Úverový register

Spoločný register bankových informácií (SRBI), skrátene úverový register predstavuje databázu informácií o klientoch bánk, ktorí čerpajú úver alebo sú uvedení ako ručitelia v úverových zmluvách.

Aký je význam registra

Do úverového registra sa uvádzajú údaje o osobách, ktoré nielen žiadajú o úver, ale vlastnia kreditnú kartu alebo využívajú povolené prečerpanie k bežnému účtu, tzv. kontokorent.

Okrem základných údajov o klientovi banky sa tu uvádzajú aj informácie o tom, ako si „dlžník“ plní, či neplní svoje záväzky. Tieto informácie sú kľúčové pri rozhodnutí o poskytnutí úveru. „Zlým“ klientom banka nemusí poskytnúť úver vôbec a naopak „dobrým“ klientom banka môže poskytnúť zvýhodnené podmienky, alebo minimálne pozitívny záznam v registri môže prispieť k urýchleniu rozhodnutia o poskytnutí úveru, kreditnej karty alebo povoleného prečerpania.

Do úverového registra sa však dostanú nielen osoby, ktoré čerpajú úver, či využívajú vyššie uvedenú službu. Na zápis stačí len podať vo finančnej inštitúcii žiadosť o spomínané produkty.

Banka nemôže hocikedy nahliadnuť do registra

Banka môže do registra nahliadnuť len  v prípade že jej klient, ktorý žiada o úver, kreditnú kartu, či povolené prečerpanie udelí súhlas  na spracovanie informácií.

Pri žiadosti o úver totiž nemusíte udeliť súhlas na spracovanie informácií  v registri. Keď tak však neurobíte riskujete, že vám banka odmietne poskytnúť úver v dôsledku nedostatočných údajov, či nízkej dôveryhodnosti.

Aké údaje register uchováva

V  Spoločnom registri bankových informácií sú však aj tak uvádzané len informácie o klientoch bánk, ktorí sú užívateľmi tohto registra. Títo klienti však musia byť fyzické osoby. Úverový register pre právnické osoby je v správe Národnej banky Slovenska.

Okrem základných údajov slúžiacich na identifikáciu dlžníka, sa do registru uvádzajú aj informácie o úverových vzťahoch s finančnými inštitúciami:

 • počet existujúcich úverových zmlúv
 • výška jednotlivých splátok
 • história splácania záväzkov - t.j. splácanie do alebo po dobe splatnosti
 • informácie o ručiteľoch a iných zárukách úverov a ostatných záväzkov

Tieto informácie sa v registri uchovávajú počas celej doby trvania záväzku, čiže počas celej doby splácania úveru, či trvania povoleného prečerpania k bežnému účtu, či počas celej doby vlastnenia kreditnej karty. Úverový register archivuje všetky tieto údaje ešte 5 rokov po skončení spomínaných záväzkov.

Pokiaľ však chcete skontrolovať, alebo zistiť údaje o sebe, môžete to urobiť jediným spôsobom - požiadať o odpis osobných údajov.

Tabuľka: Cenník výpisov

Vyhotovenie do 30 dní
osobne4,00 €
poštou4,00 € + poštovné
Expresne (na počkanie)
osobne14,00 €

 Zdroj: SBCB

Ktoré banky nahliadajú do registra

Prístup do registru úverov majú len slovenské banky, alebo pobočky zahraničných bánk na Slovensku. Zahraničné banky, ktoré nepodliehajú slovenským zákonom a bankovému dohľadu NBS si dlžníka „skontrolovať“ v slovenskom úverovom registri  nemôžu.

Prevádzkovateľom Spoločného registra bankových informácií je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.. Jej  jedinými vlastníkmi sú tri slovenské banky:  

 • Slovenská sporiteľňa, a.s.,
 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Tatra banka, a.s. 

Jeho užívateľmi je ďalších dvanásť finančných inštitúcií:

 • PRIMA Banka Slovensko , a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Poštová banka, a.s.
 • UniCredit Bank Slovakia a.s.
 • ČSOB, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Banco Cofidis, S.A.
 • mBank, S.A.
 • Oberbank AG. 
 • Fio Banka, a.s.
 • J&T Banka, a.s.
 • BKS Bank AG.

 Zdroj: SBCB

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky