Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 23. 2. 2023
Pri odovzdávaní daňového priznania (ďalej len „DP“) robia daňovníci rôzne chyby. Medzi najčastejšie z nich patria „preklepy“. Na väčšinu z nich vás systém pri elektronickom vyplnení automaticky upozorní. Ktoré z chýb sú ale v očiach Finančnej správy najzávažnejšie? Ako sa im vyhnúť a čo robiť, keď už sme ich spravili? Viac sa o tom dočítate v našom článku.
Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

Zdroj: Shutterstock

Aká pokuta nám hrozí a za čo?

Podľa informácií na stránke Finančnej správy udelí správca dane daňovému subjektu pokutu, ak:

 • nepodá DP v ustanovenej lehote alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku – 30 až 16 000 eur, 
 • nepodá DP v lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku – 60 až 32 000 eur, 
 • nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote – 60 až 20 000 eur, 
 • nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote – 30 až 3 000 eur, 
 • nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane – 60 až 3 000 eur,
 • uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom DP daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v DP uviesť,
 • zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania DP daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal skutočne zaplatiť,
 • si uplatní nárok vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý si mal právo uplatniť podľa osobitných predpisov,
 • zapríčiní svojím konaním podľa § 48 ods. 1 určenie dane podľa pomôcok,
 • uvedie v dodatočnom DP sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v DP predstavuje zvýšenie dane, zníženie nadmerného odpočtu, zníženie uplatneného vrátenia dane, napríklad spotrebné dane, alebo zníženie uplatneného nároku podľa osobitného predpisu,
 • nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona, pričom nejde o správny delikt podľa písmen a) až i), napríklad nepodanie súhrnného výkazu, prehľadu.

Najväčšie chyby

Hneď na začiatku je potrebné si dať pozor na výber toho správneho tlačiva. Na vyplnenie DP pre FO možno použiť dva formuláre:

 • typ A č. MF/016138/2022-721
 • typ B č. MF/016139/2022

Aký je medzi nimi rozdiel? „Tlačivo typu A má 6 strán. Typ B má 13 strán a 4 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou DP a ktoré sa počítajú do počtu príloh uvedeného na riadku 153 DP pre FO typu B, aj keď sa nevypĺňajú,“ uvádza Finančná správa. Tlačivo typu B je určené pre tých, ktorí majú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ZDP), príjmami z kapitálového majetku (§ 7 ZDP) alebo ostatnými príjmami (§ 8 ZDP), alebo kombináciou týchto príjmov.

Údaje a kontakt

Vyplnenie všetkých identifikačných údajov znie ako samozrejmosť, pozor však na ich úplnosť a správnosť. Bez nich vás totiž daňový úrad nemôže dodatočne kontaktovať. Ak vaše priznanie pripravuje účtovník či daňový poradca, uveďte aj jeho kontakt. V prípade otázok tak môže promptne reagovať.

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa

Bonus nie je možné rozdeliť medzi dvoch daňovníkov (rodičov) tak, aby si na jedno dieťa uplatnil bonus jeden a na ďalšie druhý. Ak ide o deti, ktoré ešte nie sú školopovinné, je potrebné priložiť kópiu rodného listu a pokiaľ sú školopovinné, tak potvrdenie o návšteve školy. Tieto dokumenty treba pripočítať do počtu príloh, ktoré sa prikladajú k priznaniu.

Príjmy zo zahraničia

Ak daňovník podáva DP z tzv. celosvetových príjmov, mal by mať všetky príjmy zo zahraničia podložené potvrdeniami. V prípade, že príjmy dosiahol v inej mene ako euro, uvedie v zadnej časti tlačiva v poznámke, akým kurzom tieto príjmy prepočítal na menu euro.

Slovensko má s ostatnými krajinami uzatvorené tzv. zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, na základe ktorých sa príjmy dosiahnuté v zahraničí a daň za ne odvedená buď započítavajú, alebo vynímajú. V prípade takýchto príjmov si preto zistite od účtovníka, aký druh zmluvy máme uzatvorený s krajinou, z ktorej príjem pochádza.

Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na daň

Ak daňovník dosiahol za predchádzajúce zdaňovacie obdobie aj príjmy zo závislej činnosti (zamestnania), je potrebné ich výšku, ako aj výšku odvodov a zrazených preddavkov na daň z príjmov doložiť potvrdením. Údaje o príjmoch zo závislej činnosti uvedené v daňovom priznaní musia kopírovať doložené potvrdenia. Daňovník by mal mať v daňovom priznaní všetky relevantné potvrdenia za daný rok, a to potvrdenia o príjme, počet mesiacov podnikania a potvrdenie o zaradení v evidencii nezamestnaných.

Čo keď som spravil chybu?

Ak ešte neuplynula lehota na podanie DP, máte možnosť podať opravné DP. Pre vyrubovacie konanie sa používa posledné (opravné) DP, a teda ak chybu opravíte v ňom, nečakajú vás žiadne sankcie.

Ak už je po termíne na podanie DP, treba podať dodatočné DP, ktoré musí byť príslušne označené. Povinnosť podať dodatočné DP zákon ukladá daňovníkovi v ustanovení § 16 ods. 2 a 3 daňového poriadku, ak zistí, že jeho:

 • daň má byť vyššia ako bola uvedená v DP priznaní,
 • daň má byť vyššia ako bola správcom dane vyrubená.

„V oboch uvedených prípadoch je daňovník povinný podať dodatočné DP do konca mesiaca nasledujúceho po zistení povinnosti podať dodatočné DP s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa dodatočné DP týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň aj splatná,“ uvádza Finančná správa.

Daňovník je taktiež oprávnený, nie však povinný podať dodatočné DP, ak:

 • daň uvedená v podanom DP má byť nižšia,
 • daň má byť nižšia ako bola správcom dane vyrubená,
 • DP neobsahuje správne údaje,
 • daňová strata je vyššia ako bola uvedená v DP.

Dodatočné DP možno podať do uplynutia 5 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať riadne DP.

Pripravte si s nami kompletné daňové priznanie online za 15 minút, bez registrácie a anonymne.Za cenu jedného lístka do kina. Na podanie daňového priznania máte ešte:

dníhodínminútsekúnd
Chcem vyplniť daňové priznanie

Ak si chcete stiahnuť daňové formuláre, pokračuje na daňové formuláre

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

14. 9. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť?... celý článok

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

12. 9. 2023 | Daniel Výcha

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

30. 8. 2023 | Marek Mittaš

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok