Ako splniť podmienky a získať úver na bývanie od štátu (ŠFRB)

Roland Regely | rubrika: Článok | 6. 6. 2018
Úvery na bývanie neposkytujú len komerčné finančné inštitúcie, požičať si možno aj od štátu. Treba však splniť prísnejšie kritéria, odmenou je bezkonkurenčný úrok, avšak aj menšia suma pôžičky.
Ako splniť podmienky a získať úver na bývanie od štátu (ŠFRB)

Zdroj: Shutterstock

Ako získať najlacnejšiu pôžičku na kúpu alebo výstavbu nehnuteľnosti? Obráťte sa na Štátny fond rozvoja bývania. Parametre úveru od štátu sa vyznačujú nízkymi úrokovými sadzbami, dlhou dobu splatnosti a nízkymi splátkami. Za nízke úrokové sadzby od jedného percenta si možno požičať až 80-tisíc eur so splatnosťou 40 rokov.

Výhody, ale aj nevýhody

Nízka úroková sadzba sa nemení počas celej doby splácania za podmienky, ale len v prípíade, že klient dodržiava zmluvné podmienky. Ďalšou výhodou je, že klient neplatí za poskytnutie úveru a vedenie účtu. Nastavené podmienky na získanie takýchto peňazí sú však prísne. O financie nemôže žiadať každá fyzická osoba a takisto nemožno za poskytnuté peniaze kúpiť každú nehnuteľnosť alebo stavať hocijaký dom.

Žiadateľovi v zmysle zákona o ŠFRB možno poskytnúť podporu na obstaranie bytu, ak ide: o manželov, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov, alebo manželov s dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si manželia osvojili.

 

Prísne podmienky, skromnejšie bývanie

Za poskytnuté peniaze nemožno kúpiť každú nehnuteľnosť alebo stavať hocijaký dom. Maximálna podlahová plocha bytu: v bytovom dome nesmie presiahnuť 80 m2 vrátane plochy balkónov a lodžií a v rodinnom dome 120 m2 bez plochy balkónov, lodžií a terás.

Mohlo by vás zaujímať:

Výhodný úver pre osoby s ťažkým životným postihnutím

O úver môže požiadať aj člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo oň môže požiadať aj samotná osoba s hendikepom. Úver môže získať aj odchovanec, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, alebo odchovanec s dieťaťom vo veku najviac tri roky alebo najviac päť rokov, ak ide o dieťa, ktoré si odchovanec osvojil; v prípade manželov musí podmienku veku spĺňať každý z manželov.

Ako podať žiadosť o úver na bývanie od štátu (ŠFRB)

Ak teda patríte do skupiny, ktorá spĺňa prísne kritériá, začnite riešiť žiadosť čo najskôr. Žiadosť je po preverení úplnosti na mestskom alebo okresnom úrade zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a vygeneruje sa jej poradové číslo v celkovom poradovníku.

Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu podpory v poradí podľa prideleného poradového čísla, ktoré vygeneruje informačný systém fondu. Podpory zo ŠFRB sú posudzované podľa poradia, ako sú na mestskom úrade zaznamenané prostredníctvom internetového portálu EPŽ. V minulosti boli žiadosti posudzované v takom poradí, ako boli doručené poštou do podateľne ŠFRB.

Kde odovzdám žiadosť o úver na bývanie od ŠFRB

Žiadosť sa predkladá ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby. Žiadosť je po overení dokumentov na mestskom úrade o desať pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a automaticky je vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB. Kompletnú žiadosť úrad odošle na ŠFRB, ktorý žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Kedy sa dozviem, že ŠFRB schválil moju žiadosť

Štátny fond rozvoja bývania žiadosť posúdi a žiadateľovi oznámi možnosť poskytnutia podpory. O žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra. Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa prideleného poradového čísla, čím je zabezpečená rovnosť šancí na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska.

Bezúročný úver možno získať aj na obnovu bytového domu

V rámci obnovy bytových domov môžu vlastníci bytov získať finančné prostriedky na modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome, vybudovanie bezbariérového prístupu do všetkých bytov v bytovom dome), odstránenie systémových porúch bytového domu a zateplenie bytového alebo rodinného domu.

Pod zateplením sa pritom rozumie významná obnova podľa zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov súvisiaca so zateplením obvodového a strešného plášťa, zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou otvorových konštrukcií.. Uvedené typy obnovy je možné riešiť samostatne alebo vo vzájomných kombináciách.

Kto môže žiadať o podporu na obnovu bytového domu

Žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba a môže požadovať finančné prostriedky na rozličné účely.

  • Fyzická osoba

Môže žiadať finančné prostriedky na zateplenie rodinného domu; fyzickou osobou sa rozumie občan členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území SR, vek min. 18 rokov, s vlastným príjmom z podnikania, zo závislej činnosti alebo príjemom podľa osobitného predpisu – štipendium, dávky dôchodkového poistenia atď. Na modernizáciu bytového domu a zateplenie; fyzickou osobou sa v tomto prípade rozumie reštituent bytového domu.

  • Právnická osoba

Právnickou osobou sa rozumie:

  • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov;
  • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, zastúpení správcom;
  • obec, mesto;
  • samosprávny kraj;
  • iná právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá vykonáva činnosť aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.

Anketa

Chceli by ste žiť v meste alebo na vidieku?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce