Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 24. 4. 2023
Všetky dobré pracovné ponuky sú mimo miesta vášho bydliska? Zvýšené náklady spojené s novým bývaním nemusia predstavovať neprekonateľný problém. Ak splníte stanovené podmienky, pomôže vám s výdajmi príspevok na podporu mobility za prácou. A čo môžete žiadať, ak sa rozhodnete, že za prácou budete aj napriek vzdialenosti radšej dochádzať?
Viete o dobrej práci ďalej od domova? Čo môžete získať od štátu?

Zdroj: Shutterstock

Kedy možno získať príspevok na podporu mobility za prácou? 

Príspevok na podporu mobility za prácou (ďalej tiež len „príspevok“) je peňažné plnenie, ktoré poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Dávka má uľahčiť tým, ktorí prijmú pracovnú ponuku vo väčšej vzdialenosti od ich aktuálnej domácnosti a z uvedeného dôvodu sa rozhodnú pre zmenu pobytu. 

Na účely poskytnutia príspevku sa zmenou pobytu rozumie buď zmena miesta trvalého pobytu alebo aspoň nahlásenie prechodného pobytu s tým, že miesto nového pobytu je:

1) na území Slovenskej republiky a

2) od miesta pôvodného pobytu vzdialené najmenej 50 kilometrov

Okrem toho treba pre získanie príspevku splniť aj nasledujúce podmienky:

1) zamestnanie, za ktorým sa sťahujete, ste získali aspoň na 6 mesiacov,

2) úrad práce vás viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň 3 mesiace,

3) k vášmu vyradeniu z evidencie došlo z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

4) o príspevok ste písomne požiadali najneskôr do 3 mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie. 

Za určitých okolností môžete dostať príspevok na podporu mobility za prácou aj vtedy, ak oň požiadate počas poberania príspevku na dochádzku za prácou; tento prípad podrobnejšie rozoberáme nižšie. 

Aké výdavky možno z príspevku hradiť a aká je jeho výška? 

Z príspevku na podporu mobility za prácou sa hradia výdavky na bývaniesúvisiace so zmenou pobytu. Týmito sa rozumejú preukázané mesačné výdavky na:

1) úhradu zaplnenia poskytované s užívaním bytu (elektrina, plyn, voda a pod.),

2) nájomné. 

Základná doba poskytovania príspevku je 6 mesiacov; ak ste pred získaním zamestnania boli znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, predlžuje sa možnosť jeho čerpania najviac o ďalších 6 mesiacov. Znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vymenúva § 8 zákona o službách zamestnanosti; ide napr. o osoby staršie ako 50 rokov či so zdravotným postihnutím. 

Príspevok sa vypláca mesačne vo výške, ktorá tvorí 80 % zo sumy výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu. Táto suma je však limitovaná nasledujúcimi pevne stanovenými čiastkami:

1) počas prvých šiestich mesiacov jeho vyplácania sa hradí najviac 400 Eur, a ak sa príspevok vypláca manželom, ktorí obaja spĺňajú podmienky na jeho poskytnutie, môže dosiahnuť najviac 600 Eur;

2) pokiaľ sa poskytuje v predĺženom období počas ďalších šiestich mesiacov, hradí sa najviac 200 Eur, a ak sa príspevok vypláca manželom, ktorí obaja spĺňajú podmienky na jeho poskytnutie a aspoň jeden z nich bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, vypláca sa najviac 300 Eur

Príspevok na podporu mobility za prácou vs. príspevok na dochádzku za prácou 

Ak ste dostali ponuku práce, ktorá by sa mala vykonávať vo väčšej vzdialenosti od vášho bydliska, môžete sa v niektorých prípadoch rozhodnúť, či budete poberať príspevok na dochádzku za prácou alebo príspevok na podporu mobility za prácou

Príspevok na dochádzku za prácou je určený pre tých, ktorí s ohľadom na ich individuálne okolnosti ako „menšie zlo“ vidia skôr dlhšie cestovanie a svoje bydlisko nechcú meniť. Z uvedeného je zrejmé, že tento druh príspevku pokrýva cestovné výdaje. Priznanie príspevku na podporu mobility za prácou naopak zmenu bydliska vyžaduje a slúži na úhradu nákladov súvisiacich s bývaním – nutnosť presťahovania sa za prácou je vyvážená tým, že sa ušetria náklady a čas potrebný na dochádzanie do miesta pracoviska.  

V praxi sa môže postupovať aj tak, že sa najskôr poberá príspevok na dochádzku za prácou a po nájdení vhodného bývania sa jeho výplata zastaví a prejde sa na vyplácanie príspevku na podporu mobility za prácou. Príspevok na podporu mobility za prácou môže na príspevok na dochádzku za prácou nadviazať nasledovne: 

1) keď písomne požiadate o príspevok na podporu mobility za prácou ešte počas poberania príspevku na dochádzku za prácou, poskytne vám úrad príspevok na podporu mobility za prácou počas obdobia zostávajúceho do uplynutia obdobia poskytovania príspevku na dochádzku za prácou (aj tento sa poskytuje počas šiestich mesiacov a pokiaľ ste boli znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, možno obdobie jeho vyplácania predĺžiť o ďalších 6 mesiacov),

2) keď písomne požiadate o príspevok na podporu mobility za prácou do jedného mesiaca od skončenia poberania príspevku na dochádzku za prácou, poskytne vám úrad príspevok na podporu mobility za prácou najviac počas troch mesiacov. 

Ak po príspevku na dochádzku za prácou budete poberať príspevok na podporu mobility za prácou, poskytne sa vám tento najviac vo výške200 eur, a ak spĺňate podmienky na poskytnutie príspevku vy aj váš manžel a aspoň jeden z vás bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, najviac 300 eur

Len v stručnosti uveďme, že príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje zamestnancovi, ktorý bol v evidencii úradu aspoň 3 mesiace, k jeho vyradeniu z evidencie došlo kvôli vzniku pracovného pomeru či obdobného pracovného vzťahua o príspevok písomne požiadal najneskôr do 1 mesiaca od nástupu do zamestnania. 

Od 1. 1. 2023 sa výška príspevku na dochádzku za prácou určuje nasledovne: 

Tabuľka: Výška príspevku na dochádzku za prácou pri odpracovaní všetkých pracovných dní v mesiaci 

Vzdialenosť miesta pobytu od práce

Výška príspevku za kalendárny mesiac

nad 4 km do 10 km

najviac 30 EUR

nad 10 km do 20 km

najviac 40 EUR

nad 20 km do 30 km

najviac 60 EUR

nad 30 km do 40 km

najviac 75 EUR

nad 40 km do 50 km

najviac 80 EUR

nad 50 km do 60 km

najviac 95 EUR

nad 60 km do 80 km

najviac 105 EUR

nad 80 km do 100 km

najviac 125 EUR

nad 100 km do 150 km

najviac 150 EUR

nad 150 km do 200 km

najviac 185 EUR

nad 200 km

najviac 200 EUR

 Ako podať žiadosť o príspevok na podporu mobility za prácou 

Príspevok poskytuje ten úrad práce, ktorý vásviedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Ak ste v manželskom zväzku, žiadate o príspevok spoločne s manželským partnerom s tým, že v žiadosti uvediete toho z vás, ktorému sa príspevok poskytne. K žiadosti o príspevok musíte priložiť:

1) kópiu dokladu o zmene trvalého pobytu alebo o nahlásení prechodného pobytu,

2) kópiu pracovnej zmluvy (najmenej na 6 mesiacov). 

Za účelom vyplatenia príspevku s vami úrad uzatvorí písomnú dohodu; v tejto sa okrem iného budete musieť zaviazať, že mu oznámite každú zmenu podmienok dohodnutých pre výplatu príspevku najneskôr do 30 kalendárnych dní. Podľa zákona by vám mal byť príspevok poskytnutý do 30 dní od preukázania trvania zamestnania a výdavkov na bývanie, a to za predpokladu, že ich úradu preukážete najneskôr do 30 dní od uplynutia mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. 

Opätovné poskytnutie príspevku na podporu mobility za prácou je možné najskôr po uplynutí 1 roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania. 

Anketa

Dochádzate za prácou?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

16. 5. 2023 | Barbora Magočová

Choroba z povolania. Aký je postup na uznanie v roku 2023?

Výskyt chorôb z povolania v posledných rokoch podľa NCZI stúpa. Nejde len o výsledok práce v rizikovom prostredí. Problematický je aj výkon činností, ktoré jednostranne zaťažujú niektorú... celý článok

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

20. 4. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Mení sa výška príplatkov za prácu: Koľko dostanete od 1. 6. 2023?

Po vyše dvoch rokoch nás čaká zmena pri určovaní finálnej sumy väčšiny príplatkov. Zamestnanci si o niečo prilepšia – mzdové zvýhodnenia by totiž mali v porovnaní s doterajšou úpravou... celý článok

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

13. 4. 2023 | Barbora Magočová

Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Plánujete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v nej už ste? Ako uchádzač o zamestnanie máte viaceré benefity; zároveň však treba počítať aj s niektorými... celý článok

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

12. 4. 2023 | Daniel Výcha

Pripravujú sa zmeny v stravnom: Aké sú plány?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v marci 2023 zverejnilo svoju predbežnú správu, v ktorej by chcelo zvýšiť stravné pri tuzemských cestách. Toto rozhodnutie... celý článok

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

20. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

Ste obeťou šikany, dostali ste neoprávnenú výpoveď alebo vás podrazil zákazník či dodávateľ? Technické vymoženosti dnešnej doby priam zvádzajú k tomu, aby ste pravdu dokázali zvukovým... celý článok