Úrazy na lyžiarskom svahu: Kto za ne zodpovedá a čo môže poškodený žiadať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 27. 12. 2022
S vianočnými prázdninami sa každoročne rozbehne aj lyžiarska sezóna. Zimné športy sú obľúbenou rekreačnou aktivitou; spájajú sa však aj so zvýšeným rizikom úrazov a poranení. Aké pravidlá musíte na svahu striktne dodržiavať? A na čo sa pripraviť, ak sa vám stane v dôsledku kolízie na trati úraz alebo niekomu poškodenie na zdraví naopak spôsobíte vy?
Úrazy na lyžiarskom svahu: Kto za ne zodpovedá a čo môže poškodený žiadať?

Zdroj: Shutterstock

Povinnosti lyžiarov a snowboardistov sú výslovne upravené zákonom 

Povinnosti osoby na lyžiarskej trati záväzne upravuje zákon o Horskej záchrannej službe. Možno ich rozdeliť na 2 základné okruhy: 

1) Všetky osoby, ktoré sa na trati vyskytnú (teda prípadne aj sánkari, či rekreanti, ktorí sa práve nijakému zimnému športu nevenujú) sú povinné:

- konať tak, aby nebol ohrozený život, zdravie či majetok,

- poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri úraze,

bezodkladne oznámiť úraz prevádzkovateľovi trate,

zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci zo strany privolaného prevádzkovateľa trate,

- dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi jej prevádzkovateľa

Dodajme, že počas prevádzkového času môžu na lyžiarsku trať zo zákona vstupovať len:

- lyžiari,

- snowboardisti,

- osoby poverené prevádzkovateľom lyžiarskej trate k tomu, aby zabezpečili v prípade úrazu na trati prvú pomoc a prípadne aj prepravu zranenej osoby do zdravotníckeho zariadenia.

Iné osoby môžu na trať počas prevádzkového času vstúpiť len, ak to umožní prevádzkovateľ trate. 

2) Lyžiari (pričom podľa zákona sa „lyžiarom“ rozumie nielen lyžiar, ale aj snowboardista):

- sú povinní prispôsobiť jazdu na lyžiarskej trati povahestavu trate, svojim schopnostiam ale aj počtu iných lyžiarov na trati,

- musia smer jazdy voliť tak, aby neohrozili pred nimi jazdiacich lyžiarov; lyžiari jazdiaci za iným lyžiarom sú povinní dodržiavať dostatočný odstup tak, aby bol osobe pred nimi ponechaný voľný priestor pre smer a spôsob jazdy,

- sa pri vchádzaní na lyžiarsku trať alebo v prípade, že chcú po zastavení opäť pokračovať v jazde, musia presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba a manéver vykonať tak, aby neohrozili seba ani iného,

- nesmú bezdôvodne zastaviť a stáť na zúženej alebo neprehľadnej časti lyžiarskej trate; ak lyžiar uvedené miesto blokuje kvôli tomu, že spadol, musí ho urýchlene opustiť (za predpokladu, že je to možné a nebráni im v tom napr. úraz spôsobený pádom),

- ktorí sú mladší ako 15 rokov, majú povinnosť si na lyžiarskej trati chrániť hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou

Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností (s výnimkou povinnej helmy pre lyžiara mladšieho ako 15 rokov) sa pokladá za priestupok. Pokuty sú oprávnení udeliť v blokovom konaní aj poverení príslušníci horskej služby a môžu sa vyšplhať až na 331 Eur

Ďalšie pravidlá stanovujú prevádzkové poriadky lyžiarskych stredísk 

Povinnosti pri využívaní svahu stanovené zákonom dopĺňajú pravidlá, ktoré nad rámec právnej úpravy určujú prevádzkovatelia tratí. Väčšina lyžiarskych stredísk sa výslovne hlási k tzv. bielemu kódexu, ktorý upravuje napríklad aj povinnosť používať len bezpečnú lyžiarsku výstroj.

Aj keď v niektorých prípadoch kódex či prevádzkové poriadky upravujú povinnosti, ktoré nie sú stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, neznamená to, že by za ich porušenie nehrozil negatívny následok. Ak v dôsledku ich nerešpektovania vznikne škoda, môže poškodený nárok na jej náhradu oprieť napríklad o porušenie tzv. všeobecnej prevenčnej povinnosti podľa § 415 Občianskeho zákonníka. 

Vinník zrážky na svahu si môže na náhrade škody pekne priplatiť 

Z titulu škody na zdraví v dôsledku úrazu spôsobeného kolíziou na trati prichádzajú do úvahy nasledujúce nároky: 

1) odškodnenie bolesti (tzv. bolestné) – ide o plnenie poskytované na základe lekárskeho posudku; jeho výška závisí od bodového hodnotenia poškodenia na zdraví stanoveného príslušným právnym predpisom; 

2) náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia – má kompenzovať obmedzenie možností ďalšieho uplatnenia v živote a v spoločnosti, ktoré s poškodením zdravia súvisí; 

3) náhrada straty na zárobku – kompenzuje zníženie príjmu poškodeného, ku ktorému došlo následkom úrazu; 

4) náhrada za stratu na dôchodku – vyrovnáva zníženie dôchodku, na ktorý by mal poškodený nárok, ak by sa v dôsledku úrazu neznížil jeho príjem; 

5) náhrada nákladov na liečenie – možno žiadať aj účelne vynaložené náklady idúce nad rámec povinného zdravotného poistenia; 

6) náhrada škody na majetku – typicky poškodenie oblečenia a výstroje (napr. roztrhnutý overal, zlomené lyže či poškodený snowboard). 

V niektorých prípadoch možno uvažovať tiež o osobitnom nároku vyplývajúcom z práva na ochranu osobnosti – tzv. náhrady nemajetkovej ujmy. Ak by úraz v lyžiarskom stredisku viedol až k úmrtiu zraneného, bolo by možné od škodcu žiadať aj náklady na výživu pozostalým, ktorým bol poškodený ku dňu smrti povinný ju poskytovať či primerané náklady na pohreb.  

Ak lyžujete často a za zimnými radovánkami jazdíte aj do zahraničia, je lepšie na eventualitu zvýšených nákladov spojených s úrazom pri lyžovaní či iných aktivitách v teréne myslieť vopred. V tomto smere pomôže cestovné, príp. úrazové poistenie.

Ak plánujete aj aktivity mimo zjazdoviek (skialpinizmus či bežkovanie), ponúkajú poisťovne aj tzv. poistenie do hôr. Spravidla z neho možno pokryť náklady spojené so záchranným zásahom horskej služby. Pri uzatváraní poistnej zmluvy však treba pochopiteľne poriadne kontrolovať, aké riziká vami zvolené poistenie pokrýva. 

V najhorších prípadoch hrozí aj trestné stíhanie 

Len pre úplnosť dodajme, že k dodržiavaniu pravidiel na lyžiarskej trati treba pristupovať zodpovedne, nebrať ich na ľahkú váhu a adekvátne o nich poučiť aj deti, za ktoré takisto môžete niesť zodpovednosť: Dieťa spôsobilo škodu: Kedy za ňu zodpovedáte a ako sa nahrádza ?

Pri porušeniach povinností, ktoré by viedli k závažnejších následkom, navyše nehrozí len náhrada škody, ale aj trestné stíhanie. Do úvahy prichádzajú napríklad trestný čin ublíženia na zdraví (trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 2 roky – viď napr. rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 4To/76/2019) či dokonca až usmrtenia (odňatie slobody až na 3 roky).

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Pozor! Sociálna poisťovňa vás môže potrestať za tento bežný omyl

31. 5. 2023 | Barbora Magočová

Pozor! Sociálna poisťovňa vás môže potrestať za tento bežný omyl

S úhradou platieb do zdravotnej či Sociálnej poisťovne sa môže omeškať každý. S oneskoreným plnením odvodov sa však spájajú negatívne následky. Aké penále či úroky z omeškania môžu... celý článok

Havarovali ste? Kedy od vás poisťovňa môže vymáhať preplatenie škody?

23. 3. 2023 | Barbora Magočová

Havarovali ste? Kedy od vás poisťovňa môže vymáhať preplatenie škody?

Povinné zmluvné poistenie uľahčuje život poškodeným aj vinníkom dopravných nehôd. Ani PZP však nevylučuje, že čiastku zodpovedajúcu spôsobenej škode nakoniec budete musieť celú hradiť... celý článok

Ak vás poisťovňa po nehode neodškodní správne, bude vám musieť priplatiť

27. 2. 2023 | Barbora Magočová

Ak vás poisťovňa po nehode neodškodní správne, bude vám musieť priplatiť

Povinné zmluvné poistenie by malo byť pre poškodených garanciou, že im škoda spôsobená dopravnou nehodou bude riadne nahradená. Nejde len o materiálne ujmy – pri nehodách často dochádza... celý článok

Ste dlžníkom Sociálnej poisťovne? Od februára máte šancu na odpustenie penále

31. 1. 2023 | Daniel Výcha

Ste dlžníkom Sociálnej poisťovne? Od februára máte šancu na odpustenie penále

Národná rada SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, vďaka ktorej bude Sociálna poisťovňa odpúšťať penále za nedoplatky. Zmena zákona nadobúda účinnosť 1. februára 2023 a bude... celý článok

Poistný trh na Slovensku sa mení. Konečne nám záleží viac na zdraví

4. 11. 2022 | Redakcia

Poistný trh na Slovensku sa mení. Konečne nám záleží viac na zdraví

Nie je žiadne tajomstvo, že Slováci dlhodobo podceňovali starostlivosť o vlastné zdravie. S automobilmi sme chodili do servisu častejšie, ako s našim telom na preventívnu prehliadku.... celý článok