Nástroje technickej analýzy

Peter Šaro | rubrika: Článok | 21. 6. 2010
V tomto článku sa zameriame na najdôležitejšie nástroje technickej analýzy. Všetky z uvedených nástrojov by ste mali byť schopní si nastaviť v rámci vášho grafového softvéru na platforme.
Nástroje technickej analýzy

Zdroj: Shutterstock

Význam týchto nástrojov spočíva v tom, že umožňujú obchodníkovi správne načasovanie vstupu do pozície, poprípade potvrdenie správnosti vstupu, ako aj určenie ceny, v ktorej treba z pozície vystúpiť. Ide o tieto základné nástroje:

  • Volume
  • Kĺzavé priemery
  • Index relatívnej sily
  • Boilinger band
  • Fibonacci retracements
  • Volume

Volume jednoducho predstavuje množstvo účastín zobchodovaných v rámci konkrétnej akcie. Je to jeden z najľahšie sledovateľných indikátorov informujúcich o záujme o akciu, napriek tomu je aj veľmi prehliadaný. Tento indikátor sa nachádza najčastejšie v spodnej časti grafu akcie. Čím vyššie je volume v akcii, tým je táto akcia aktívnejšia, poskytuje väčšie množstvo príležitostí pre aktívne obchodovanie.

Veľkosť volume pomáha obchodníkom lepšie čítať vývoj ceny akcie. Ak je napríklad akcia v dlhodobom rastúcom cenovom trende, výrazný pokles ceny v priebehu jedného dňa (5 – 10 %) môže predstavovať jednoducho uzatváranie pozície zo strany kupujúcich. Ak však tento pohyb v cene smerom nadol je sprevádzaný aj výrazným nárastom vo volume, môže sa jednať o zmenu v trende. Potvrdením tohto názoru môže byť aj postupne klesajúce volume v posledných dňoch rastúceho trendu, ktoré potvrdzuje znižujúci záujem kupujúcich o túto akciu.

Volume a chartpatterns sú veľmi úzko prepojené. Ak je konkrétny chartpattern sprevádzaný výrazným nárastom vo volume, považuje sa to za potvrdenie daného chartpattern. To môže prilákať ďalších obchodníkov do danej akcie a tak prispieť k výraznejšiemu pohybu v cene akcie.

Kĺzavé priemery – Moving averages

Existuje viacero typov kĺzavých priemerov (jednoduchý - SMA, exponenciálny - EMA...), ktoré sa odlišujú podľa spôsobu ich výpočtu. Vo všeobecnosti kĺzavý priemer je priemerná cena akcie v priebehu určitého konkrétneho časového obdobia. Jeden z významov kĺzavých priemerov spočíva v tom, že umožňujú väčšiu čitateľnosť v grafoch ohľadom trendu v cene akcie. Dá sa povedať, že vyčisťujú graf o rôzne cenové extrémy a tak umožňujú ľahšiu čitateľnosť vývoja trendu. Ak má kĺzavý priemer stúpajúcu tendenciu a cena akcie sa nachádza nad ním, hovoríme o rastúcom trende. Naopak pre klesajúci trend. Takisto ak krátkodobý priemer sa nachádza nad dlhodobým, hovoríme o rastúcom trende. Ak naopak krátkodobý priemer pretne dlhodobý zhora nadol, je to považované za obrat v trende.

Ďalší význam kĺzavých priemerov spočíva v tom, že sa často krát používajú ako oblasti support (kupujúci, cena pod túto úroveň neklesá) a resistance (predávajúci, cena sa nehýbe nad túto úroveň).  Prerazenie takýchto priemerov smerom nahor alebo nadol sa takisto považuje za zmenu v trende vývoja ceny akcie.

Index relatívnej sily

Index relatívnej sily je indikátor slúžiaci k identifikácii cenových úrovní, v ktorých je alebo prebytok kúpnych pozícií (overbought area) alebo prebytok predajných pozícií (oversold area). Hodnota tohto indexu sa pohybuje od 0 do 100. Hodnoty nad 70 poukazujú na prebytok kúpnych pozícií, pod 30 prebytok predajných pozícií. Prostredníctvom tohto indexu obchodníci dokážu identifikovať, či sa cena akcie nedostala na konkrétnu úroveň bezdôvodne, čo by znamenalo, že je možné očakávať obrat v trende.

Boilinger band

Tento nástroj predstavuje cenové rozpätie, ktoré vytvárajú štandardné odchýlky od jednoduchého kĺzavého priemeru.   

Obr. č. 1.: Boilinger band

5.png

Jeho využitie je dvojaké. Po prvé, hranice vymedzené štandardnými odchýlkami predstavujú oblasti support a resistance. Slúžia najmä takzvaným scalper obchodníkom, ktorým umožňujú vytýčiť oblasti, v ktorých vstupujú do pozícií (nakupovanie v blízkosti spodnej odchýlky, predaj pri hornej a podobne). Po druhé, oblasti, v ktorých sú čiary odchýlok blízko pri sebe, sa vyznačujú malou volatilitou. Naopak, oblasti s väčšou vzdialenosťou sú viac volatilné. Približovanie odchýlok teda technickému obchodníkovi napovie, že sa blíži moment výrazného nárastu volatility a teda aj viac príležitostí pre realizáciu obchodov.

Fibonacci retracement

Tento nástroj pomáha technickým obchodníkom identifikovať cenové oblasti, do ktorých sa stiahne (retrace) cena po silnom pohybe smerom nahor alebo nadol. Najprv sa určí najnižšia a najvyššia cena pohybu a z rozdielu medzi týmito dvoma cenami sa stanovia úrovne pre support alebo resistance na hodnotách 62, 50 a 38 % z celkového pohybu.

Obr. č. 2.: Fibonacci retracement

6.png

Teda na základe tohto nástroja pri akcii so stobodovým pohybom smerom nahor sa vytvorí pri cenovom stiahnutí prvá úroveň podpory na cene rovnajúcej sa 62 % z tohto pohybu. Druhá úroveň podpory je na 50 a tretia na 38 percentách.

Všetky spomenuté nástroje pomáhajú technickým obchodníkom pri realizácii ich obchodov, čo však neznamená, že sa na nich spoliehajú s absolútnou dôverou. Len predstavujú pravdepodobný smer vývoja ceny akcií na základe podobných pohybov v minulosti. Čím viacej skúseností s obchodovaním nadobudnete, tým skôr budete schopní rozlišovať, či ten ktorý nástroj v danom momente má relevantnú silu alebo nie. Takisto si vyselektujete nástroje, s ktorými budete mať historicky najlepšie výsledky, pretože nemá zmysel využívať všetky nástroje naraz. Dochádza tak len ku zbytočnému komplikovaniu obchodovania. Pravidlom pre vás by malo naopak byť udržiavať obchodovanie tak jednoduché ako sa len dá.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

graf

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register