Daňové priznanie k dani z príjmov treba podať do 31. marca, o odklad treba požiadať

Roland Regely | rubrika: Článok | 27. 1. 2021
Prinášame krátky prehľad o tom, kto musí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, aké termíny platia pre podanie priznania a zaplatenie dane a aké bonusy si možno tento rok uplatniť.
Daňové priznanie k dani z príjmov treba podať do 31. marca, o odklad treba požiadať

Zdroj: Shutterstock

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021. V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť. 

Minister financií Eduard Heger sa vyjadril, že zatiaľ nevidí dôvod na presun termínu na podávanie daňových priznaní. „Ak by sme videli, že sa situácia stále zhoršuje, nie je problém plošne presunúť dátum. Ale v tomto momente to nevidíme ako potrebné.“ Znamená to, že po minuloročnom „chaose“ sa daňové priznanie tento rok bude podávať v riadnom termíne, ako po minulé roky. 

Rovnako tak bude potrebné o odklad podania daňového priznania požiadať. Podanie daňového priznania je možné odložiť bez udania dôvodu o tri kalendárne mesiace (max. do 30. júna 2021) alebo o šesť kalendárnych mesiacov (max. do 30. septembra 2021), ak plynú daňovníkovi príjmy zo zdroja v zahraničí.

Ako treba podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020?

Daňové priznanie k dani z príjmov možno podať:

  • listinnou formou (fyzicky alebo poštou)

  • elektronicky.

Povinnosť elektronického podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 platí pre:

  • všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri (napr. s. r. o.) a ich zástupcov,

  • všetky fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov (napr. živnostník) a ich zástupcov.

Ak daňovník nemá zriadenú elektronickú komunikáciu s Finančnou správou, mal by tak urobiť čo najskôr. 

Pre občianske združenia a neziskové organizácie je elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísané v obchodnom registri.

 

Aké zľavy zo základu dane si možno uplatniť?

V daňovom priznaní za rok 2020 si môže daňovník uplatniť nezdaniteľné časti základu dane:

  • na daňovníka

  • na manželku/manžela

  • na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) - maximálne 180 eur

  • na kúpeľníctvo - maximálne 50 eur

Tento rok ide tiež o posledné daňové priznanie, v ktorom si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľníctvo. Tá je od 1. januára 2021 zrušená.

Máte dieťa? Daňový bonus na dieťa bol v roku 2020 vo výške:

  • 45,44 eura za mesiac – na každé vyživované a nezaopatrené dieťa vo veku do 6 rokov,

  • 22,72 eura mesiac – na každé vyživované a nezaopatrené dieťa vo veku nad 6 rokov.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období. V roku 2020 je to v maximálnej výške 400 eur za rok.

Fyzické osoby – živnostníci resp. podnikatelia si môžu aj tento rok v daňovom priznaní uplatniť paušálne výdavky, ktoré sú v roku 2020 vo výške 60 % z celkového úhrnu príjmov a maximálna možná hranica výdavkov je 20 000,00 eur. V tejto sume sú už zahrnuté aj výdavky spojené so sociálnym poistením resp. odvodmi do Sociálnej poisťovne za rok 2020.

Kedy (ne)treba podať daňové priznanie?  

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 vzniká podnikateľom resp. živnostníkom v prípade, ak ich celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahnu sumu 2 207,10 eur alebo ak vykázali stratu. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Od roku 2020 platí, že vzory tlačív daňových priznaní už v zmysle daňového poriadku nebudú vydávané formou opatrení, ale budú iba zverejnené vo Finančnom spravodajcovi na stránke www.mfsr.sk.

Nezabudnite na ďalšie dôležité termíny daňových priznaní v tomto roku:

Anketa

Akým spôsobom podávate daňové priznanie?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register