1000 eur v pracovnej zmluve nie je 1000 eur na výplatnej páske

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 25. 9. 2018
Zamestnávateľ vám sľúbil 1000 eur, no na účte máte len niečo cez 750 eur? Prečo je to tak? A koľko si od zamestnávateľa máte na pohovore žiadať, aby ste boli spokojní so sumou na výplatnej páske.
1000 eur v pracovnej zmluve nie je 1000 eur na výplatnej páske

Zdroj: Shutterstock

Každý, kto už absolvoval pracovný pohovor sa stretol otázkou: „Akú očakávate mzdu?“. Ako odpovedať, aby vás potom realita neprekvapila?

Zamestnávateľ sa pýta na sumu hrubej mzdy. Musíte si však uvedomiť, že každý zamestnanec je povinný prispievať na sociálne a zdravotné poistenie a tiež platiť daň z príjmu.

Túto povinnosť za Vás uskutoční zamestnávateľ.

 

Poistné na sociálne poistenie

 • 1,4 % z hrubej mzdy na nemocenské poistenie
 • 4 % z hrubej mzdy na dôchodkové starobné poistenie
 • 3 % z hrubej mzdy na dôchodkové invalidné poistenie
 • 1% z hrubej mzdy na poistenie v nezamestnanosti

Tým, že vám každý mesiac odvádza uvedené prostriedky do Sociálnej poisťovne, môžete neskôr čerpať dávky z tohto poistenia:

 • nemocenské  - v prípade pracovnej neschopnosti,
 • ošetrovné
 • materské – poskytuje sa 34. týždňov
 • úrazové dávky
 • dávky z garančného poistenia
 • dávky v nezamestnanosti
 • dôchodok

Výška týchto dávok závisí od toho, koľko a ako dlho vám poistné z hrubej mzdy bolo odvádzané.

Poistné na zdravotné poistenie

Každý mesiac sa strhávajú 4 % z vašej hrubej mzdy. Posielajú sa do zdravotnej poisťovne, v ktorej ste registrovaný a preto musíte zamestnávateľovi túto informáciu poskytnúť.

Spolu tak na zdravotné a sociálne poistenie odvádzate mesačne 13,4 % z hrubej mzdy.  Mzda 1 000 eur je znížená o 134 eur.

Daň z príjmu 19 %, 25 %

Každý zamestnanec musí okrem poistného na zdravotné a sociálne poistenie plať aj daň z príjmu.

Aby bola daň nižšia, uplatňuje sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Aktuálne sa jedná o sumu 319,17 eur mesačne ročne až 3 830,02 eur.

Taktiež sa nezdaňuje suma poistného. Preto sa daň z príjmu nepočíta z hrubej mzdy ale z tzv. základu dane.

Ten sa určí ako hrubá mzda mínus poistné na zdravotné a sociálne poistenie a mínus nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Pri hrubej mzde 1 000 eur je základ dane 546,83 eur (1000-134-319,17).

Z tejto sumy sa vypočítava daň z príjmu sadzbou 19 %.

V našom príklade hovoríme o sume 103,8977 eur.

Príjmy vyššie ako 2 918 eur sa zdaňujú vyššou sadzbou dane - 25 %.

Čistá mzda je o tretinu menšia

Čistá mzda je hrubá mzda znížená o poistné na zdravotné a sociálne poistenie a tiež o daň (preddavky na daň).

Pri hrubej mzde 1 000 eur hovoríme o 762,11 eur čistej mzdy.  

Ak by ste chceli, aby 1 000 eur bolo na vašej výplatnej páske, museli by ste po zamestnávateľovi požadovať hrubú mzdu tak o 30 % vyššiu.

Výšku čistej mzdy, však ovplyvňujú aj ďalšie veličiny:

 • koľko pracovný dní bolo v uplynulom mesiaci
 • koľko dovolenky zamestnanca v danom mesiaci čerpal
 • či má nejaké osobné ohodnotenie
 • suma stravných lístkov
 • na koľko detí si uplatňuje daňový bonus
 • aké ďalšie zrážky zo mzdy zamestnanec má

TIP: Výšku čistej mzdy si môžete vypočítať aj na našej mzdovej kalkulačke

Cena práce alebo superhrubá mzda

Hrubá mzda však nie je konečná suma ani pre zamestnávateľa.

Mzdové náklady na zamestnanca sú omnoho vyššie. Okrem odvodov na poistné, ktoré sa strhávajú zamestnancovi zo mzdy, platí zamestnávateľ ďalšie poistné navyše.

Zamestnávateľ tak odvádza:
    • 10 % z hrubej mzdy zamestnanca na zdravotné poistenie
    • 1,4 % z hrubej mzdy zamestnanca na nemocenské poistenie
    • 14 % z hrubej mzdy zamestnanca na dôchodkové starobné poistenie
    • 3 % z hrubej mzdy zamestnanca na dôchodkové invalidné poistenie
    • 0,8 % z hrubej mzdy zamestnanca na úrazové poistenie
    • 1 % z hrubej mzdy zamestnanca na poistenie v nezamestnanosti
    • 0,25 % z hrubej mzdy zamestnanca na garančné poistenie
    • 4,75 % z hrubej mzdy zamestnanca do rezervného fondu

Celkom tak zamestnávateľ zaplatí o 35,2 % viac. Pri hrubej mzde  1 000 eur, predstavujú celkové mzdové náklady na zamestnanca 1 352 eur.

Zamestnanec túto informáciu na výplatnej páske nájde ako cena práce alebo superhrubá mzda.

Anketa

Aká je výška Vašej čistej mzdy?

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register