2 najväčšie rozdiely medzi materským na Slovensku a v ČR

Lenka Vyplašilová | rubrika: Článok | 15. 5. 2017
Majú sa mamičky v Českej republike na materskej dovolenke lepšie? Zamerali sme sa na odlišnosti materského u našich susedov.
2 najväčšie rozdiely medzi materským na Slovensku a v ČR

Zdroj: Shutterstock

V oboch krajinách materské predstavuje dávku, ktorá vyplýva z nemocenského poistenia. Najväčšou odlišnosťou v porovnaní so Slovenskom je spôsob výpočtu a dĺžka vyplácania – mamičky na Slovensku dostávajú o niečo vyšší príspevok počas dlhšej doby. 

1. Výška materského na Slovensku a v ČR

Ako sa určí výška materského na Slovensku, príklad

Výška materského závisí na výške predchádzajúceho príjmu mamičky. Od mája predstavuje príspevok 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Slovenské mamičky poberajúce materské sa môžu dostať až na úroveň veľmi blízku ich čistého príjmu pred nástupom na materskú dovolenku. 

Ukážeme si to na príklade mamičky v očakávaní, ktorá poberá hrubú mzdu 900 eur (691,54 eur v čistom). Pri mesačnej hrubej mzde 900 eur sa od mája 2017 vypočíta materské zamestnanej ženy nasledovým spôsobom:  

Tabuľka 1: Výpočet materského na Slovensku

 Priemerná hrubá mesačná mzda  900 eur
 Denný vymeriavací základ (mzda x 12/365)  29,589 eur
 Denné materské (75 % z DVZ)  22,191 eur
Materské (30 dní)  665,73 eur
Materské (31 dní)  687,92 eur

900 eur x 12 (súčet vymeriavacích základov za rozhodujúce obdobie) / 365 (počet dní rozhodujúceho obdobia) = 29,589  eur. Táto čiastka predstavuje denný vymeriavací základ na určenie výšky materského.

Denné materské od mája vypočítame ako 75 % z 29,589 eur = 22,191 eur. Materské na deň bude teda vo výške 22,191 eur.

Mamička s mesačným hrubým príjmom 900 eur bude dostávať v 30 dňovom mesiaci materské vo výške 665,73 eur. V 31 dňovom mesiaci sa s materským zhruba 688 eur dostane tesne blízko úrovne svojej čistej mzdy pred materskou dovolenkou (691, 54 eur). 

Ako sa určí výška materského v ČR, príklad

Výška peňažitej pomoci v materstve (ďalej len materské) v Českej republike závisí podobne ako na Slovensku od výšku príjmu, z ktorého bolo mamičke odvádzané nemocenské poistenie.

Výška materského českých mamičiek sa ale počíta z redukovaného denného vymeriavacieho základu. Samotná výška materského predstavuje 70 % redukovaného denného vymeriavacieho základu. 

Výška materského sa zistí tak, že príjem za posledných 12 mesiacov sa delí počtom započítateľných kalendárnych dní pripadajúcich na rozhodné obdobie.

Takto stanovený denný príjem podlieha redukcii nasledovne: 

  • Čiastka do prvej redukčnej hranice sa počíta 100 %
  • Z čiastky nad prvou redukčnou hranicou do druhej hranice sa počíta 60 %
  • Z čiastky nad druhou redukčnou hranicou do tretej hranice sa počíta 30 %
  • K čiastke nad treťou redukčnou hranicou sa neprihliada
Aké materské poberá v ČR mamička s hrubým príjmom 24 300 Kč (900 eur), si ukážeme na nasledujúcom príklade:

Tabuľka 2: Výpočet materského v Českej republike

 Priemerná hrubá mesačná mzda  24 300 Kč*  900 eur*
 Neredukovaný denný vymeriavací základ (mzda x 12/365)  798,9 Kč  29,58 eur
 Prvá redukčná hranica (do 942 Kč z 100 %)  798,9 Kč  29,58 eur
 Druhá redukčná hranica (od 942 Kč do 1412 Kč z 60 %) 0 Kč 0 eur
 Tretia redukčná hranica (od 1351 Kč do 2701 Kč z 30 %) 0 Kč 0 eur
 Redukovaný denný vymeriavací základ 798,9 Kč  29,58 eur
 Denné materské (70 % z DVZ)  559,23 Kč  20,71 eur
 Materské (30 dní)  16776,9 Kč  621,36 eur
 Materské (31 dní)  17336,13 Kč  642,01 eur 
* Na prepočet bol použitý kurz 1 EUR = 27CZK

2. Dĺžka vyplácania materského na Slovensku a v ČR

V súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa je na Slovensku mamičke vyplácané materské po dobu 34 týždňov. Osamelej matke prináleží vyplácanie príspevku v trvaní 37 týždňov a mamičke, ktorá porodila súčasne dve alebo viac detí, je príspevok vyplácaný po dobu 43 týždňov.

Doba poskytovania dávkyv Českej republike začína obdobne ako na Slovensku nástupom na materskú dovolenku. Dĺžka vyplácania materského záleží na tom, či má mamička nárok na 28 alebo 37 týždňov materskej dovolenky. V ČR sa materské štandardne poskytuje po dobu 28 týždňov a pri narodení dvoch a viac detí  37 týždňov. Slovenkám poskytuje štát tento príspevok o šesť týždňov dlhšie.

Tabuľka 3: Materské na Slovensku a v ČR – špecifiká a rozdiely


 Slovenské materské  Česká peňežitá pomoc v mateřství
 Výška príspevku  75 % DVZ* alebo PDVZ*  70 % DVZ* alebo PDVZ*
 Dĺžka vyplácania  34, 37 alebo 43 týždňov  28 alebo 37 týždňov
 Podmienky nároku  Nemocenské poistenie 270 dní  Nemocenské poistenie 270 dní
 Kde o príspevok žiadať  Sociálna poisťovňa Česká správa sociálního zabezpečení
 Práca popri poberaní príspevku  Možná,  ale na inú pracovnú zmluvu  Možná,  ale na inú pracovnú zmluvu

Podmienky nároku na získanie materského

Základnou podmienkou, aby mohla byť poskytovaná materská dávka, je nemocenské poistenie.  Je nutné, aby mamička v období dvoch rokov pred pôrodom bola minimálne 270 dní nemocensky poistená.

To znamená, že žena sama alebo jej zamestnávateľ platí poistné na nemocenské poistné. Nie je nutnou podmienkou platiť poistenie 270 dní nepretržite. Stačí 270 dní v priebehu 2 rokov pred pôrodom. 

Rovnako ako u nás, tak aj v susednej Českej republike je materské dávka, ktorá vyplýva z nemocenského poistenia zamestnankyne. Poskytuje sa len tým mamičkám, ktoré boli nemocensky poistené aspoň 270 dní v uplynulých dvoch rokoch pred nástupom na materskú dovolenku. Podmienky nároku na materské sú identické ako na Slovensku. 

Kde o príspevok žiadať

Na Slovensku vypláca materské Sociálna poisťovňa.

Žiadosť o materské je tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré tehotnej žene vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia (nie je voľne k dispozícii) spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Žiadosť o materské je odovzdaná zamestnávateľovi v prípade, že žena je zamestnaná. Ak podniká, tak žiadosť odovzdá priamo Sociálnej poisťovni. 

Veľmi obdobne to funguje aj v ČR – materské vypláca Česká správa sociálneho zabezpečenia.

Zamestnanej žene vystaví ošetrujúci gynekológ prihlášku, ktorú následne odovzdá zamestnávateľovi. Mamička podniakateľka odovzdá tlačivo Správe sociálneho zabezpečenia sama. 

Práca počas poberania príspevku

Na jednu pracovnú zmluvu mamička na Slovensku nemôže pracovať a dostávať príjem a zároveň poberať materské.

To, aby mohla pracovať a súčasne poberať materské, je možné ošetriť niekoľkými spôsobmi:

  • Po nástupe na materskú dovolenku uzatvorí so svojím zamestnávateľom novú pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, avšak na inú pracovnú pozíciu, než vykonávala pred odchodom na materskú dovolenku. 
  • V krajnom prípade môže zmeniť zamestnávateľa, pričom v pôvodnej práci nemusí dávať výpoveď.  

Ak má česká mamička poberajúca materské môžnosť zosúladiť si svoje pracovné povinnosti so starostlivosťou o dieťa, tiež si môže privyrábať aj počas materskej dovolenky.

Popri poberaniu materského však tiež nemôže vykonávať rovnakú činnosť, na akú je zamestnaná.

So zamestnávateľom musí uzatvoriť novú pracovnú zmluvu, prípadne dohodu, avšak na inú pracovnú pozíciu, než vykonávala pred odchodom na materskú dovolenku. Pre iného zamestnávateľa je to obdobne ako u nás úplne bez obmedzenia. 

Lenka Vyplašilová

 Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+10
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Komu sa oplatí ísť do predčasného dôchodku v roku 2024?

22. 2. 2024 | Daniel Výcha

Komu sa oplatí ísť do predčasného dôchodku v roku 2024?

Predčasný dôchodok láka mnohých. Má však určité obmedzenia, kvôli ktorým nemusí byť výhodný pre úplne každého. Pre ktoré skupiny ľudí sa oplatí v tomto roku ísť do predčasného dôchodku... celý článok

Zmeny v druhom pilieri: Koho sa týkajú a prečo si od roku 2024 nasporíme menej?

23. 1. 2024 | Marek Mittaš

Zmeny v druhom pilieri: Koho sa týkajú a prečo si od roku 2024 nasporíme menej?

Druhý pilier prejde v roku 2024 jednou výraznou zmenou, ktorá spôsobí, že si v ňom nasporíme menej. Od januára dôjde k trvalému zníženiu príspevkovej sadzby z 5,5 % na 4 %. Podľa vlády... celý článok

Čo sa mení v roku 2024 pre dôchodcov: Kto si prilepší a kto nie?

11. 1. 2024 | Redakcia

Čo sa mení v roku 2024 pre dôchodcov: Kto si prilepší a kto nie?

Začiatok roka už tradične prináša viaceré zmeny, vrátane tých, ktoré sa týkajú dôchodcov. Penzisti sa môžu tešiť na vyššie dávky a trináste dôchodky. Zmeny však neobídu ani vyplácanie... celý článok

Trinásty dôchodok v praxi: Čo si pripravila nová vláda pre penzistov?

30. 11. 2023 | Marek Mittaš

Trinásty dôchodok v praxi: Čo si pripravila nová vláda pre penzistov?

O trinástom dôchodku sa v posledných týždňoch hovorilo viac než zvyčajne. Najprv vláda informovala, že ho nebude možné vyplatiť v plnej hodnote, teda v sume priemerného dôchodku. Neskôr... celý článok

Kalkulačka: Vypočítajte si dôchodok v roku 2024

23. 11. 2023 | Redakcia

Kalkulačka: Vypočítajte si dôchodok v roku 2024

Ak plánujete ísť na dôchodok, môže sa vám oplatiť stihnúť to ešte v tomto roku. Výška dôchodkov priznaných pred rokom 2024 bude totiž zrejme vyššia, ako tých, ktoré sa priznajú po 1.... celý článok