Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2024: Všetko, čo potrebujete vedieť

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 5. 2. 2024
Nezdaniteľná časť základu dane je priamo spojená so životným minimom. Jej výška nie je pevne stanovená a pravidelne sa mení. V tomto roku došlo k jej zvýšeniu o viac ako 700 eur. Aká je jej aktuálna výška a čo ďalšie by ste mali o nej vedieť?
Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2024: Všetko, čo potrebujete vedieť

Zdroj: Shutterstock

Čo je nezdaniteľná časť základu dane?

Pojem nezdaniteľná časť základu dane označuje odpočítateľné položky, ktoré môžu znížiť základ dane. Po ich spočítaní predstavujú sumu, ktorá sa nezdaňuje daňou z príjmov.

S nezdaniteľnou časťou základu dane sú spojené viaceré podmienky. Hlavnou je, že si ju môžu uplatniť len fyzické osoby, či už podnikatelia, alebo nepodnikatelia, ktoré za zvolené zdaňovacie obdobie dosiahli aktívne príjmy. Aktívne príjmy sa chápu ako tie, ktoré sú získané vykonávaním nejakej práce. Podľa zákona o dani z príjmov sem patria:

 • príjem z výkonu závislej činnosti,
 • príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • príjem z vytvorenia diela,
 • príjem z činnosti znalcov, sprostredkovateľov, tlmočníkov alebo športovcov,
 • príjem z výkonu činností, ktoré nepatria pod živnosť ani podnikanie.

Aké nezdaniteľné časti základu dane si môžete uplatniť?

V roku 2024 si môžete uplatniť nasledujúce nezdaniteľné časti základu dane:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku,
 • nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Výška nezdaniteľnej časti základu dane je 21-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. K 1. januáru 2024 platí životné minimum vo výške 268,88 eur, čo znamená, že nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje sumu 5 646,48 eur.

Je dôležité vedieť, že túto sumu si môže daňovník uplatniť len vtedy, keď jeho základ dane vykázaný za rok 2024 je rovný alebo nižší ako 24 952,06 eur (čo predstavuje 92,8-násobok sumy životného minima).

V prípade, že je základ dane vyšší ako 24 952,06 eur, nezdaniteľná časť základu dane sa určuje ako rozdiel medzi sumou 11 884,50 eur (počíta sa ako 44,2-násobok platného životného minima) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak je výsledná suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane je nula.

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku

Aby ste si mohli uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane, váš manžel alebo manželka musí splniť aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • stará sa o vyživované maloleté dieťa žijúce v jednej domácnosti s daňovníkom,
 • v príslušnom zdaňovacom období poberal/a príspevok na opatrovanie,
 • bol/a zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím.

Pri výpočte nezdaniteľnej časti môžete postupovať dvoma spôsobmi v závislosti od vášho základu dane. 

Ak je váš základ dane nižší ako 176,8-násobok platného životného minima, postupujte takto:

 • ak váš manžel alebo manželka nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane je vo výške 19,2-násobku sumy životného minima,
 • ak váš manžel alebo manželka má vlastný príjem, ktorý nepresahuje sumu 19,2-násobku životného minima, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 5 162,50 eur a vlastným príjmom manžela/manželky,
 • ak je príjem manžela/manželky vyšší ako 5 162,50 eur, nezdaniteľná časť je nula.

V prípade, že váš základ dane je vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima, využite tento výpočet:

 • ak váš manžel alebo manželka nemá príjem, nezdaniteľná časť sa počíta ako rozdiel 63,4-násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane na daňovníka,
 • ak váš manžel alebo manželka má vlastný príjem, nezdaniteľnú časť vypočítate ako rozdiel 63,4-násobku životného minima a jednej štvrtiny základu dane na daňovníka zníženej o vlastný príjem manžela/manželky.

Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie

Výška tejto nezdaniteľnej časti je maximálne 180 eur. Presná výška závisí od sumy príspevku, ktorú ste preukázateľne zaplatili na doplnkové dôchodkové sporenie. Je však dôležité vedieť, že do tejto sumy sa nezapočítavajú príspevky od zamestnávateľa.

Ako si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane?

Nezdaniteľnú časť základu dane je možné uplatniť raz ročne. Urobiť tak môžete dvoma spôsobmi:

 • podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby,
 • prostredníctvom ročného zúčtovania dane.

Ak však získavate príjem zo závislej činnosti, platí pre vás výnimka. V takom prípade si môžete nezdaniteľnú časť základu dane uplatniť v mesačnej mzde. Urobiť to môžete prostredníctvom tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“, ktoré sa dá podať elektronicky aj v listinnej podobe.

Kto nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane?

Na nezdaniteľnú časť základu dane nemáte nárok, ak ste na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom niektorého z týchto dôchodkov:

 • starobného dôchodku,
 • vyrovnávacieho príplatku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • starobného dôchodkového sporenia,
 • výsluhového dôchodku.

To isté platí aj v prípade, ak ste poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Finančná správa ďalej uvádza ešte jednu situáciu, kedy nemáte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane: „Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok ani daňovník, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období, ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie.“

To znamená, že ak ste od začiatku roka 2024 poberateľom dôchodku, nezdaniteľnú časť základu dane si môžete uplatniť len vtedy, keď ročná suma vyplateného dôchodku nepresiahne sumu nezdaniteľnej časti základu dane.

„Ak sa daňovník stal dôchodcom v priebehu roka 2024 (teda nebol poberateľom dôchodku k 1. 1. 2024), vzniká mu nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v závislosti od vykázaného základu dane,“ dopĺňa Finančná správa.

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

daň z príjmov, dane, základ dane

Toto ste už čítali?

Prehľadný návod: Termíny a podmienky vrátenia preplatku pri daňovom priznaní za rok 2023

20. 2. 2024 | Redakcia

Prehľadný návod: Termíny a podmienky vrátenia preplatku pri daňovom priznaní za rok 2023

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, v ktorom vám vyšiel preplatok, nezabudnite oň požiadať. Ako môže preplatok vzniknúť a kedy bude vyplatený?

Daňový bonus pri úvere na bývanie: Ako si ho uplatniť v daňovom priznaní?

14. 2. 2024 | Daniel Výcha

Daňový bonus pri úvere na bývanie: Ako si ho uplatniť v daňovom priznaní?

Osoby vo veku do 35 rokov si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za predchádzajúci rok. Musia však splniť niekoľko zákonom stanovených podmienok. Ktoré podmienky... celý článok

Najväčšie daňové zmeny platné od 1. januára 2024

13. 2. 2024 | Redakcia

Najväčšie daňové zmeny platné od 1. januára 2024

Rok 2024 priniesol viaceré zmeny a novinky, pričom mnohé z nich sa týkajú oblasti daní. Ktoré z týchto zmien začali platiť už od 1. januára 2024 a o ktorých by ste mali určite vedieť?... celý článok

Daňové priznanie za rok 2023: Toto potrebuje vedieť každý živnostník

26. 1. 2024 | Marek Mittaš

Daňové priznanie za rok 2023: Toto potrebuje vedieť každý živnostník

Termín na podanie daňového priznania sa pomaly blíži. Kto všetko ho musí podať, na čo si treba dávať pozor a na aké detaily nesmiete zabúdať? Pripravili sme pre vás praktický prehľad... celý článok

Neviete, ako vypočítať daň z motorových vozidiel? Tento článok vám pomôže!

18. 1. 2024 | Daniel Výcha

Neviete, ako vypočítať daň z motorových vozidiel? Tento článok vám pomôže!

Daň z motorového vozidla sa týka všetkých podnikateľov, ktorí v minulom roku využívali svoje auto na podnikateľskú činnosť. Nie je však dôležité, či ho využívali po celý rok alebo len... celý článok