Všetko o derivátoch

Na finančných trhoch rozlišujeme dva druhy obchodov podľa toho ako sa líši chvíľa uzatvárania obchodu do okamihu kedy je obchod skutočne fyzicky vysporiadaný. Zatiaľ čo promptné obchody sú charakteristické tým, že kupujúci a predávajúci majú záujem nielen obchod uzavrieť, ale tiež aj takmer hneď fyzicky ukončiť, pri termínovaných obchodoch je to inak. Existuje tu dlhšia mnohodňová aj mnohomesačná časová dĺžka medzi okamihom uzatvorenia obchodu a dohodnutým termínom vysporiadania.

Práve existencia tejto časovej dĺžky prináša so sebou možnosť s takými obchodnými kontraktmi ešte následne manipulovať rôznymi spôsobmi. Často sa tak samé obchodovateľné kontrakty stávajú predmetom ďalšieho obchodovania. Termínové kontrakty sa obecne nazývajú deriváty, alebo sú odvádzané (derivované) od rôznych podkladových aktív. Existuje mnoho podkladových aktív, ktoré môžu byť napr. akcie, cudzie meny, obligácie, úrokové sadzby, burzové indexy alebo komodity.

Členenie (finančných) derivátov z hľadiska ich základných druhov a spôsobov obchodovateľnosti:

Termínované (derivátové) obchody

1) Neodvolateľné (pevné) termínované obchody 

 • Termínované kontrakty typu forward a futures 
  • Kontrakty typu "forward" (zmluvné) 
  • Kontrakty typu "futures" (burzovné) 
 • Swapové kontrakty 
  • Swapy (iba zmluvné) 

2) Podmienené termínované obchody

 • Opčné kontrakty
  • Opcie (burzovné) 
  • Opcie (zmluvné)

Čítajte aj o investovaní do komodít a o ďalších investičných tipoch:

Aká je ponuka derivátov

Z vášho jediného účtu máte možnosť prostredníctvom derivátov obchodovať širokou škálou inštrumentov.

Vymenujme aspoň tie základné:

 • Komodity

  • Ide o všeobecné, premiestniteľné produkty, ktoré sa predávajú a nakupujú pod presnými pravidlami, ich súčasťou sú popisy, množstvá a časy dovozu. Ide napr. o uncu zlata a iné drahé či priemyselné kovy, hektolitre pomarančovej šťavy, tóny kávy, barely ropy, obilniny, olejniny, energiu a mnoho ďalších.
 • Akcie
  • Predovšetkým futures a opcie na akcie a Contracts for Diferences (CFD’s).
 • Akciové indexy
  • Medzi najznámejšie patria americké indexy Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, nemecký DAX, britský FTSE100, japonský NIKKEI a mnoho ďalších.
 • Meny
  • Predovšetkým futures a opcie na meny, FOREX, hlavné krížové kurzy atď.
 • Dlhopisy
  • Futures a opcie spravidla na európske, americké a ďalšie dlhopisy.
 • Úrokové sadzby
  • Kontrakty na krátkodobé úrokové sadzby na dolár, euro, libru, jen a iné.

Za deriváty sa označujú obchody, ktorých hodnota sa odvodzuje (derivuje) od kurzu určitého aktíva, napr. akcie, akciového indexu, meny, komodity apod. Derivátov je veľké množstvo, ale pri obchodovaní s nimi sa stretnete najčastejšie s futures kontraktmi, opciami a forwardami. Obchody s derivátmi sa často označujú ako termínové obchody, v USA sa pre burzové deriváty (futures a opcie) používa pojem komodity.

Futures - dohoda dvoch strán 

Futures kontrakt sa dá jednoducho charakterizovať ako dohodu dvoch strán o nákupe/predaji štandardizovaného množstva komodity vo vopred špecifikovanej kvalite za danú cenu k danému budúcemu dátumu. Futures kontrakty je možné obchodovať výhradne na organizovaných trhoch, burzách. Ide o tzv. pevný obchod, kedy k danému termínu má jedna strana povinnosť kúpiť a druhá strana má povinnosť predať.

Opcia - dáva právo, nie povinnosť

Kontrakt, ktorý dáva kupujúcemu opcie právo, vôbec však nie povinnosť, kúpiť či predať komoditu, aktívum alebo futures kontrakt za vopred stanovenú cenu počas zjednanej doby. Opcia sa označuje za tzv. podmienený obchod, pretože kupujúci opcie môže, ale nemusí v budúcnosti kúpiť alebo predať. Ak kupujúci využije svoje právo, predávajúci (vypisovateľ) opcie musí vždy splniť svoje záväzky.

Forward je obchodovaný mimo burzu

Princíp forwardu je zhodný s futures kontraktom. Rozdiel spočíva v tom, že futures kontrakty sú obchodované vždy na burze, kým forward až na niektoré výnimky mimo burzy. Z toho vyplývajú ďalšie rozdiely: futures kontrakt je štandardizovaný čo sa týka objemu kontraktu, druhu komodity, splatnosti a na trhu sa určuje iba cena, kým forward je individuálny a podmienky závisia na dohode dvoch strán. Pri vyrovnávaní futures kontraktu vstupuje medzi obe strany kontraktu clearingové centrum, ktoré garantuje vyrovnávanie. To je hlavná výhoda futures kontraktov.

Princíp špekulácí - rast ceny

Ak očakávate vzostup ceny v niektorej komodite, môžete nakúpiť futures kontrakt. Ak správne odhadnete smer a načasovanie obchodu a potom za určitú dobu kontrakt predáte za vyššiu cenu, dosiahnete zisk. Zhodnotiť tak finančné prostriedky môžete za pár minút či niekoľko mesiacov.

Na grafe je cena futures kontraktu zlata na burze v New Yorku. Zníženie úrokových sadzieb na najnižšiu úroveň za posledných 40 rokov, obmedzenie poistenia vkladov japonskými bankami, hrozby teroristických útokov, napätie na Blízkom východe a konflikt medzi Indiou a Pakistanom spôsobili rast ceny zlata.

Ak investor tento vývoj správne odhadol a nakúpil 1 futures kontrakt vo februári 2002 za 284 USD za uncu a počiatkom mája to predal za 310 dolárov za uncu, dosiahol tak počas necelých 3 mesiacov zhodnotenie 139%. V kontrakte je 100 uncí zlata a na každej unci investor zarobil 310 ? 284 = 26 USD, celkom teda 100 × 26 = 2600 dolárov. Záloha na obchod so zlatom, tzv. margin, je 1870 USD, percentuálny zisk tak dosiahol 139%.

Princíp špekulácií - pokles ceny

Predstaviť si, ako funguje špekulácia na vzostup, je jednoduché. Trochu zložitejšie je to pri špekulácii na pokles. Pritom je to tiež jednoduché. V prvej fáze jednoducho futures predáte. Musíte si totiž uvedomiť, že futures je záväzok do budúcnosti, a preto pri predaji nemusíte komoditu vlastniť. V druhej fáze sa pozícia uzavrie nákupom. Ak vyššie predáte, než neskoršie nakúpite, dosiahnete zisk ? rovnako ako pri špekulácii na vzostup, iba predaji predchádza nákup.  

Na grafe je kurz amerického technologického akciového indexu NASDAQ 100. Predĺženie technologických spoločností a z toho prameniace vysoké riziko a nízka ziskovosť spoločností, nedôvera v účtovníctve kvôli škandálu spoločnosti Enron a pomalé oživenie dopytu firiem po nových technológiách sú hlavnými dôvodmi, ktoré spôsobili pokles tohto indexu. Investor, ktorý správne odhadol situáciu a predal v marci 1 futures kontrakt Mini-NASDAQ za 1510 bodov, dosiahol pri uzavretí obchodu nákupom v máji za 1250 bodov zhodnotenie 102 %. Hodnota bodu indexu je 20 USD a 1510 ? 1250 = 260 × 20 = 5200 USD zisk. Pri zálohe (margin) 5082 je percentuálne zhodnotenie 102%.

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky