Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 13. 4. 2023
Plánujete požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo v nej už ste? Ako uchádzač o zamestnanie máte viaceré benefity; zároveň však treba počítať aj s niektorými nevýhodami. Aké pracovné a zárobkové aktivity smiete vykonávať aj v dobe, keď ste tzv. na úrade práce?
Ako si môžete v roku 2023 privyrobiť, ak ste v evidencii úradu práce?

Zdroj: Shutterstock

Evidencia na úrade práce má svoje plusy aj mínusy 

Ak nemáte nijaký príjem, nemusíte sa na úrade práce hlásiť povinne – zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je dobrovoľné

Prednosťou vedenia v evidencii je, že zdravotné poistenie za vás zaplatí štát. Pokiaľ ako uchádzač o zamestnanie spĺňate ďalšie zákonné podmienky (t. j. predovšetkým podmienku stanovenej doby predošlého poistenia v nezamestnanosti), vyplatí vám ďalej Sociálna poisťovňa aj dávku v nezamestnanosti (označovanú tiež ako podpora v nezamestnanosti). 

S postavením uchádzača o zamestnanie sa však spájajú aj nevýhody. Tieto spočívajú najmä v povinnostiach, ktorých plnenie od vás bude úrad práce vyžadovať. Musíte napr.:

1) do 8 kalendárnych dní písomne ohlásiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii,
2) aktívne hľadať zamestnanie s tým, že úradu musíte svoju aktivitu v ním určenom termíne a podľa jeho požiadavky preukázať,
3) byť k dispozícii úradu do 3 pracovných dní odo dňa vyzvania, a to za účelom ponuky vhodného zamestnania alebo niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce. 

Ako a koľko si popri podpore možno privyrobiť? 

Aj keď ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie, môžete byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak:

- trvanie uvedeného pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a

mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny (životné minimum pre 1 plnoletú fyzickú osobu aktuálne dosahuje čiastku vo výške 234,42 Eur mesačne),

nejdeo vzťahso zamestnávateľom, u ktorého ste boli bezprostredne pred zaradením do evidenciev pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

nejde o vzťah so zamestnávateľom, ktorý vás v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom. 

Kombinácia viacerých pracovnoprávnych vzťahov spĺňajúcich vyššie uvedené obmedzenia nie je prípustná. 

Kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, na základe ktorej si ako uchádzač o zamestnanie privyrábate v medziach dovolených zákonom, treba úradu predložiť najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. Nepredloženie kópie uzatvorenej dohody pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie vyhodnotí úrad ako tzv. nespoluprácu a bude ju sankcionovať vyradením z evidencie. 

Prilepšenie na základe dohody spĺňajúcej vyššie uvedené podmienky nie je možné, ak ako uchádzač o zamestnanie v spolupráci s úradom vykonávate absolventskú prax. 

Ktoré ďalšieaktivity úrad práce toleruje? 

Okrem vyššie uvedenej zárobkovej činnosti vedeniu v evidencii uchádzačov o zamestnanie nebránia ani nasledujúce činnosti: 

1) Výkon osobnej asistencie 

Smiete vykonávať osobného asistenta podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ak mesačná odmena za asistenciu nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu platnú k 1. dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny. 

2) Poskytovanieúdajov pre Štatistický úrad 

Ďalšou povolenou činnosťou je poskytovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad SR na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

3) Dobrovoľná vojenská príprava 

4) Zaradenie do aktívnych záloh, výkon pravidelného cvičenia alebo plnenie úloh ozbrojených síl SR počas zaradenia do aktívnych záloh 

5) Výkon funkcie člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie ačinnosti asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 

Aj v súvislosti s blížiacimi sa voľbami dodajme, že za výkon funkcie člena okresnej volebnej komisie, obvodnej volebnej komisie, volebnej komisie samosprávneho kraja, okrskovej volebnej komisie a miestnej volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie za deň konania volieb ustanovuje príslušná vyhláška odmenu v sume, ktorá pripadá na 1 pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby. Predsedovi volebnej komisie patrí takto určená odmena zvýšená o 30 % a zapisovateľovi volebnej komisie patrí takto určená odmena zvýšená o 25 %. 

6) Výkon pracovnej povinnosti podľa zákona o hospodárskej mobilizácii 

7) Výkon hygienických a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

Uvedené možnosti prilepšenia boli zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ich využitie je však prípustné aj v iných podobných situáciách. 

8) Výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, člena komisie obecného zastupiteľstva alebo člena komisie zastupiteľstva samosprávneho kraja 

Vyššie označené aktivity v politike na samosprávnej úrovni sú povolené aj uchádzačom o zamestnanie, ak ich mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu. 

Za nedodržanie výnimiek vás čaká vyradenie z evidencie 

Ak úrad práce zistí, že si na živobytie zarábate v pracovnom pomere či obdobnom pracovnom vzťahu, samostatnou zárobkovou činnosťou či dokonca nelegálnou prácu, vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie vás neminie. Rovnaký následok bude mať aj nedodržanie podmienok výnimky pre privyrobenie si popri podpore. Dodajme, že s vedením v evidencii uchádzačov o zamestnanie sa nezlučuje ani výkon zárobkovej činnosti v inom členskom štáte Európskej únie či v cudzine. 

Anketa

Privyrábate si počas nezamestnanosti?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Mzda či nákupy za "socíku"? Na väčšinu tovarov dnes stačí odpracovať kratší čas

17. 11. 2021 | Redakcia

Mzda či nákupy za "socíku"? Na väčšinu tovarov dnes stačí odpracovať kratší čas

Socializmus verzus súčasnosť. Čo sa v prípade obchodu, nákupov ale i cien tovarov a služieb za vyše tri desaťročia zmenilo najviac?

Ako bude rásť minimálna mzda v roku 2022? (tabuľka, príplatky a čistá mzda)

9. 9. 2021 | Redakcia

Ako bude rásť minimálna mzda v roku 2022? (tabuľka, príplatky a čistá mzda)

Rokovanie zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov o výške minimálnej mzdy na rok 2022 neprinieslo výsledok v podobe dohody. Stúpne teda automaticky podľa zákona.

4 dni v týždni doma za 70 %-tnú mzdú. Aj to sú podmienky českého kurzarbeitu

8. 10. 2020 | Miroslava Hrášková

4 dni v týždni doma za 70 %-tnú mzdú. Aj to sú podmienky českého kurzarbeitu

Kurzarbeit má zachrániť prácu a zabrániť prepúšťaniu. V Česku chcú preplácať až 4 dni z pracovného týždňa.

Minimálna mzda vzrastie v roku 2021 až na sumu 623 eur

31. 8. 2020 | Miroslava Hrášková

Minimálna mzda vzrastie v roku 2021 až na sumu 623 eur

Minimálna mesačná mzda vzrastie oproti tomuto roku o 43 eur. Pre mnohých je to sklamanie. Niektorí čakali, že sa nezmení, iní, že bude rásť viac.

Praxou k zamestnaniu 2: príspevok na mzdu až 780 eur a 1000 nových pracovných miest

27. 7. 2020 | Miroslava Hrášková

Praxou k zamestnaniu 2: príspevok na mzdu až 780 eur a 1000 nových pracovných miest

Za zamestnanie mladého nezamestnaného môžete získať nielen príspevok na jeho mzdu ale aj na jeho mentorovanie. Musia sa však dodržať nasledujúce podmienky.