Chcete mať české občianstvo? Pripravte sa, že na úradoch strávite takmer celý rok

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 4. 12. 2018
Na to, aby ste mohli žiť a pracovať v Českej republike české občianstvo nepotrebujete. Sú však určité situácie, kvôli ktorým sa pre české občianstvo môžete rozhodnúť.
Chcete mať české občianstvo? Pripravte sa, že na úradoch strávite takmer celý rok

Zdroj: Shutterstock

Napríklad kvôli deťom. Mnoho ľudí si myslí, že pokiaľ sa dieťa narodí na území Českej republiky, získa aj české občianstvo. To však nie je pravda. Obzvlášť pre občanov EÚ. Dieťa cudzincov (občanov EÚ) získava občianstvo svojich rodičov. Ak sú napríklad obaja rodičia Slováci, ktorí pracujú v ČR niekoľko rokov, vlastnia dom a majú trvalé bydlisko, dieťa, ktoré sa im narodí v českej pôrodnici má iba slovenské občianstvo. Keby boli rodičia maďarskej a poľskej národnosti, žijúci a pracujúci v ČR, tak ich v Česku narodené dieťa bude mať národnosť maďarskú a poľskú.

Ako získať české štátne občianstvo

Foto: Shutterstock

Podmienky na získanie českého občianstva

1. Trvalý pobyt na území ČR

To je prvou a základnou podmienkou. Na území ČR musíte mať trvalý pobyt aspoň 3 roky.

Ak ste v Českej republike kratšie ako tri roky, avšak spolu s prechodným pobytom už na území ČR žijete aspoň 10 rokov, považuje sa podmienka trvania pobytu za splnenú.

Sú situácie, kedy nemusíte mať trvalý pobyt na území 3 roky. Vtedy sa jedná o tzv. odpustenie podmienky. Môže ňou byť napríklad :

  • ak ste sa narodili na území ČR,
  • alebo ste boli štátnym občanom Českej republiky (príp. Československej socialistickej republiky),
  • alebo má aspoň jeden z vašich rodičov štátne občianstvo Českej republiky,
  • manžel/ka prípadne registrovaný partner, s ktorým žijete v spoločnej domácnosti je štátnym občanom ČR,
  • má trvalý pobyt na území ČR z humanitárnych dôvodov.

Trvalý pobyt preukážete „Povolením k trvalému pobytu“. Toto povolenie nahradzuje „občianku“.

2. Zdržovať sa na území ČR

Musíte preukázať, že v ČR skutočne žijete a zdržujete sa. Nesmiete odísť na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov vkuse. Taká 7 mesačná stáž niekde v zahraničí by vám situáciu skomplikovala.

Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.

3. Trestná bezúhonnosť

Česká republika neudeľuje občianstvo osobám, ktoré sú trestne stíhané alebo v minulosti boli stíhané a právoplatne odsúdené pre úmyselný trestný čin.  Ani osoby odsúdené k nepodmienečnému trestu odňatia slobody kvôli trestnému činu spáchanému z nedbalosti. Tu sa nerozlišuje medzi osobou odsúdenou na Slovensku alebo v ČR.

Trestnú bezúhonnosť preukážete výpisom z registra trestov.

 

4. Znalosť češtiny a českých reálií

Musíte preukázať, že češtinu ovládate; absolvujete skúšku z českého jazyka. Organizuje ju Ústav jazykovej a odbornej prípravy Karlovej Univerzity.

Slováci, ktorí v ČR študovali aspoň 3 roky základnú, strednú alebo vysokú školu s vyučovacím jazykom českým, nemusia skúšku z češtiny a českých reálií podstupovať.

K žiadosti o české občianstvo prikladáte vysvedčenia, maturitný list, potvrdenie o vykonanej štátnej záverečnej skúške spolu s výpisom o absolvovaných predmetoch, prípadne potvrdenie o vykonaní štátnej rigoróznej či štátnej doktorskej skúške a podobne.

5. Bez dlhov

Pri žiadosti o občianstvo musíte takisto preukázať, že nemáte žiadne dlhy voči finančnému a colnému úradu. Takisto nesmiete dlhovať poistné na zdravotné, sociálne a dôchodkové poistenie.

Tiež nesmiete dlhovať na výživnom voči dieťaťu, ktoré má trvalý pobyt na území ČR. Nesmiete mať dlhy ani voči obci, kde máte trvalý pobyt (tj. zaplatené „popolnice“, miestnu daň a podobne).

V tomto prípade sa pripravte na „lietačku“ po úradoch. Budete potrebovať potvrdenie o bezdĺžnosti od všetkých úradov. Na finančnom a colnom úrade si navyše priplatíte za kolok.

Platnosť potvrdení je tiež obmedzená. Nesmú byť staršie ako 30 dní pred podaním žiadosti o občianstvo.

6. Výška príjmov, sociálna podpora a dávky pomoci v hmotnej núdzi

Pripravte sa, že každý žiadateľ musí preukázať aj výšku svojich príjmov dosiahnutých v posledných troch rokoch.

Buď doložíte kópiu výplatných pások alebo kópiu evidenčných listov od zamestnávateľa, prípadne výpis z daňového priznania a podobne.

Musíte tiež preukázať, že ste v posledných troch rokoch nepoberali (prípadne len krátkodobo) dávky pomoci v hmotnej núdzi alebo dávky štátnej sociálnej podpory.

Tu dokladáte potvrdenie, že ste dávky nepoberali, prípadne výpis dávok, ktoré ste poberali (materské, rodičovský príspevok, podpora v nezamestnanosti). Potvrdenie vydáva úrad práce podľa miesta trvalého bydliska.

Kde žiadať o štátne občianstvo

Vo veci získania štátneho občianstva sa musíte obrátiť na krajský úrad. Tam cez určenú pracovníčku podáte žiadosť aj so všetkými prílohami a životopisom.

To sa zasiela na Ministerstvo vnútra ČR, kde bude vaša žiadosť posúdená (v lehote 180 dní).

Následne vás môžu vyzvať o doplnenie niektorých údajov, vysvetlenie ďalších skutočností atď..

Výsledkom celého konania je vyjadrenie, či vám bude občianstvo poskytnuté alebo nie.

Pri kladnom rozhodnutí obdržíte Listinu o udelení štátneho občianstva Českej republiky a zložením štátoobčianskeho sľubu sa stávate občanom Českej republiky.

Anketa

Uvažovali ste už niekedy o zmene občianstva?

Miroslava Hrášková

Autor článku Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+18
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce