Poistenie na hory

Zásah Horskej záchrannej služby a poistenie

Ak sa chystáte stráviť pár dní na horách, pribaľte si aj poistenie na hory. „Obyčajné cestovné“ ho nezahŕňa.

V prípade úrazu alebo pátrania s využitím Horskej záchrannej služby, počítajte s tým, že si tento zásah budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.

Podľa Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti (do 18 rokov veku) a na osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony. Ak je teda nutné zachrániť alebo pátrať po dieťati, nebude horská služba požadovať preplatenie týchto nákladov.  Preto ani nie je nutné uzatvárať cestovné poistenie na hory pre neplnoleté osoby. I keď väčšina poisťovní odporúča toto poistenie všetkým osobám aj deťom, pokiaľ sa jedná o cudzincov.

Cena poistenia na hory

Poistenie nákladov na zásah horskej služby si môžete zriadiť:

  • na konkrétny počet dní
  • alebo na celý rok.

Ročné poistné sa môže pohybovať okolo 10 eur, poistenie na deň už od 30 centov. Poistenie na hory kryje náklady až do výšky 20 - 25 tisíc eur.

Kde a ako sa dá zjednať poistenie na hory

Poistenie na hory si môžete zjednať vo svojej poisťovni na pobočke, na predajnom mieste, cez SMS alebo on-line.

Poistenie na hory sa predáva ako samostatné poistenie alebo ako súčasť cestovného poistenia.

V prípade zásahu horskej služby tak vďaka poisteniu na hory budú preplátené náklady spojené s technickým zásahom. Zdravotné ošetrenie horskou záchrannou službou je hradené so zdravotného poistenia.

Zásah horskej služby sa skladá zo zdravotného ošetrenia a technického zásahu.

Všetky úkony spojené so zdravotnou starostlivosťou ako napr. ošetrenie rany, zafixovanie zlomeniny a podobne sú hradené zdravotnou poisťovňou.

Technický zásah si postihnutý musí uhradiť sám, bez ohľadu na to, či si úraz a následný zásah záchranárov sám zavinil alebo nezavinil.

Čo požaduje horská záchranná služba preplatiť

V rámci technického zásahu horská služba môže požadovala preplatiť:

  • náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním,
  • náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni,
  • náklady na poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni, s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákona povinná hradiť zdravotná poisťovňa (t. j. výkon lekára, lieky),
  • náklady na prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne náklady na prepravu priamo do zdravotníckeho zariadenia,
  • prevoz telesných pozostatkov.

Vyhnúť sa plateniu týchto nákladov môžete iba tým, že si uzatvoríte poistenie na zásah horskej služby a v prípade, že nastane situácia, kedy takéto služby budete musieť využiť, nebudete musieť riešiť otázku financií.

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky