Zdaňovanie výnosov z investícii. Čo musíte zdaniť a čo nie?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 29. 1. 2020
Výnosy z investovania sú príjmom a ten treba zdaniť. Sú možnosti, ako si môže investor daňovú povinnosť zjednodušiť, alebo sa jej v istých prípadoch úplne vyhnúť.
Zdaňovanie výnosov z investícii. Čo musíte zdaniť a čo nie?

Zdroj: Shutterstock

Pohodlné, ale najviac zdanené

Slováci patria už roky k menej skúseným investorom a preto nie sú veľmi zbehlými ani v daňovej optimalizácii výnosov. Ako to už býva, pohodlné veci sú drahé. Pri investovaní  Slováci okrem poplatkov, ktoré súvisia napríklad s podielovými fondmi, platia aj daň. Daň platia aj pri úrokoch z termínovaných vkladov, sporiacich účtov, zo všetkých bankových produktov a to automaticky, zrážkovú daň.  

Podľa § 7 Zákona o dani z príjmu sa na úroky a výnosy z cenných papierov na Slovensku uplatňuje daň vo výške 19 percent bez obmedzenia výšky príjmu. Sem spadajú výnosy z klasických bankových produktov ako sú termínované vklady, podielové fondy aj dlhopisy nakupované prostredníctvom banky. „V prípade dosiahnutia zisku pri redemácii podielových listov uplatňujeme automaticky zrážkovú daň“ konštatuje Dominik Miša z VÚB.

Je to cesta pohodlná, pretože takýto zisk, ktorý vám banka vyplatí, je už celý váš a nie je potrebné kvôli nemu podávať daňové priznanie. V prípade, že si daňové priznávanie podávate, tieto príjmy v ňom neuvádzate.

V praxi to však znamená, že ak ste počas roka mali 100 000 eur na termínovanom vklade s úrokom 1,5 %, po roku z banky nedostanete 1500 eur, ale 1215, čo sú vaše peniaze po zdanení. To však znamená, že v konečnom dôsledku sa v čistom takýto vklad nezhodnocoval úrokom 1,5 % ale de facto len niečo cez 1,2 %. Daň teda znižuje výnos.

Vo všeobecnosti teda platí, že ak investujete cez banku, s daňovým priznaním si nemusíte robiť starosti. Banka za vás všetky dane zaplatí.

 

Ak chcete zvyšovať zisk, investujte bez zdanenia

Ak chcete vedieť, koľko reálne zarobíte, už pri investovaní je vhodné poznať aj investície, ktoré sú od platenia daní oslobodené. Takéto nástroje však už vyžadujú vyššiu finančnú gramotnosť.  „Pre fyzické osoby platí, že ak doba medzi nákupom a predajom investičného nástroja, ktorý je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, to znamená indexové fondy, dlhopisy, akcie a podobne, ubehne viac než rok, výnos z predaja takého nástroja je oslobodený od dane aj odvodov,“ vysvetľuje Maroš Ďurik, generálny riaditeľ Across Private Investments. Investor však v takomto prípade investuje priamo na trhoch a nie cez banku.

Od roku 2020 navyše pribudla novinka, že ak si bude chcieť investor uplatniť tento takzvaný  časový test, musí byť investičný nástroj prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu minimálne rok. „Ak bol teda investičný nástroj, ktorý si investor kúpil, prijatý na regulovaný trh až po jeho nákupe, ročný časový test začína plynúť až od dňa, v ktorom bol tento nástroj prijatý na regulovaný trh burzy cenných papierov,“ dopĺňa nové pravidlo platné od tohto roku Ďurik.

Možnosť zo zisku odpočítať stratu

Investovanie môže byť pre niekoho zdrojom príjmu tak ako podnikanie a v takom prípade je  možnosť si za istých okolností zo zisku odpočítať straty. Opäť to však neplatí v prípade, že „investujete“ cez banku.
 V takom prípade vám z vašich fondov banky vyplatia zdanený zisk. Fondy, s ktorými ste skončili v strate však do zníženia dane nemôžete zahrnúť.  V prípade obchodovania na burze platia už iné pravidlá. Existuje možnosť  započítania ziskov a strát investičných nástrojov, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní na rovnakom riadku.

„Ak investor v kalendárnom roku zrealizoval z predaja nejakých akcií zisk a z iných stratu, môže zisky a straty započítať a znížiť si alebo vynulovať svoj čiastkový daňový základ,“ dopĺňa Ďurik.

Zároveň však platí, že aj príjmy z investícií, tak ako aj ostatné príjmy sú do istej výšky oslobodené od dane. Investor má povinnosť podať daňové priznanie, pokiaľ dosiahol príjmy z predaja cenných papierov, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na burze. Rovnako má daňovú povinnosť aj  v prípade výnosov z cenných papierov obchodovaných na burze, ktoré však nedržal dlhšie ako jeden rok. No aj pri týchto príjmoch platí oslobodenie od dane do výšky 500 eur.

Úroky z kolektívnych pôžičiek treba zdaniť vždy

Čoraz zaujímavejšou formou alternatívneho zhodnotenia financií je aj investovanie do kolektívnych pôžičiek. Pozor, tu je potrebné priznať úroky aj v prípade, že ich opätovne investujete do nových pôžičiek. Navyše sprostredkovateľ takýchto pôžičiek
nemôže strhávať zrážkovú daň z výnosov investorov, tak ako to napríklad robia banky.

Je preto na každom investorovi, aby si túto zákonnú povinnosť splnil. Výnosy musí investor zdaniť a zaplatiť. Úrok z pôžičky je predmetom daňového zákona a podlieha zdaneniu v zmysle jeho ustanovení ako príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písmena c). Súčet všetkých úrokov za rok predstavuje príjem z kapitálového majetku a z takto dosiahnutého príjmu investor nemôže odpočítať žiadny výdavok, iba zaplatiť daň

Anketa

Uplatnili ste si niekedy príjem z príležitostných činností v daňovom priznani?

Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register