Od 1. 1. 2023 získa štát lepší prístup k informáciám o vašom bankovom konte. Čo to bude znamenať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 21. 10. 2022
Od nového roka má byť uvedený do prevádzky centrálny register účtov. Čo všetko sa z neho bude dať zistiť o vašich financiách? Čítajte, na čo a komu bude vlastne register slúžiť.
Od 1. 1. 2023 získa štát lepší prístup k informáciám o vašom bankovom konte. Čo to bude znamenať?

Zdroj: Shutterstock

Zriadenie centrálneho registra účtov je výsledkom povinného zapracovania smerníc EÚ do našej legislatívy. Pôjde o informačný systém, ktorý budú používať vybrané orgány a inštitúcie, a to hlavne na vyšetrovanie a odhaľovanie protiprávnej činnosti. 

Kvôli čomu bolo treba zriadiť centrálny register účtov? 

Primárnym účelom centrálneho registra účtov je uľahčenie boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Jeho vytvorenie a uvedenie do prevádzky vyjde zhruba na 3,4 milióna Eur; úhrada týchto nákladov je však zabezpečená zo zdrojov EÚ. 

Zákon o centrálnom registri účtov bol síce prijatý v dôsledku transpozície únijného predpisu, EÚ od nás ale striktne nevyžadovala vytvorenie práve tohto typu databázy. Zvažovali sa viaceré pracovné verzie. Jednou z nich bolo využitie automatizovaného elektronického komunikačného systému, ktorý by prevádzkovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.; táto sa aktuálne zaoberá napríklad správou registrov SRBI a NRKI, vďaka ktorým si poskytovatelia úverov môžu lepšie posúdiť vašu bonitu.   

Pre centrálny register účtov sme sa nakoniec rozhodli najmä preto, že zisťovanie informácií z elektronického systému CRIF by bolo zdĺhavejšie a rizikovejšie z hľadiska ochrany osobných údajov. Dôležitým argumentom pre výber konečného riešenia však bola i skutočnosť, že si alternatívu centrálneho registra vybrala väčšina členských štátov EÚ. V budúcnosti sa totiž plánuje vzájomné prepojenie registrov medzi jednotlivými štátmi. 

Ako bude centrálny register účtov fungovať? 

Centrálny register účtov bude databáza, ktorá má uľahčiť presne vymedzeným orgánom prístup k údajom o:

- platobných účtoch,

- vkladových účtoch,

- účtoch stavebných sporiteľov,

- účtoch majiteľov zaknihovaných cenných papierov a

- bezpečnostných schránkach vedených alebo prenajímaných na území SR. 

Správcom registra bude ministerstvo financií. Za správnosť údajov v registri ale budú zodpovedať jednotlivé finančné inštitúcie (typicky banky), Národná banka Slovenka a centrálny depozitár cenných papierov. Nové údaje či zmeny týkajúce sa účtov a schránok budú musieť zasielať do registra najneskôr do konca nasledujúceho dňa. Informácie sa v registri budú evidovať až do uplynutia piatich rokov od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom dôjde k zrušeniu účtu či skončeniu prenájmu schránky. Za nesprávne alebo oneskorené plnenie informačných povinností voči registru hrozí bankám a centrálnemu depozitáru pokuta až do 500 000 Eur. 

Každá osoba, ktorá za oprávnený orgán (viď ďalej) požiada o údaje z registra, bude mať pridelený jedinečný identifikátor a pri každom vyhľadávaní musí uviesť účel vyhľadávania a označiť konkrétne konanie, v ktorom majú byť získané údaje použité. V registrisa bude dať vyhľadávať nielen podľa čísla účtu či označenia bezpečnostnej schránky, ale aj podľa vášho mena. 

Čo bude v centrálnom registri účtov evidované? 

Vďaka centrálnemu registru účtov môže štát zistiť:

1) kde máte účet a kto vám prenajíma bezpečnostnú schránku,
2) kedy bol účet založený, resp. odkedy bola schránka prenajatá,
3) základné identifikačné údaje a adresu majiteľa účtu, osoby oprávnenej nakladať s prostriedkami či cennými papiermi na účte, nájomcu schránky alebo osoby oprávnenej nakladať s jej obsahom či osoby konajúcej v ich mene, resp. ich konečného užívateľa výhod,
4) kedy vám vzniklo a zaniklo právo nakladať s prostriedkami na účte,
5) kedy bol zrušený účet, resp. kedy došlo k ukončeniu prenájmu bezpečnostnej schránky. 

Informácie sa samozrejme evidujú nielen o fyzických, aj o právnických osobách. Z registra sa nebude dať zistiť, koľko je na účte peňazí či aké pohyby na ňom prebehli. 

Aké orgány budú mať do registra prístup a za akým účelom? 

Údaje z centrálneho registra účtov môžu získavať:

1) osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru, a to na účel plnenia úloh podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu,
2) orgán činný v trestnom konaní na účel trestného konania,
3) Finančné riaditeľstvo SR na účel výkonu správy daní a odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti
4) colný úraddaňový úrad na účel výkonu správy daní a colného dohľadu,
5) služba kriminálnej polícieinšpekčná služba Policajného zboru na účel odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich,
6) služba finančnej polície Policajného zboru na účel odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich a plnenia úloh podľa osobitného predpisu o preukazovaní pôvodu majetku,
7) Národný bezpečnostný úrad a Policajný zbor na účel vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti,
8) Slovenská informačná služba na účel vykonávania bezpečnostných previerok v jej pôsobnosti a ďalej na účel boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu,
9) Vojenské spravodajstvo na účel vykonávania bezpečnostných previerok v jeho pôsobnosti a na účel plnenia úloh podľa zákona o Vojenskom spravodajstve,
10) Kriminálny úrad finančnej správy na účel odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich a na účel ich poskytnutia Európskemu úradu pre boj proti podvodom,
11) ministerstvo financií v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií. 

Môžete skontrolovať, kto po vašom účte pátral? 

Podľa zákona môžete skontrolovať, aké osobné údaje sú o vás v centrálnom registri účtov uchovávané, a to na základe listinnej alebo elektronickej žiadosti podanej ministerstvu financií. Nemáte však právo na informáciu o tom, komu a kedy boli vaše údaje z registra poskytnuté, a to 5 rokov od ich poskytnutia oprávneného orgánu.

 Záverom treba zdôrazniť, že vyššie vymenované orgány sa dokážu k údajom o vašom účte či bezpečnostnej schránke dostať zákonnou cestou aj dnes. Musia ich však prácne dožiadať a následne čakať na odpoveď, ktorej doručenie trvá neraz celé týždne. Centrálny register účtov je teda technickým riešením, ktoré získavanie uvedených informácií výrazne urýchli.

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+10
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Vykradli vám účet? Nezúfajte. Banka vie peniaze vrátiť

7. 11. 2022 | Barbora Magočová

Vykradli vám účet? Nezúfajte. Banka vie peniaze vrátiť

Aj vaša banka vás určite pravidelne upozorňuje na podvody vedúce ku „krádežiam“ peňazí z účtov. Jej správy neberte na ľahkú váhu; dodržiavanie odporúčaní je kľúčom k tomu, aby ste sa... celý článok

Veľký prehľad bankových účtov a poplatkov

20. 10. 2022 | Redakcia

Veľký prehľad bankových účtov a poplatkov

Bankový účet je nástroj, ktorý slúži každému na iné účely, plní iné potreby a spĺňa konkrétne požiadavky. Neexistuje preto jeden najlepší účet pre každého. Náš kompletný prehľad osobných... celý článok

Platobné karty a ich využitie. Viete, ktorú kedy použiť?

26. 9. 2022 | Marek Mittaš

Platobné karty a ich využitie. Viete, ktorú kedy použiť?

Hlavné dekoračné prvky počas jesene sú tradične tekvička, suché listy a konár šípok. Ak však budete chcieť túto jeseň svoj interiér osviežiť, a nielen vytiahnuť klasické evergreeny,... celý článok

Používate na dovolenke platobnú kartu? Na týchto 5 vecí si dajte určite pozor

10. 8. 2022 | Marek Mittaš

Používate na dovolenke platobnú kartu? Na týchto 5 vecí si dajte určite pozor

Platba kartou v zahraničí je praktická, výhodná a bezpečná. Záleží však na tom, akú kartu vlastne používate, na aký typ nákupov a ako zabezpečíte jej ochranu. A to nielen pre prípad... celý článok

Prevod bude trvať niekoľko sekúnd. Vo februári štartujú okamžité platby

24. 1. 2022 | Redakcia

Prevod bude trvať niekoľko sekúnd. Vo februári štartujú okamžité platby

Už len pár dní a Slovensko sa dočká ďalšej digitálnej bankovej novinky – okamžitých platieb. Kým dnes trvajú medzibankové prevody minimálne deň, od 1. februára to budú sekundy.