:

 • cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak - napr. meno Zuzana zmeniť na nemecký ekvivalent Susanne a naopak,
 • mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 • mena z dôvodu zmeny pohlavia.

Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska:

 • po rozvode manželstva (do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku),
 • po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcej v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk,
 • spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania,
 • spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny,
 • dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 • z dôvodu zmeny pohlavia,
 • maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti,
 • maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.

Tip: Koľko stojí rozvod a aký je jeho priebeh?

 

Kedy je potrebné povolenie okresného úradu

Podľa vášho trvalého bydliska spadáte aj pod patričný okresný úrad, ktorý musí najprv povoliť zmenu vášho mena alebo priezviska. Zmenu mena alebo priezviska možno povoliť, najmä ak je vaše meno alebo priezvisko hanlivé, alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Takže nie vždy sa vám to podarí a musíte to patrične odôvodniť.

Zmenu priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov, ak ide o zmenu priezviska:

 • manželov, ktorí majú spoločné priezvisko na iné spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
 • jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
 • jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska,
 • jedného z manželov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé v poradí žiada prijať priezvisko, ktoré používal pred uzavretím manželstva,
 • jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať priezvisko spoločných detí, na ktorom sa dohodli pri uzavretí manželstva; priezvisko spoločných detí je ako prvé v poradí,
 • jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko spoločné, alebo
 • jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko doterajšie.

Fyzická osoba, u ktorej prebieha zmena pohlavia môže na základe povolenia okresného úradu používať neutrálne meno a priezvisko na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, kde daná zmena prebieha.

Koľko stojí zmena mena a priezviska

 • 3 € - zmena hanlivého alebo neosobného mena, prípadne hanlivého priezviska
 • 33 € - zmena priezviska maloletých detí
 • 100 € - meno alebo priezvisko v ostatných prípadoch

Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok. Na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Od poplatkov je oslobodená zmena mena alebo priezviska v dôsledku nesprávneho, prípadne neúplného zápisu v matrike.

Zmena priezviska pri rozvode

Ak sa chcete vrátiť k vášmu pôvodnému priezvisku, teda k tomu, ktoré ste používali pred uzatvorením manželstva, lacnejšie vás to vyjde do 3 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode. Zaplatíte správny poplatok 5 eur na matričnom úrade za potvrdenie, respektíve výpis z matriky, s ktorým si vybavíte nové doklady.

Ak to do 3 mesiacov nestihnete, zaplatíte správny poplatok vo výške 100 eur.

Od ďalších poplatkov je zmena priezviska v tejto lehote oslobodená, čo sa však netýka poplatkov za výmenu dokladov.

Koľko mien môže mať dieťa

Každému sa môže určiť viac mien, a to aj cudzojazyčných, najviac však tri mená. Pri zápise mena alebo mien do matriky sú rodičia povinní poskytnúť matričnému úradu súčinnosť.

Meno nemôže byť:

 • hanlivé, neosobné alebo domácku podobu mena,
 • alebo prvé meno totožné s menom žijúceho súrodenca uvedeným v matrike na prvom mieste,
 • alebo osobe mužského pohlavia určiť ženské meno a naopak. 

Anketa

Aký je Váš rodinný stav?

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+72
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce