Ako podať daň z nehnuteľnosti 2016

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 27. 1. 2016
Každý kto si minulý rok obstaral nejakým spôsobom dom, byt či inú nehnuteľnosť musí najneskôr do 1. februára podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Stiahnite si formulár daňového priznania.
Ako podať daň z nehnuteľnosti 2016

Zdroj: Shutterstock

Kto podáva daňové priznanie z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú občania či podnikania, ak nadobudli nehnuteľnosť do  1. januára 2016 a sú zapísaní v katastri nehnuteľností resp. bol povolený vklad.

Daň z nehnuteľnosti sa platí na rok dopredu. Teda daň z nehnuteľnosti na celý rok 2016 sa platí najneskôr do konca januára.

Ak kataster nehnuteľností povolí vklad po tomto dátume, teda 2. januára a neskôr, podáva sa daňové priznanie k dani z nehnuteľností až v roku 2017.

Toto daňové priznanie sa podáva aj vtedy, keď sa nemení majiteľ nehnuteľnosti, ale nastali na nehnuteľnosti oproti minulému roku zmeny (nadstavba a pod.) Vtedy podáva majiteľ len čiastkové daňové priznanie.

Stiahnite si tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľnosti:

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 • Potvrdenie k daňové priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 • Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

V prípade dedičského konania, podávajú dediči nehnuteľnosti daňové priznanie do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Ak vlastnia nehnuteľnosť viacerý majitelia, podáva daňové priznanie k nehnuteľnosti každý vo výške svojho podielu. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť a daňové priznanie môže podať za všetkých jeden z nich avšak túto skutočnosť musí v tlačive daňového priznania. 

Manželia vlastniaci nehnuteľnosť v bezpodielovom vlastníctve podávajú jedno daňové priznanie za celý nehnuteľnosť. 

Pokiaľ v roku 2015 nenastali na vašej nehnuteľnosti zmeny a daňové priznanie ste podali v minulosti,  mesto alebo obec vám pošle výmer s výškou dane automaticky.  Tento výmer sa zasiela najneskôr do konca mája a daň je obvykle splatná do 15 dní.

Z akej nehnuteľnosti sa platí daň

Daň z nehnuteľnosti sa vyberá z:

 • pozemkov
  • aj z takých, na ktorých stoja predajné stánky alebo trafostanice
 • stavieb:
  • rodinných domov, podnikateľských budov, drobných stavieb ako sú napr. garáže
 • bytov a nebytových priestorov

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, oddiely a prílohy

Vzor tlačiva daňového priznania uverejňuje ministerstvo financií na svojej webovej stránke. Nájdete ho aj na obecných či mestských úradoch. Bezplatne stiahnuť do počítača si ho môžete aj z našich stránok (Finance.sk):

Sťahuj daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Dane z nehnuteľnosti sa v tlačive týkajú prvé štyri oddiely:

 • I. Oddiel - údaje o daňovníkovi 
 • II. Oddiel - daň z pozemkov 
 • III. Oddiel - daň zo stavieb 
 • IV. Oddiel - daň z bytov a z nebytových priestorov v bytových domoch 

Daňovníci, ktorý chcú žiadať o úľavu na dani, vyplnia prílohu na zníženie alebo oslobodenie od dane.

Nárok na úľavu na dani si uplatňuje každé mesto či obec inak. Preto je potrebné informovať sa na obecnom či mestskom úrade.  V niektorých mestách majú úľavu na dani napr. občania starší ako 70 rokov, alebo ťažko zdravotne postihnutí a podobne.

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

Daň, Nehnuteľnosť

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register