Nová finta veľkých firiem, ktorá vás pripraví o peniaze. 6 tipov, ako sa brániť

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 9. 5. 2023
V súdnej praxi bola zaznamenaná nová praktika podnikateľov, ktorá môže významne poškodiť (nielen) spotrebiteľov. Ak však o nej budete vedieť dopredu, môžete jej negatívne následky ľahko odvrátiť. O čo konkrétne ide? Prinášame aj prehľad zvýhodnení, ktoré máte, ak ste spotrebiteľom a podnikateľ sa voči vám začne domáhať svojich nárokov.
Nová finta veľkých firiem, ktorá vás pripraví o peniaze.  6 tipov, ako sa brániť

Zdroj: Shutterstock

Slabé miesto v zákone otvorilo cestu pre špekulácie 

Vďaka ochrannej politike EÚ je slovenský právny poriadok k spotrebiteľom pomerne ústretový. Obsahuje mnohé mechanizmy, ktoré slabšie postavenie bežného zákazníka voči profesionálnym obchodníkom vyvažujú. Napriek tomu sa pravidelne objavujú prípady, v ktorých podnikatelia s dobrým informačným zázemím využijú právne normy spôsobom, ktorý môže spotrebiteľom poriadne skomplikovať život. 

K zákonným ustanoveniam, ktoré takúto „fintu“ umožňujú, patrí aj § 41 Civilného sporového poriadku. Ale poďme pekne poporiadku. Všeobecné pravidlo velí, že pokiaľ vás veriteľ žaluje o zaplatenie peňažnej čiastky zo zmluvného vzťahu (úveru, pôžičky, poistnej zmluvy a pod.), mal by podať žalobu na súd, v ktorého obvode sa nachádza adresa vášho trvalého pobytu. Takéto určenie miestnej príslušnosti má svoj dôvod – môžete sa voči veriteľovi brániť aj bez toho, aby vám vznikli zvýšené výdaje na dopravu do iného mesta; v mieste svojho bydliska pravdepodobne ľahšie navštívite advokáta a nezanedbateľnou položkou je samozrejme čas, ktorý nemusíte stráviť cestovaním na súd v inom kúte Slovenska.  

A práve tu sa dostávame k vyššie menovanému ustanoveniu § 41 Civilného sporového poriadku. Toto stanovuje, že súd skúma miestnu príslušnosťlen na námietku žalovaného. V praxi to znamená, že, že ak o benefit miestnej príslušnosti určenej podľa adresy vášho trvalého pobytu nechcete prísť, musíte sa voči súdu výslovne ohradiť, že vás veriteľ žaluje na nepríslušný súd

Uvedeným to však nekončí: námietku miestnej príslušnosti musíte voči súdu uplatniť najneskôr pri prvom procesnom úkone, ktorý vám patrí. Zjednodušene povedané to v zásade znamená, že by ste mali námietku vzniesť hneď v prvej písomnosti, ktorú súdu vo veci zašlete. Ak ju uplatníte neskôr, máte smolu, pretože na ňu súd už podľa zákona (§ 42 Civilného sporového poriadku) neprihliadne. Práve túto právnu úpravu v minulom roku v plnej miere využil aj právny zástupca jednej z veľkých poisťovní pôsobiacich na našom trhu. 

Súd 1. inštancie poukázal na systematické zneužívanie práva 

Okresný súd Rimavská Sobota v rozpätí dvoch augustových týždňov minulého roka zaznamenal, že jedna z poisťovní k nemu podala približne 80 žalôb na vymoženie peňažných pohľadávok, na ktorých prejednanie nebol miestne príslušný. Vzhľadom na ich značný počet telefonicky kontaktoval jej advokáta, ktorého na miestnu nepríslušnosť upozornil; tento však súd ubezpečil, že žaloby takto podal zámerne. 

Ako už bolo uvedené vyššie, sudca môže riešiť miestnu nepríslušnosť len na základe včas podanej námietky. Okresný súd Rimavská Sobota sa však rozhodol inak. Využil inštitút postúpenia veci na iný súd určený podľa zákona a argumentoval pritom okrem iného nasledovne:

1) žalobca sa podľa neho dopustil zneužitia práva, pretože kalkuloval s tým, že len máloktorý spotrebiteľ bude natoľko právne erudovaný, aby stihol uviesť námietku miestnej nepríslušnosti včas,
2) spotrebiteľom v dôsledku postupu žalobcu hrozí vynaloženie nemalých (najmä cestovných) nákladov, ktoré by nemuseli hradiť, ak by žaloba bola podaná podľa adresy ich trvalého pobytu,
3) poukázal na to, že v justičnej praxi nejde o ojedinelý prípad; stáva sa podľa neho pravidlom, že väčšie ekonomické subjekty si z rôznych dôvodov vyberú nepríslušný súd a toto ich konanie môže v konečnom dôsledku viesť aj k neúmernému zaťaženiu niektorých súdov. 

Krajský súd Košice však argumenty Okresného súdu Rimavská Sobota nezdieľal. Vyslovil stanovisko, že o zneužitie práva nejde, pretože (aj) spotrebiteľ môže konanie na nepríslušnom súde odvrátiť včasným vznesením námietky miestnej nepríslušnosti (rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp.zn. 2NcC/11/2022). 

6 prípadov, v ktorých zákon spotrebiteľa v súdnom konaní zvýhodňuje 

Pri určení miestnej príslušnosti teda podľa Krajského súdu Košice zákon spotrebiteľom výhodu neposkytuje. V iných situáciách sa však ich slabšie postavenie snaží kompenzovať napr. nasledujúcimi benefitmi: 

1. Súd musí spotrebiteľov vo zvýšenej miere poučiť o ich právach 

Súd vás musí poučiť nielen o možnosti vášho zastúpenia a procesných právach, ale aj o dôkazoch, ktoré by ste mali predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné či zabezpečovacie opatrenie a tiež iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie vašich práv. 

2. V spotrebiteľských sporoch nie je prípustná zmena žaloby, ak je žalovaným spotrebiteľ 

Ak by podnikateľ uplatnil svoj nárok voči vám nesprávne, máte výhodu v tom, že v danom súdnom konaní už vadu tak ľahko nezhojí. Nejde pritom o maličkosť – v mnohých prípadoch príde nielen o trovy konania, ale kvôli premlčaniu aj o celý (zle zažalovaný) nárok. 

3. Súd môže vykonať aj dôkazy, ktoré spotrebiteľ nenavrhol 

Súd vám môže ako spotrebiteľovi výrazne pomôcť – zatiaľ čo podnikateľ je zaťažený prísnym bremenom tvrdenia aj dôkazným bremenom a súd mu nesmie pomáhať, vy musíte hlavne tvrdiť, aby ste súd presvedčili – s dôkazmi vám už ale môže podať pomocnú ruku aj sudca. 

4. Spotrebiteľ môže uvádzať tvrdenia a dôkazy vo svoj prospech dlhšie, než podnikateľ 

Podnikateľ by mal svoj nárok riadne zdôvodniť a dôkazne podoprieť ideálne už pred pojednávaním vo veci, lebo neskôr mu už súd nové tvrdenia a dôkazy nemusí povoliť. Vy môžete nové skutočnosti na svoju podporu prinášať až do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. 

5. V neprospech spotrebiteľa nemožno vydať rozsudok pre zmeškanie 

Aj keď sa na súd nedostavíte alebo sa vo veci včas nevyjadríte, nemôže vás súd (na rozdiel od podnikateľa) potrestať vydaním kontumačného rozsudku; nárok musí riadne posúdiť.

6. Ak veriteľ žiada priznanie peňažnej pohľadávky podľa zmluvy s neprijateľnou podmienkou, súd nemôže vydať platobný rozkaz 

Pokiaľ súd zistí, že vám chcel veriteľ „prejsť cez rozum“ zmluvnými dojednaniami, ktoré sú pre vás značne nevýhodné (bližšie: 11 používaných ustanovení spotrebiteľských zmlúv, ktoré sú neplatné), nevydá vo veci platobný rozkaz, voči ktorému by ste museli podávať odpor. Vec bude podrobne skúmať a rozhodne po dôkladnom zvážení všetkých tvrdení a dôkazov.

Anketa

Poznáte dobre svoje práva?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

25. 9. 2023 | Marek Mittaš

Od štátu môžete získať až 19 000 eur na renováciu vášho domu: Aké podmienky musíte splniť?

Na začiatku septembra 2023 bola spustená štvrtá výzva v rámci Plánu obnovy rodinných domov. Tentokrát bol vyčlenený rozpočet vo výške 190 miliónov eur pre 10 000 záujemcov. Žiadateľ... celý článok

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

19. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ste spoluvlastníkom veci, ktorú neužívate? Kedy môžete žiadať kompenzáciu?

Ak sa podieloví spoluvlastníci nedokážu ohľadom spoločnej veci dohodnúť, vždy na tom niektorý z nich tratí. Za akých podmienok si môžete nárokovať peňažnú náhradu, ak zo spoločnej veci... celý článok

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

27. 8. 2023 | Redakcia

Nákladné elektrobicykle zmenia pravidlá logistiky a mestá k lepšiemu

V Nemecku stúpli predaje nákladných elektrobicyklov na viac ako 200 tisíc kusov za rok. Břetislav Hanzel z firmy Cargo Bike Daddy zameranej na predaj a požičiavanie nákladných elektrobicyklov... celý článok

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

25. 8. 2023 | Barbora Magočová

Pozor na potraviny. Čo by ste mali sledovať, aby ste sa nenechali oklamať?

Prevádzky ponúkajúce potraviny či hotové jedlá musia plniť množstvo rôznych povinností. Prakticky všetky sú stanovené práve kvôli tomu, aby ste takpovediac nekúpili „mačku vo vreci“.... celý článok

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

23. 8. 2023 | Redakcia

Je lepšie požičať si od rodiny, alebo od finančnej inštitúcie?

Pokazené auto, chladnička alebo akútna rekonštrukcia kúpeľne? Nečakané situácie, ktoré si žiadajú väčšie investície. Čo robiť, keď momentálne nemáte dostatok voľných financií? Jedným... celý článok