Čo je to dvojité zdanenie a ako mu zabrániť?

Redakcia | rubrika: Článok | 10. 3. 2022
Odvádzať časť svojich príjmov do štátneho rozpočtu kvôli daňovej povinnosti nikoho nepoteší, no za bežných okolností sa tomu nevyhnete. Ešte nepríjemnejšie je odvádzať daň z príjmov dvakrát. Našťastie, tejto situácii sa viete vyhnúť, pokiaľ si pri zarábaní zo zahraničia dáte pozor na dvojité zdanenie. Čo to je a ako na tom zbytočne neprerobiť sa dozviete nižšie v článku.
Čo je to dvojité zdanenie a ako mu zabrániť?

Zdroj: Shutterstock

Kedy dochádza k dvojitému zdaneniu?

Ak bývate a pracujete na Slovensku, po konci zdaňovacieho obdobia máte ako daňovník povinnosť podať daňové priznanie. Na jeho základe sa vypočíta, akou sumou prispejete do slovenského štátneho rozpočtu vo forme dane z príjmov.

Rovnakú povinnosť majú aj ľudia, ktorí zarábajú v iných krajinách. Ak teda máte príjem zo zahraničia, môže sa stať, že daň zo zarobených peňazí si budú nárokovať dva štáty. Stačí chvíľa nepozornosti a z vašich príjmov môže byť súčasne odvedená daň na Slovensku aj v zahraničí. Vy však máte povinnosť príjem zdaniť iba raz. Ak si teda svoje daňové povinnosti ustrážite, dvojitému zdaneniu sa dokážete vyhnúť.

Určenie rezidentstva

Prvým krokom k správnemu zdaneniu príjmov z viacerých krajín je určenie vášho rezidentstva. V tomto prípade nejde o to, čo máte napísané v občianskom preukaze alebo kde sa cítite ako doma. Zákon presne stanovuje podmienky, ktoré ak splníte, budete z hľadiska daňových povinností občanom danej krajiny.

Na Slovensku máme rezidenta definovaného ako:

 • fyzickú osobu, ktorá:
  • má na Slovensku trvalý pobyt,
  • má trvalý pobyt v inej krajine, ale aspoň 183 dní z minulého roku sa zdržiavala na území Slovenska.
 • právnickú osobu, ktorá:
  • má na Slovensku sídlo,
  • má na Slovensku miesto skutočného vedenia.

Problém nastáva vo chvíli, keď sú podmienky rezidenstva nastavené v rôznych krajinách odlišne. Vy tak môžete spĺňať kritériá rezidenta dvoch krajín zároveň, a teda by ste mali platiť daň z príjmu dvakrát. Vtedy sa môžete obrátiť na medzinárodné zmluvy pre zamedzenie dvojitého zdanenia.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Slovenská republika má uzatvorené zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia so 70 štátmi. Zoznam zmlúv nájdete na webe Finančnej správy SR, konkrétne v tomto dokumente.

Tieto zmluvy obsahujú informácie napríklad o:

 • rozhodovaní, pre ktorú krajinu ste rezidentom, ak spĺňate kritéria oboch,
 • spôsobe zdanenia príjmov zo zahraničia,
 • príjmoch, na ktoré sa zmluva vzťahuje.

Najdôležitejšie typy príjmov upravované zmluvami na zamedzenie dvojitého zdanenia sú:

 • príjem zo závislej činnosti (zamestnania),
 • príjem z podielov na zisku (dividend),
 • príjem z prenájmu alebo predaja nehnuteľností,
 • príjem z umeleckej alebo športovej činnosti,
 • materský/rodičovský príspevok, starobný dôchodok,
 • výhra alebo cena.

Špecifickým typom príjmu je z hľadiska medzinárodného zdaňovania podnikanie vykonávané v zahraničí. Kľúčovým faktorom je v tomto prípade vznik stálej prevádzkarne. Pokiaľ rezident Slovenskej republiky vykonáva podnikateľskú činnosť v zmluvnom štáte, daný štát má nárok na zdanenie jeho príjmov iba vtedy, ak tam má podnikateľ otvorenú prevádzkareň, prostredníctvom ktorej vykonáva svoju činnosť. Inak sa príjmy zdaňujú iba na Slovensku.

Čo ak zmluva neexistuje?

70 bilaterálnych zmlúv ani zďaleka nepokrýva všetky krajiny sveta. Väčšinou sa neuzatvárajú so štátmi, ktoré pre Slovensko nie sú významné z hľadiska medzinárodného obchodu alebo sú považované za daňové raje. Dôvodom je snaha o zamedzenie obchádzaniu daňových povinností v krajine rezidencie.

V prípade príjmov z nezmluvných štátov sa na daň vzťahujú špecifické pravidlá. Príkladom je až 35 % sadzba dane. V tomto prípade odporúčame poradiť sa o vašej konkrétnej situácii s finančným poradcom alebo na príslušnom daňovom úrade.

Ako sa vyhnúť dvojitému zdaneniu?

Väčšina svetových príjmov sa zdaňuje v štáte, v ktorom je daná osoba považovaná za rezidenta. Pre Slováka, ktorý na tri mesiace odišiel pracovať do Nemecka, no zvyšok roka zarábal doma, by platili slovenské daňové podmienky. Ak sa však stane, že príjem je zdaniteľný v dvoch krajinách, existujú dve metódy, ako predísť dvojitému zdaneniu. Voľbu metódy upresňuje príslušná medzinárodná zmluva.

Metóda vyňatia

Na základe tejto metódy môžete príjmy pochádzajúce zo zahraničného zdroja vyňať zo zdanenia v rezidentskej krajine. Tieto zárobky síce budú uvedené v daňovom priznaní, ale pri výpočte daňového základu sa na ne nebude prihliadať. Daň sa teda zaplatí v krajine, odkiaľ príjem pochádza.

Metóda zápočtu

Metóda zápočtu je pomenovaná podľa toho, že daň zaplatenú v zahraničí si daňovník započíta do sumy, ktorú musí odviesť vo forme dane z príjmu na Slovensku. Problém je v tom, že ak je sadzba dane v zahraničí nižšia, je potrebné doplatiť rozdiel. Aj z toho dôvodu je metóda vyňatia častokrát výhodnejšia a aj populárnejšia.

Dôležité

Zdaňovanie príjmov zo zahraničia vie byť pomerne komplikovanou záležitosťou. Ak si nezistíte potrebné informácie o vašej situácii v predstihu, môžete sa aj vy chytiť do pasce dvojitého zdanenia. Nikto však nechce daň z príjmov platiť dvakrát. Je preto dôležité mať prehľad o daňových povinnostiach v cudzích krajinách alebo mať finančného poradcu, ktorý tento prehľad urobí za vás. Pomôcť vám môže aj kalkulačka na zemedzenie dvojitého zdanenia.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce