Nedostali ste, čo cestovka sľúbila? Aké nedostatky vám musí kompenzovať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 9. 8. 2023
Priplatili ste si za bezstarostnú a pohodovú dovolenku a za svoje peniaze ste nakoniec nedostali, čo ste dôvodne očakávali? V takom prípade treba služby cestovného ruchu reklamovať. Ako si s tým poradiť v roku 2023? A čo sa dovolenkárom v minulosti podarilo reálne vysúdiť, keď ich cestovné kancelárie odmietli uspokojiť?
Nedostali ste, čo cestovka sľúbila? Aké nedostatky vám musí kompenzovať?

Zdroj: Shutterstock

Správny postup pri uplatnení reklamácie zájazdu v roku 2023 

Za nedostatky zájazdu zodpovedá cestovná kancelária, a to aj vtedy, keď sú dojednané služby poskytované inými osobami. Reklamácia dovolenky je namieste, ak niektorá zo služieb cestovného ruchu:

1) nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde či príslušnými právnymi predpismi (predovšetkým ide o zákon č. 170/2018 Z.z.) alebo

2) nemá vlastnosti, ktoré ste s ohľadom na ponukuzvyklosti dôvodne očakávali

Pri reklamácii treba postupovať nasledovne: 

1. Vadu zájazdu treba bezodkladne po jej zistení oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi (delegátovi) azároveň určiť primeranú lehotu, v ktorej požadujete nápravu. 

Kancelária musí v primeranej lehote vykonať nápravu (napr. zabezpečiť výmenu nevhodnej hotelovej izby za inú a pod.), ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak jej to nespôsobí neprimerané náklady. Primeranosť nákladov na nápravu sa posudzuje podľa rozsahu porušenia zmluvy o zájazde a hodnoty dotknutej služby cestovného ruchu. 

Primeranú lehotu na nápravu nemusíte určiť, ak vám cestovná kancelária rovno oznámi, že nápravu nevykoná alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na váš osobitný záujem (napr. špecifický zdravotný dôvod). 

2. Ak nie je vykonaná náprava, môžete požadovať, aby vám cestovná kancelária ponúkla náhradné služby cestovného ruchu. 

V prípade ponuky náhradných služieb rovnakej alebo vyššej než pôvodne dohodnutej kvality od vás cestovná kancelária nesmie požadovať nijaké dodatočné poplatky. Ak vám naopak poskytne náhradné služby nižšej kvality, musí vám zároveň ponúknuť primeranú zľavu z ceny služieb. 

Náhradné služby môžete odmietnuť, ak nie sú porovnateľné s pôvodne dohodnutými službami alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby nižšej kvality nie je primeraná. V prípade, že náhradné služby odmietnete alebo ich nemôžete prijať z objektívnych dôvodov, pokračujete v užívaní závadných služieb a cestovná kancelária vás s ohľadom na uvedené musí kompenzovať primeranou zľavou z ich ceny

Pokiaľ cestovná kancelária vôbec nevykoná nápravuani nezabezpečí nijaké náhradné služby cestovného ruchu, môžete:

vykonať nápravu sami a požadovať náhradu nákladov, ktoré ste v súvislosti s jej vykonaním účelne vynaložili,

odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde. 

Kedy máte právo na spísanie záznamu o vade zájazdu? 

Písomný záznam o vadách zájazdu s vami cestovná kancelária musí vyhotoviť, ak:

1) nevykoná nápravu uvedením služieb cestovného ruchu do súladu s dohodnutými či zákonnými podmienkami v primeranej lehote,
2) vám v prípade nevykonania nápravy neponúkne náhradné služby rovnakej alebo vyššej kvality bez dodatočných nákladov,
3) vám zabezpečí náhradné služby nižšej kvality s ponukou primeranej zľavy,
4) náhradné služby v súlade so zákonom odmietnete alebo ich nemôžete z objektívnych dôvodov prijať alebo
5) ak vykonáte nápravu služieb sami (a v súvislosti s tým od kancelárie požadujete náhradu nákladov). 

Kópia záznamu vám musí byť riadne odovzdaná. Pokiaľ to je možné, zdokumentujte nedostatky dovolenky aj formou fotografií či videí. 

Lehota pre reklamáciu zájazdu 

Právo uplatniť reklamáciu zájazdu máte do dvoch rokov od jeho skončenia. Ak sa zájazd neuskutočnil, beží lehota pre reklamáciu odo dňa, v ktorom mal skončiť podľa zmluvy. Ak je to možné, priložte k reklamácii aj písomný záznam týkajúci sa riešenia vady. 

Pokiaľ cestovná kancelária nepreukáže, že ste porušenie zmluvy o zájazde spôsobili vy, musí vám do 30 dní od uplatnenia reklamácie vrátiť adekvátnu časť ceny reklamovaných služieb. Vedľa nároku na zľavu máte právo aj na náhradu škody a tiež primeranej nemajetkovej ujmy, pokiaľ vám vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde. Jej ekvivalent bol v SR súdne priznaný napríklad v súvislosti s presunutím letu, v dôsledku ktorého cestujúci v podstate prišiel o 1 deň dovolenky (rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 15Co/151/2016). 

Ako si vypočítať požadovanú kompenzáciu? 

Pre ocenenie jednotlivých vád zájazdu vám ako pomôcka poslúžia:

1) Frankfurtská tabuľka zliav

2) ITQ kódex. 

Obe tabuľky ľahko získate na webe. Hoci nie sú všeobecne záväzné, súdy sa ich pri určovaní kompenzácií pre nespokojných dovolenkárov spravidla pridržiavajú. Zľavy sa odvíjajú od povahy vady (napr. nevhodné ubytovanie, stravovanie, doprava....) a v závislosti od miery narušenia vášho komfortu sa odporúčané kompenzácie pohybujú cca od 3 až 5 do 40 až 50 % z cien služieb. 

Samozrejmosťou by malo byť priznanie zľavy pri nesplnení dohodnutých podmienok (napr. menší počet dohodnutých lôžok, iný hotel, chýbajúce vybavenie či absencia prisľúbených zábavných aktivít). Okrem toho ale môžete žiadať náhradu aj za poškodené vybavenie (hrdzu či pleseň), nadmerný výskyt hmyzu, nefunkčný výťah, nedostatočné upratovanie, nadmerný hluk, zápach, jednotvárnu stravu, dlhé čakacie doby na jedlo či špinavú pláž

V slovenské súdy cestujúcim priznali zľavu aj z nasledujúcich dôvodov:

nedodržanie ultra all inclusive (za dobu niekoľko dní od začiatku zájazdu až do premiestnenia do iného hotela) a nevyhovujúca pláž (priznaná cca 40 % zľava z ceny služieb s tým, že súd do určitej miery zohľadnil aj tzv. stratu pôžitku z dovolenky – bližšie rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 9Co/172/2014),

nutnosť premiestnenia do hotela v inej lokalite, ktorá nemala pôvodne dojednaný historický charakter (50 % z ceny ubytovania – bližšie rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 8Co/13/2015). 

Pokiaľ ani v jednej z tabuliek vami reklamovaný nedostatok nenájdete, neznamená to, že vám zaň súd neprizná kompenzáciu. V tomto smere možno poukázať na prípad, v ktorom bola priznaná zľava kvôli nedostatočne doliehajúcim oknám, ktoré sa navyše nedali uzamknúť, čo cestujúci pociťovali ako značný problém nielen z hľadiska prepúšťania vyššieho hluku, ale aj kvôli tomu, že ich nemohli dostatočne zabezpečiť s ohľadom na ich malé dieťa (rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 13CoCsp/37/2022).

Anketa

Boli ste už na dovolenke nespokojný a reklamovali ste ju?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok pre prvákov v roku 2023: Toto treba urobiť, ak chcete dostať viac!

17. 8. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok pre prvákov v roku 2023: Toto treba urobiť, ak chcete dostať viac!

Máte doma budúceho prváčika? Potom asi viete, že prechod zo škôlky do školy nie je lacná záležitosť. Aký príspevok vypláca na zakúpenie školských potrieb štát? A čo treba podniknúť,... celý článok

Neprevzali ste si tovar z e-shopu? Čo všetko budete musieť od augusta zaplatiť?

25. 7. 2023 | Barbora Magočová

Neprevzali ste si tovar z e-shopu? Čo všetko budete musieť od augusta  zaplatiť?

Objednali ste si tovar na dobierku a následne ste sa rozhodli, že ho nechcete. Plánujete to vyriešiť tak, že ho skrátka nepreberiete? Ponechanie zásielky svojmu osudu nie je najlepšia... celý článok

Nové pravidlá proti klamlivým zľavám na Slovensku. Ako nás od augusta chráni zákon?

20. 7. 2023 | Barbora Magočová

Nové pravidlá proti klamlivým zľavám na Slovensku. Ako nás od augusta chráni zákon?

Už 1. augusta 2023 nadobúda účinnosť novoprijatý spotrebiteľský kódex. Zapracúva európske smernice reagujúce na najčastejšie nástrahy, ktorým museli spotrebitelia v posledných rokoch... celý článok

Superlacné reťazce pôsobia aj na Slovensku: Aké sú ich výhody, ceny a čo predávajú?

21. 4. 2023 | Redakcia

Superlacné reťazce pôsobia aj na Slovensku: Aké sú ich výhody, ceny a čo predávajú?

Vlna superlacných reťazcov prichádza v posledných rokoch aj na Slovensko. Tieto reťazce ponúkajú zákazníkom široký sortiment výrobkov za prijateľné ceny. Aj preto sa tieto predajne... celý článok

Ako ušetriť aj na povinných platbách. Získajte (zadarmo) ďalšie eurá do rodinného rozpočtu

3. 4. 2023 | Jan Müller

Ako ušetriť aj na povinných platbách. Získajte (zadarmo) ďalšie eurá do rodinného rozpočtu

Všetko zdražuje, príjmy nerastú tak rýchlo, ako výdavky. Doba nás preto núti šetriť. Lenže kde? Z niektorých výdavkov sa na prvý pohľad škrtať nedá. Sú povinné. Ukážeme si ale, že to... celý článok