Templeton Global Balanced Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Global Balanced Fund („fond“) je zhodnotiť investície a generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhovdlhových cenných papierov (vrátane až 5 % čistých aktív fondu do cenných papierov bez investičného stupňa) emitovaných vládami a spoločnosťami, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov (obmedzené na 40 % aktív). Fond môže v menšom rozsahu investovať do: kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (menej ako 30 % aktív); derivátov na účely zabezpečenia a/alebo účinnej správy portfólia. Portfólio majetkových a dlhových cenných papierov fondu spravujú dva samostatné tímy pomocou rôznych stratégií. Tím, ktorý ma na starosti majetkové cenné papiere, vyberá na základe hĺbkovej analýzy jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho výrazne podhodnotené a v dlhodobom horizonte poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie. Tím zaoberajúci sa dlhovými cennými papiermi posudzuje každého emitenta individuálne, pričom sleduje aj širšie trendy. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0128525689

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia14. 5. 2001
Aktuálna cena PL36,9600 USD (20. 6. 2024)
Majetok fondu863 200 000 USD (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,66 %
Poplatok za správu1,30 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita15,2 %
Najlepší mesiac20,3 %
Najhorší mesiac-26,3 %
Najlepší rok58,2 %
Najhorší rok-42,5 %

Graf Templeton Global Balanced Fund A(acc)USD, ISIN LU0128525689

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-2,1 %
Tri mesiace1,9 %
Šesť mesiacov4,1 %
Od začiatku roka2,3 %
Rok8,5 %
Dva roky15,6 % / 7,5 % (p.a.)
Tri roky3,7 % / 1,2 % (p.a.)
Päť rokov23,7 % / 4,3 % (p.a.)
Od založenia181,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 1,59 %
Asie (rozvinuté státy) 11,78 %
Evropa (rozvíjející se státy) 2,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 12,20 %
Japonsko 10,78 %
Severná Amerika 35,30 %
Spojené kráľovstvo 26,59 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží4,03 %
Energetika7,15 %
Finanční služby22,35 %
Komunikace12,80 %
Necyklické zboží8,43 %
Průmysl16,89 %
Technologie13,31 %
Základní suroviny2,66 %
Zdravotnictví12,40 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky