Ako sa líšia finančný agent a finančný poradca? Hradia škodu, ak poradili zle?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 20. 2. 2023
Premýšľate, ako sa postarať o peniaze, aby zbytočne neležali na účte? Alebo potrebujete vyriešiť inú záležitosť súvisiacu s financiami? Možno ste už v kontakte s konkrétnou osobou, ktorá vám v uvedenom smere radí. Ako zistíte, do akej miery sú jej rady odborné či nezávislé?
Ako sa líšia finančný agent a finančný poradca? Hradia škodu, ak poradili zle?

Zdroj: Shutterstock

Kto sprostredkúva predaj určitého produktu či poskytnutie služby a kto naopak poskytuje objektívne poradenstvo? A ak investícia či transakcia nevyjde, môže finančný agent alebo finančný poradca zodpovedať za vaše straty? 

Finančný agent má na transakcii osobný záujem 

Finančný agent sa zaoberá finančným sprostredkovaním. Jeho činnosť je závislá na spolupráci s finančnou inštitúciou (napr. bankou, poisťovňou, obchodníkom s cennými papiermi a pod.) alebo s tzv. samostatným finančným agentom (viď nižšie). 

Ak budete hľadať finančného agenta, prostredníctvom ktorého by ste uzatvorili zmluvu týkajúcu sa určitého finančného produktu alebo investície, môžete naraziť napríklad na:

samostatných finančných agentov (spolupracujú priamo s jednou alebo viacerými finančnými inštitúciami),

viazaných finančných agentov (v konkrétnom sektore spolupracujú najviac s jednou finančnou inštitúciou; pokiaľ ide o sektor poistenia a zaistenia, môže mať viazaný finančný agent uzavretú zmluvu najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou len životné poistenie a zároveň najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou len neživotné poistenie),

podriadených finančných agentov (osoby, ktoré spolupracujú s jedným samostatným finančným agentom).

Dodajme, že za finančných agentov zákon pokladá aj sprostredkovateľov doplnkového poistenia a viazaných investičných agentov (pôsobiacich v sektore kapitálového trhu). 

Podstata činnosti finančného agenta spočíva v tom, že vám ponúkne určité produkty, resp. služby, ktoré môžete pri správe svojich financií využiť a ak sa pre ponúkané riešenie rozhodnete,  administratívne zastreší uzatvorenie zmluvy. Okrem toho môže pomôcť s vybavovaním nárokov, ktoré vám z uzatvorenej zmluvy vyplynú. Klasický finančný agent ale nemôže vykonávať finančné poradenstvo - túto činnosť mu zákon výslovne zakazuje.

Ak mu ale vysvetlíte, čo je vaším cieľom, môže vám poradiť, ktorý z ním ponúkaných produktov je pre vás najlepší. V tomto smere totiž zákon výslovne zakazuje zavádzanie praktík (napr. pri odmeňovaní), ktoré by viedli k odporúčaniam horšieho produktu na úkor produktu, ktorý bude lepšie spĺňať vaše potreby. V praxi ale tento zákaz nie je vždy dodržiavaný. 

Finančným agentom neplatíte priamo vy. Odmenu za sprostredkovanie dostávajú typicky vo forme provízií. Ak sa na agenta obrátite ako fyzická osoba a chcete využiť jeho služby pre osobnú potrebu alebo pre potreby vašej domácnosti (tzn. ste tzv. neprofesionálnym klientom):

1) nesmie od vás v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať akékoľvek peňažné či nepeňažné plnenie;
2) musí vás informovať o existencii a povahe odmeny, ktorú prijíma za finančné sprostredkovanie a ak ho požiadate, tak aj o jej výške. 

Finančný poradca objasní širšie možnosti 

Finančný poradca je profesionál, ktorý by vám mal nestranne poradiť, aká služba či produkt z oblasti financií sú pre vás výhodné. Môže spracovať aj osobný finančný plán. Zákon je nastavený tak, že ak vôbec netušíte, ako s peniazmi čo najlepšie naložiť, mali by ste sa obrátiť na poradcu. 

Na Slovensku je ale táto možnosť aktuálne prakticky iluzórna. Podľa informácií z registra (viď nižšie) v čase vypracovania článku na našom území pôsobí len 9 poradcov – 1 pre sektor poistenia alebo zaistenia a 8 pre sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Aj z tohto dôvodu je bežné, že v SR ľudia ako finančných poradcov bežne označujú aj finančných agentov, hoci majú podľa zákona iné postavenie. 

Finančný poradca musí mať v danej oblasti adekvátny prehľad a za svoje služby (najmä ak žiadate stanovisko vyžadujúce značné know-how) si od vás môže vypýtať aj značnú odmenu. V súvislosti s vykonávaním poradenstva môže finančný poradca žiadať odmenu len od vás. Nemôže napr. prijať provízie od iných tržných subjektov, aby vám ich odporúčal, inak by pri poskytovaní rád nebol nezávislý. 

Agenti aj poradcovia musia byť evidovaní v registri 

Ak chce osoba pôsobiť ako finančný agent alebo finančný poradca, musí spĺňať určité podmienky. Základom je príslušná úroveň odbornosti. Prísnejšie je samozrejme stanovená pre finančného poradcu. Vyžadujú sa aj skúsenosti a priebežné vzdelávanie. Pomerne striktne je vymedzená aj požiadavka tzv. dôveryhodnosti – s výkonom uvedených profesií sa napr. nezlučuje odsúdenie za majetkovú trestnú činnosť či pôsobenie v obchodnej spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz. 

Splnenie podmienok sa posudzuje pred zápisom finančných agentov a finančných poradcov do osobitného registra. Tento vedie Národná banka Slovenska. Register sa podľa špecializácií zapisovaných osôb v určitom sektore člení na podregistre:

1) poistenia alebo zaistenia,
2) kapitálového trhu,
3) prijímania vkladov,
4) poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,
5) doplnkového dôchodkového sporenia,
6) starobného dôchodkového sporenia. 

Finanční agenti aj finanční poradcovia sú oprávnení poskytovať svoje služby v príslušnom sektore až odo dňa zápisu do zoznamu v príslušnom podregistri. Ak vás teda niekto oslovil s ponukou poskytnutia služieb týkajúcich sa financií, môžete preveriť jeho zápis v registri spolu s jeho špecializáciou v oblasti, o ktorú sa zaujímate. 

Náhrada škody za zlé investície? Len za určitých podmienok 

Finanční agenti aj finanční poradcovia sú zodpovední za škodu, ktorú vám pri poskytovaní svojich služieb spôsobia. V tomto smere si však treba uvedomiť, že pre vznik nároku na jej náhradu sa vyžaduje splnenie určitých podmienok – nestačí teda, že vám nejaká ujma uzatvorením vznikla. 

V každom prípade zodpovedajú za škodu, ak táto vznikne v dôsledku porušenia ich povinností. Typickým príkladom je napr. podvodné konanie, ktoré vedie k ich neoprávnenému obohateniu sa na váš úkor. Pokiaľ niečo garantujú a výslovne vás ubezpečia o určitom výsledku, ktorý sa ale nedostaví, s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovednosť ponesú.

Ak vám ale napríklad poradia produkt, ktorý síce môže byť výnosný, ale je spojený aj s určitou mierou rizika a o jeho povahe vás predom riadne informujú, nebudú zodpovední za straty, s ktorými na základe poskytnutých informácií bolo možné počítať. V uvedenom smere je ale dôležité čítať aj dokumenty a písomnosti, ktoré vám boli pri poskytnutí služby predložené, nielen počúvať, čo agenti (príp. poradcovia) hovoria. Ak niečo nie je zaznamenané písomne, ťažko to totiž možno spätne dokázať. 

Samostatní finanční agenti a finanční poradcovia sú pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone ich činnosti povinne poistení. Poistenie musí trvať po celú dobu ich zápisu v registri. Povinnosť poistenia sa vzťahuje aj na viazaného a podriadeného finančného agenta - za nich ale zodpovednosť za škodu môže prevziať finančná inštitúcia (v prípade viazaného finančného agenta) alebo samostatný finančný agent (v prípade podriadeného finančného agenta).

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ľudia, ktorí svoj majetok nadobudli obchodovaním s akciami

9. 3. 2023 | Marek Mittaš

Ľudia, ktorí svoj majetok nadobudli obchodovaním s akciami

Investovanie do akcií patrí medzi časté spôsoby zabezpečenia sa na dôchodok. Už aj na Slovensku je bežné, že ľudia, ktorí zbohatli dedením, podnikaním či inou aktivitou, často využívajú... celý článok

Plánujete investovať do nehnuteľnosti v zahraničí? Na toto si dajte pozor!

13. 2. 2023 | Redakcia

Plánujete investovať do nehnuteľnosti v zahraničí? Na toto si dajte pozor!

Kúpa nehnuteľnosti v zahraničí láka čoraz viac Slovákov. Niet sa čo čudovať, veď mnohých dovolenkových rajoch totiž za cenu garsónky v Bratislave kúpite luxusný apartmán s bazénom a... celý článok

Nad NFT sa zmráka: Ide o nový podvod na malých investorov?

7. 2. 2023 | Redakcia

Nad NFT sa zmráka: Ide o nový podvod na malých investorov?

Keď technológia blockchainu umožnila vytváranie NFT, trh zaplavil ošiaľ. Z malej skupiny krypto fanúšikov sa NFT rozšírili medzi celebrity, fanúšikov, organizátorov podujatí a ich účastníkov... celý článok

Kedy je najvýhodnejší čas na investovanie do akcií? Možno práve teraz

22. 12. 2022 | Redakcia

Kedy je najvýhodnejší čas na investovanie do akcií? Možno práve teraz

Ľudia, ktorí chcú investovať do akcií, si často kladú otázku, kedy je najlepšie investovať, najmä keď je akciový trh nestabilný alebo zažíva pokles. Kým niektorí sú presvedčení, že... celý článok

Porovnanie online brokerov: Kde sa čo oplatí kupovať a mať účet?

20. 12. 2022 | Redakcia

Porovnanie online brokerov: Kde sa čo oplatí kupovať a mať účet?

Výber online brokera môže byť náročná úloha najmä vtedy, ak ste v investovaní alebo obchodovaní nováčik. Pri takom množstve dostupných možností môže byť ťažké zistiť, ktorý broker najlepšie... celý článok