Pracujúci dôchodca môže využiť príspevok na rekreáciu i kúpele

Roland Regely | rubrika: Článok | 26. 6. 2020
Ste na penzii a pracujete? Na Slovensku takto fungujú desaťtisíce ľudí. Ak pracujete vo firme s viac ako 49 zamestnancami a máte odrobené aspoň 2 roky, máte nárok na tzv. rekreačný poukaz.
Pracujúci dôchodca môže využiť príspevok na rekreáciu i kúpele

Zdroj: Shutterstock

Rekreačné poukazy sa na Slovensku tešia veľkej obľube aj v čase koronavírusovej krízy. Uplatniť sa môžu prostredníctvom elektronickej karty alebo formou preplatenia účtovných nákladov zamestnancovi. Pracujúci penzista má v tomto prípade rovnaké nároky ako aj ostatní zamestnanci. 

Pozor si treba dať najmä na nepretržitú platnosť zamestnaneckej zmluvy aspoň 24 mesiacov. Ak je v období zmien zmlúv a ich podmienok medzi zamestnávateľom a zamestnancom je jeden a viac dní prestávka, tak na rekreáciu nemá zamestnanec nárok.

Príspevok na rekreáciu využije aj pracujúci dôchodca

Rekreačný príspevok možno uplatniť u svojho zamestnávateľa. Nárok na rekreáciu však vzniká až vtedy, ak zamestnávateľ má viac ako 49 zamestnancov a penzista musí mať odpracovaných najmenej 24 mesiacov. Ostatní zamestnávatelia so 49 zamestnancami a menej majú možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľne.

Príspevok na rekreáciu sa môže použiť aj na úhradu výdavkov na pobyt na Slovensku. Ak však chce, môže ho venovať aj na denné prázdninové tábory pre svoje dieťa. Príspevok je oslobodený od daní. 

Pracujúci dôchodca prispeje 45 % z hodnoty poukazu, pričom najvyšší príspevok, ktorým môže prispieť, je 225 eur. Z tejto sumy zamestnanec neplatí daň ani odvody. Spolu s príspevkom zamestnávateľa môže dostať rekreačný poukaz najviac 500 eur za rok. V prípade skráteného úväzku sa táto suma pomerne znižuje k danému úväzku.

 

Pravidlá a podmienky príspevku na rekreáciu

Rekreačný príspevok možno využiť iba na Slovensku na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania. Pobytový balíček musí obsahovať aspoň dve prenocovania, môže obsahovať aj stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou.

Ak má pracujúci penzista dieťa, môže mu príspevok na rekreáciu venovať - avšak len na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Zamestnanec môže použiť rekreačný poukaz aj pre rodinných príslušníkov. Na pobyt môže vziať manžela/manželku, druha/družku s ktorými žije v jednej domácnosti a môže si nechať preplatiť pobytové a denné prázdninové tábory svojich detí.

Príspevok na rekreáciu môžu využiť nielen ľudia, ktorí idú do kúpeľov ako samoplatcovia s minimálnym prenocovaním dve noci, ale aj klienti zdravotných poisťovní v skupine B - hradia si totiž sami svoje ubytovanie a stravovanie. 

Dve formy rekreačného poukazu

O forme využitia rekreačného poukazu sa najprv informujte u svojho zamestnávateľa. Môže mať totiž dve podoby - jednou môžete uhradiť služby spojené s cestovným ruchom, druhý spôsob funguje formou dodatočnej úhrady nákladov. 

Najčastejšou formou je dodatočná úhrada nákladov formou zdokladovania pobytu. Postup je jednoduchý, stačí, ak na recepcii požiadate o doklad, ktorý má všetky náležitosti a následne ho predložíte zamestnávateľovi. Pozor! Ak si pracujúci penzista čerpá rekreačný poukaz na kúpeľnú liečbu, nemôže byť v kúpeľoch na péenku, musíte si čerpať riadnu dovolenku.

Pracujúci dôchodca živnostník?

Živnostník, rovnako ako zamestnanec má nárok na rekreačné poukazy (s rovnakými podmienkami), ale v inej forme. Živnostník má právo na zníženie základu dane vo výške 55 % z oprávnených nákladov, teda 275 eur.

Faktúra z ubytovacieho zariadenia však musí byť napísaná na živnostníka.

Kedy nemôžete využiť príspevok?

  • pri dovolenke v zahraničí resp. mimo územia Slovenska
  • príspevok nemožno použiť na ubytovací poplatok za psa
  • ak už nepracujete pre zamestnávateľa u ktorého ste mali nárok na rekreačný poukaz

Anketa

Sú podľa Vás potrebné rekreačné poukazy?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov