Sprievodca svetom komodít a futures

Ak neberiete do úvahy promptné obchody (priame nákupy), ktoré sú nevhodné pre bežného investora, existujú dve možnosti ako do komodít investovať. Prvým spôsobom je investícia do komoditných indexov prostredníctvom produktov vydávaných veľkými bankami. Druhou možnosťou je investovať do futures kontraktov s dopredu dohodnutou termínovou cenou, obchodovaných na organizovaných trhoch alebo burzách.

Margin - záloha na kontrakt

Ak chceme investovať formou futures kontraktom na určitú komoditu, dávame iba zálohu (tzv. Margin), ktorá predstavuje zlomok celkovej hodnoty kontraktu. Futures sú typickým marginovým produktom. V skutočnosti toto množstvo komodít teda nekupujeme (ani nepredávame), ale iba ich kontrolujeme, preto nie je nutné platiť celú cenu, ale iba spomínaný margin.

Pákový efekt obchodovania s komoditami

Veľkosť marginu sa zvyčajne pohybuje v mnohých percentách (5 - 30 %) z nominálnej ceny kontraktu. Obecne záleží na type podkladového aktíva a tiež na volatilite. Požiadavky na margin si určujú burzy a môžu jeho výšku v závislosti na rôznych trhových faktoroch meniť. Vďaka marginu môžeme kontrolovať kontrakt za zlomok jeho ceny, inkasujeme však celý rozdiel z prípadného cenového posunu. Táto výhoda je označovaná za efekt finančnej páky (pákový efekt).

Tým, že z minimálnej investície môžeme kontrolovať niekoľkonásobne väčšiu hodnotu komoditného kontraktu, máme možnosť realizovať vysoké zisky, ale aj straty. Miera zisku/straty je závislá na sile aplikovanej páky, teda akú zálohu (margin) sme museli zložiť. Je logické, že čím menej vlastného kapitálu musíme zložiť za kontrakt v určitej nominálnej hodnote, tým väčšie bude pôsobenie páky.

Kde môžem obchodovať?

Ak sa chystáte investovať na komoditných a finančných trhoch, potom máte neobmedzené možnosti čo do rozsahu sektorov, o jednotlivých trhoch ani nehovorte. Z vášho účtu máte prístup na globálne trhy napríklad:

 • USA
  Chicago Board of Trade
  Chicago Mercantile Exchange
  Chicago Board Options Exchange
  New York Mercantile Exchange
  New York Commodity Exchange
  New York Board of Trade, a iné.
 • Európa
  London International Financial Futures Exchange
  EUREX
  OTC trh na FOREX nebo na Contracts for Diferences (CFD’s), a iné.
 • Ázia/Pacifik
  Tokyo Commodity Exchange
  Singapore International Monetary Exchange
  Sydney Futures Exchange, a iné.

Predmet obchodovania komodít

Z Vášho jediného účtu máte možnosť prostredníctvom derivátov obchodovať širokú škálu inštrumentov:

Komodity:

 • drahé kovy
 • priemyselné kovy 
 • ropa
 • energia
 • obilniny a olejniny
 • priemyselné suroviny
 • mäso
 • potraviny

Akcie:

 • futures a opcie na akcie
 • Contracts for Diferences (CFD?s)

Akciové indexy:

 • Dow Jones
 • S&P 500
 • NASDAQ
 • Dax
 • FTSE100
 • NIKKEI a mnoho ďalších

Meny:

 • futures a opce na meny
 • FOREX
 • hlavné krížové kurzy
 • CZK/EUR
 • CZK/USD

Dlhopisy:

 • futures a opcie na európske, americké a iné dlhopisy

Úrokové sadzby:

 • kontrakty na krátkodobé úrokové sadzby na dolár, euro, libru, jen a ďalšie  

Špekulácie na rast cien komodít

Ako to funguje?

Ak očakávate vzostup ceny v niektorej komodite, môžete nakúpiť futures kontrakt. Ak správne odohnete smer a načasovanie obchodu, a potom za určitú dobu kontrakt predáte za vyššiu cenu, dosiahnete zisk. Zhodnotiť tak finančné prostriedky môžete za pár minút či niekoľko mesiacov.

Na grafe je cena futures kontraktu zlata na burze v New Yorku. Zníženie úrokových sadzieb na najnižšiu úroveň za posledných 40 rokov, obmedzenie poistených vkladov japonskými bankami, hrozby teroristických útokov, napätie na Blízkom východe a konflikt medzi Indiou a Pakistanom spôsobili rast ceny zlata.

Pokiaľ investor tento vývoj správne odhadol a nakúpil 1 futures kontrakt vo februári 2002 za 284 USD za uncu a začiatkom mája ju predal za 310 dolárov za uncu, dosiahol tak behom necelých 3 mesiacov zhodnotenie 139 %. V kontrakte je 100 uncí zlata a na každej uncí investor zarobil 310 – 284 = 26 USD, celkom teda 100 x 26 = 2 600 dolárov. Záloha na obchod so zlatom, tzv. margin, je 1 870 USD, percentuálny zisk tak dosiahol 139 %.

POZOR! Minulé výsledky nie su zárukou výsledkov v budúcnosti.

Keď cena komodít klesá ...

Ako to funguje?

Predstaviť si ako funguje špekulácia na vzostup je ľahké. O niečo viac je zložitejšie pri špekulácií na pokles. Pritom je to rovnako jednoduché. V prvej fáze jednoducho futures predáte. Musíte si totiž uvedomiť, že futures je záväzok do budúcnosti, a preto pri predaji nemusíte komoditu vlastniť. V druhej fáze sa pozícia uzavrie nákupom. Pokiaľ ho drahšie predáte, ako ste nakúpili dosiahnete zisk – rovnako ako pri špekulácií na vzostup, iba predaj predchádza nákupu.

Na grafe je kurz amerického technologického akciového indexu NASDAQ 100. Predĺženie technologických spoločností a z toho prameniace vysoké riziko a nízka ziskovosť spoločností, nedôvera v účtovníctve kvôli škandálom spoločnosti Enron a pomalé oživenie dopytu firiem po nových technológiách sú hlavnými dôvodmi, ktoré spôsobili pokles tohto indexu. Investor, ktorý správne odhadol situáciu a predal v marci 1 futures kontrakt Mini-NASDAQ za 1 510 bodov, dosiahol pri uzatvorení obchodu nákupom v máji za 1 250 bodov zhodnotenie 102%. Hodnota bodov indexu je 20 USD a 1 510 – 1 250 = 260 x 20 = 5 200 USD zisk. Pri zálohe (margin) 5 082 je percentuálne zhodnotenie 102 %.

POZOR! Minulé výsledky nie su zárukou výsledkov v budúcnosti!

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky