Čo ste nevedeli o Centrálnom registri účtov?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 3. 11. 2023
Centrálny register účtov má uchovávať a sprístupňovať dôležité informácie o bankových účtoch, majetkových účtoch a bezpečnostných schránkach. Jeho spustenie bolo naplánované na január 2023, no z dôvodu komplexnosti a náročnosti sa dátum posunul na neurčito.
Čo ste nevedeli o Centrálnom registri účtov?

Zdroj: Shutterstock

Čo je Centrálny register účtov?

Centrálny register účtov je informačný systém verejnej správy definovaný zákonom. Slúži oprávneným orgánom, ktorým poskytuje prístup k údajom o:

 • bankových účtoch,
 • majetkových účtoch,
 • bezpečnostných schránkach.

Prevádzkovateľom a zároveň správcom Centrálneho registra účtov je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich zo zákona finančným spoločnostiam pri poskytovaní údajov má Národná banka Slovenska (NBS).

Prečo vznikol Centrálny register účtov?

Centrálny register účtov vznikol z dôvodu prebratia európskych smerníc, ktorých hlavným cieľom je predchádzať praniu špinavých peňazí. Na základe tejto potreby vznikla požiadavka na zriadenie mechanizmu, ktorý by umožnil povereným orgánom zjednodušený prístup k potrebným údajom.

Register upravuje zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov, ktorý nadobudol platnosť 1. mája 2022. V ňom sa okrem základných informácií definujú aj práva a povinnosti spojené s jeho zriadením a prevádzkou.

„Základným predpokladom je, aby všetky dotknuté finančné inštitúcie pravidelne zasielali údaje do Centrálneho registra účtov. Inštitúcie budú mať na to zákonom stanovenú lehotu šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti spomínanej vyhlášky,“ uviedol rezort financií.

Spustenie Centrálneho registra účtov

Plánované spustenie Centrálneho registra účtov bolo na január 2023. Z dôvodu jeho komplexnosti a náročnosti však nebol systém spustený. Ministerstvo zatiaľ neposkytlo nový predpokladaný dátum jeho spustenia, ale je možné, že k nemu dôjde do konca tohto roka.

Úloha Centrálneho registra účtov

Úlohou tohto registra je uchovávať a poskytovať základné údaje o bankových a majetkových účtoch, ako aj o bezpečnostných schránkach všetkým oprávneným orgánom.

Informácie, ktoré oprávnené orgány získajú z registra, môžu byť využité napríklad na:

 • zaistenie majetku a výnosu pochádzajúceho z trestnej činnosti,
 • predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti,
 • vyšetrovanie korupcie a daňových únikov,
 • predchádzanie financovaniu terorizmu.

Údaje v Centrálnom registri účtov

V Centrálnom registri účtov sa podľa zákona musia nachádzať nasledujúce informácie:

 • názov, adresa sídla a identifikačné číslo finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku, 
 • dátum založenia účtu, 
 • dátum začatia prenájmu bezpečnostnej schránky, 
 • číslo účtu a medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN), ak bolo pridelené,
 • jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky,
 • identifikačné údaje klienta, a to v rozsahu:
  • meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené) a adresa trvalého alebo iného pobytu konečného užívateľa výhod,
  • dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte,
  • dátum zrušenia účtu,
  • dátum ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.

Jednotlivé údaje budú v registri uchovávané po dobu päť rokov od 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zrušeniu účtu alebo skončeniu prenájmu bezpečnostnej schránky. Po uplynutí tejto lehoty budú údaje automaticky vymazané.

Ktoré orgány budú môcť využívať Centrálny register účtov?

Do Centrálneho registra účtov budú mať prístup viaceré orgány, medzi ktoré patria:

 • Finančné riaditeľstvo SR,
 • daňový úrad,
 • colný úrad,
 • súdy,
 • Národný bezpečnostný úrad,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • Slovenská informačná služba atď.

Povinnosti bánk

Zákon č. 123/2022 Z. z. definuje aj povinnosti bánk. Medzi ne patrí napríklad povinnosť elektronicky zasielať údaje o vzniku, zmene alebo zániku informácií najneskôr do konca nasledujúceho dňa po ich vzniku, zmene alebo zániku.

Banky sú naviac povinné poskytnúť okrem informácií o účtoch a bezpečnostných schránkach existujúcich k dátumu zaslania údajov aj informácie o účtoch, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli od 1. januára 2018. Na vykonanie tejto povinnosti majú šesť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti príslušnej vyhlášky.

Súhlas majiteľa účtu

Aby mohli banky poskytnúť informácie Centrálnemu registru účtov, nepotrebujú súhlas klienta, teda majiteľa účtu. Finančné inštitúcie tak konajú priamo na základe zákona, ktorý im ukladá túto povinnosť.

Sankcie za porušenie povinností

NBS môže uložiť finančnej inštitúcii alebo centrálnemu depozitáru cenných papierov sankciu až do výšky 500 000 eur, ak:

 • poskytne nesprávne alebo neúplné údaje do Centrálneho registra účtov podľa § 4 ods. 1, 
 • neposkytne údaje do Centrálneho registra účtov podľa § 4 ods. 1 spôsobom alebo v lehote stanovenej § 4 ods. 2, 
 • neposkytne údaje do Centrálneho registra účtov v súlade s § 11 ods. 2.

V prípade opakovaného porušenia zákona v priebehu dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty môže NBS uložiť finančnej inštitúcií pokutu v rozmedzí od 10 000 eur do 1 000 000 eur.

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

 • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
 • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
 • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Najvýhodnejšie bežné účty podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Nový rebríček bežných účtov. Ktoré banky ponúkajú najlepšiu ponuku?

21. 11. 2023 | Redakcia

Nový rebríček bežných účtov. Ktoré banky ponúkajú najlepšiu ponuku?

Na Finparáde nastala aktualizácia rebríčkov najlepších bežných účtov na trhu. Jednotkou je účet od Tatra banky, druhé miesto patrí účtu Slovenskej sporiteľne a rebríček uzatvára UniCredit... celý článok

Poznáte rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou? Ako ich správne používať a chrániť

5. 10. 2023 | Jan Müller

Poznáte rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou? Ako ich správne používať a chrániť

Pre platobné karty sa u nás vžil termín kreditka. V skutočnosti ale väčšinou ide o kartu debetnú. Aký veľký je v tom rozdiel?

Vykradli vám účet? Nezúfajte. Banka vie peniaze vrátiť

7. 11. 2022 | Barbora Magočová

Vykradli vám účet? Nezúfajte. Banka vie peniaze vrátiť

Aj vaša banka vás určite pravidelne upozorňuje na podvody vedúce ku „krádežiam“ peňazí z účtov. Jej správy neberte na ľahkú váhu; dodržiavanie odporúčaní je kľúčom k tomu, aby ste sa... celý článok

Od 1. 1. 2023 získa štát lepší prístup k informáciám o vašom bankovom konte. Čo to bude znamenať?

21. 10. 2022 | Barbora Magočová

Od 1. 1. 2023 získa štát lepší prístup k informáciám o vašom bankovom konte. Čo to bude znamenať?

Od nového roka má byť uvedený do prevádzky centrálny register účtov. Čo všetko sa z neho bude dať zistiť o vašich financiách? Čítajte, na čo a komu bude vlastne register slúžiť.

Veľký prehľad bankových účtov a poplatkov

20. 10. 2022 | Redakcia

Veľký prehľad bankových účtov a poplatkov

Bankový účet je nástroj, ktorý slúži každému na iné účely, plní iné potreby a spĺňa konkrétne požiadavky. Neexistuje preto jeden najlepší účet pre každého. Náš kompletný prehľad osobných... celý článok