Poistenie majiteľa nehnuteľnosti sa na veci nájomníka nevzťahuje

Miroslav Homola | rubrika: Článok | 22. 10. 2018
Ak bývate v podnájme, majiteľ má nehnuteľnosť poistenú a dôjde k nejakej poistnej udalosti, toto poistné krytie sa na vaše veci nevzťahuje.
Poistenie majiteľa nehnuteľnosti sa na veci nájomníka nevzťahuje

Zdroj: Shutterstock

Poistenie domácnosti

Aj keď nebývate vo svojom, mali by ste myslieť na poistenie svojho majetku v prípade požiaru, krádeže alebo inej poistnej udalosti. Poisťovne odporúčajú nájomníkom uzavrieť poistenie domácnosti, ktoré bude kryť ich hnuteľný majetok v byte alebo dome, aj keď takúto nehnuteľnosť nevlastnia. Poistenie sa vzťahuje na požiar, víchricu, atmosférické zrážky, povodne, vytopený byt, prípadne poskytnutie náhrady za ukradnuté alebo vandalmi zničené veci.

 

Aký majetok kryje poistenie

Poistenie kryje osobné veci ako počítač, mobilný telefón, posteľ, matrace, nábytok, spotrebiče, obuv a oblečenie. Súčasťou tohto poistenia môžu byť aj maľovky, tapety, podlahy, priečky, respektíve aj stavebné súčasti bytu či domu, ktoré ste si tam namontovali na vlastné náklady. Súčet hodnoty týchto vecí následne tvorí poistnú sumu, ktorú si však nájomca určuje sám.

Tip: Prečo sa oplatí poistenie proti povodniam

Poistná suma

Nastavenie poistnej sumy je jednou z najdôležitejších vecí poistenia domácnosti. Jej výška by mala zodpovedať hodnote celého hnuteľného majetku, ktorý v byte alebo dome máte. Častou chybou záujemcov o toto poistenie je takzvané podpoistenie. To znamená, že poistná suma je nižšia ako celková hodnota poistených vecí.

V prípade škody tak poistné plnenie nezabezpečí znovuobstaranie zničených vecí. Poisťovne počítajú aj s tým, že počas bývania nadobúdate ďalšie hnuteľné veci. V takom prípade si môžete poistnú sumu kedykoľvek navýšiť o hodnotu nových vecí v prenajatej nehnuteľnosti.

Poistenie zodpovednosti

Veľmi dôležité je myslieť aj na poistenie zodpovednosti. Toto poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte majiteľovi nehnuteľnosti, prípadne svojim susedom. Či už ide o bežné nehody ako vytopenie susedov a samotného bytu, alebo zničenie a poškodenie hnuteľného či nehnuteľného majetku majiteľa.

Poistenie aj bez vedomia majiteľa

Poistenie domácnosti a zodpovednosti z občianskeho života si môžete uzavrieť aj bez vedomia majiteľa bytu. Navyše, nemusíte mať v prenajatom byte ani trvalý či prechodný pobyt. K uzavretiu poistenia budete potrebovať len občiansky preukaz a adresu nájmu. Mali by ste však predložiť aj zoznam hnuteľných vecí, ktoré sa v byte nachádzajú.

Prípadné zmeny v zozname hnuteľných vecí pre istotu vždy nahláste v poisťovni. Samozrejmosťou k takémuto poisteniu sú aj asistenčné služby, ktoré sú zadarmo. Táto doplnková služba slúži pre potreby nahlasovania poistných udalostí, prípadne pomôže napríklad, keď sa vymknete z bytu.

„V rámci asistenčných služieb je napríklad zabezpečená a preplatená práca inštalatéra, kúrenára či plynára. Rovnako poistenie pomôže aj v prípade, ak je domácnosť z dôvodu havárie dočasne neobývateľná. Kryje totiž krátkodobé náhradné ubytovanie pre klientov do 48 hodín či ochranu nezabezpečenej domácnosti na 72 hodín,“ vysvetľuje Ľubica Dragúňová z Odboru poistenia personálneho majetku poisťovne Generali.

Zdroj: Generali SK

Anketa

Mám poistenie:

Miroslav Homola

Miroslav Homola písal pre denník Finance.sk od roku 2017 do 2019. Ďalšie články autora.

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register