Ako správne zdaniť dary a ktoré sa nezdaňujú?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 28. 6. 2019
Dary majú v účtovníctve a v oblasti daní špecifické postavenie. Mnoho ľudí sa domnieva, že dar netreba zdaniť. V mnohých prípadoch je to pravda, ale sú výnimky, ktoré je potrebné vo vlastnom záujem poznať.
Ako správne zdaniť dary a ktoré sa nezdaňujú?

Zdroj: Shutterstock

Na dary sa vzťahuje viacero zákonov

Darovanie je z právneho hľadiska vzťah, ktorý vzniká medzi darcom a obdarovaným. Obvykle je riešený darovacou zmluvou, aj keď na prevzatie daru nie je vždy takáto zmluva potrebná. Darovacia zmluva musí byť v písomnej forme iba pri darovaní nehnuteľností a rovnako sa vyžaduje aj pri darovaní hnuteľných vecí, pri ktorých nedochádza k prevzatiu veci priamo pri darovaní.

Pri darovaní napríklad finančnej čiastky zmluvu nepotrebujete. Výnimkou je prípad, ak ide o darovanie právnickej osobe a dar bude potrebné zahrnúť do účtovníctva, darovacia zmluva bude potrebná vždy. Aj preto je pri darovaní a narábaní s darom nutné poznať aj zákon o účtovníctve.

Z pohľadu zdanenia sa pri dare vychádza hlavne zo zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty. V obchodnom zákonníku pojem darovania nefiguruje a tak vzťah upravuje Občiansky zákonník. Samotná darovacia zmluva je tiež upravená iba v Občianskom zákonníku, no právna úprava sa používa aj v rámci obchodnoprávnych vzťahov aj pri podnikateľskej činnosti.

 

Právnické osoby, fyzické osoby a dary

Vo všeobecnosti dary nie sú predmetom dane a ak dostanete od niekoho finančný alebo nefinančný dar, nemusíte sa za bežných okolností trápiť s daňovým priznaním. Podľa Finančnej správy predmetom dane z príjmom nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním v okamihu nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo práva inej majetkovej hodnoty.

Avšak môžeme tu nájsť niekoľko výnimiek. Dani podliehajú dary poskytované v súvislosti s výkonom závislej činnosti, s výkonom podnikateľskej činnosti, inej samostatnej zárobkovej činnosti, v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti, v súvislosti s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa a príjmu z neho plynúceho.

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v prípade právnických osôb predmetom dane nie je príjem získaný darovaním alebo dedením a právnická osoba daň z daru neplatí.

Daňový úrad rozlišuje súvislosti

Aby sa zabránilo zneužívaniu darov na daňové úniky a nepriznávanie príjmu, Finančná správa pri daroch skúma, či sa dar viaže alebo neviaže k podnikaniu danej fyzickej osoby. To znamená, že ak dostane fyzická osoba do daru napríklad hodinky, tie nebudú predmetom dane, ak práve nie je hodinárom, alebo tento dar nedostal od zamestnávateľa.

Finančná správa uvádza príklad, kedy aj dar bude predmetom dane. Ak by napríklad fyzická osoba, ktorá vykonáva stavebné práce v rámci podnikania dostala ako dar od svojho dodávateľa lešenie, táto vec bude z pohľadu Finančnej správy podliehať dani. Ide totiž o dar, ktorý je určený na stavebné práce, je preukázaná súvislosť poskytnutého daru s výkonom činnosti podnikateľa a preto tento dar predstavuje príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov ako príjem z podnikania.

Predaj daru zdaniť musíte

Samotný dar aj v prípade, že je oslobodený od dane, pri jeho predaji už oslobodený od dane nie je. To znamená, že ak napríklad dostanete do daru dom v hodnote 100 000 eur, daň platiť nemusíte. Nehnuteľnosť je vaša a tento príjem nepodlieha dani. Ak však budete chcieť darovaný dom premeniť na peniaze, tie už musíte zdaniť.

To znamená, že ak dom predáte za 100 000 eur, tieto peniaze už bude potrebné zdaniť, bez ohľadu na to, že ste pôvodne dostali dom do daru. A to dokonca aj v prípade, že predáte dom za viac peňazí ako bol ocenený znalcom, daň platíte z celej sumy, nielen z rozdielu medzi znaleckým posudkom pri darovaní a ziskom. To isté platí aj pri dosahovaní príjmu z prenájmu darovanej veci. Ten už podlieha dani.

Dar od zamestnávateľa

Pri takomto charaktere daru oslobodenie od dane neplatí. Dar od zamestnávateľa sa považuje za príjem zo závislej činnosti. Príjmy zo závislej činnosti sú, samozrejme, predmetom dane z príjmov fyzickej osoby. Pokiaľ má dar nepeňažnú formu, musí sa na účely zdanenia oceniť. Zamestnanec však nemusí podávať daňové priznanie, samotný zamestnávateľ je povinný takýto dar zdaniť automaticky. Vďaka tomu sa môže stať, že obdarovaný zamestnanec dostane za daný mesiac nižšiu výplatu.

Anketa

Akým spôsobom podávate daňové priznanie?

Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce