Čo to je bonita klienta a ako sa určuje?

Miriam Tinková | rubrika: Článok | 8. 3. 2010 | 3 komentáre
Ak by ste mali záujem o úver v banke ako podnikateľ alebo fyzická osoba, v oboch prípadoch bude banka hodnotiť vašu schopnosť plniť finančné zaväzky, teda bude určovať bonitu.
Čo to je bonita klienta a ako sa určuje?

Zdroj: Shutterstock

Veľmi často sa prezentuje, aké je ľahké získať úver, ale pravdou zostáva, že banky ho neposkytujú komukoľvek, kto o úver požiada.

Potvrdenie o príjme, či  daňové priznanie

Bonita klienta predstavuje najdôležitejší parameter, ktorý rozhoduje o tom, či vám bude úver poskytnutý.  Pre vás to znamená povinnosť predložiť danému zamestnancovi banky potvrdenie o vašich príjmoch. Pokiaľ ste zamestnanci a dostávate odmenu za svoju prácu zo závislej činnosti, doložíte potvrdenie o príjmoch za niekoľko posledných mesiacov. Väčšinou je požadované potvrdenie za 6 mesiacov až za dva roky. Pokiaľ sa živíte ako podnikateľ, je treba predložiť daňové priznanie za jedno alebo dve zdaňovacie obdobia.

Banka zhodnotí vašu príjmovú stránku. V každom prípade platí, že žiadateľ s vyššími príjmami má väčšiu šancu získať požadovaný úver. V ponukách bánk sa objavujú aj také typy úverov, ktoré banky poskytujú bez doloženia príjmov. Nevýhodu je, že úvery sú zaťažené o dosť vyššími úrokmi, aby ich banka chránila proti prípadnému riziku. Príjmová stránka nie je jediným ukazateľom bonity.

Ďalšie ukazovatele, ktoré ovplyvňujú bonitu

Príjmy hrajú podstatnú rolu, ale nie sú to jediné, na čo sa banky pri hodnotení klientov zameriavajú. Existujú ďalšie ukazatele, ktoré rozhodujú o bonite. Posudzujú sa osobné údaje ako vek, dosiahnuté vzdelanie, profesia, počet detí a pod.  Ďalej sa prihliada na výdajovú stránku klienta či výšky splátok. Banku hlavne zaujíma, koľko po odčítaní všetkých výdajov od vašich príjmov  zostane k dispozícií na splatenie úverových splátok.

Do výdajov sa započítava predovšetkým hodnota životného minima, ktorá sa odvíja od počtu členov v domácnosti a ich veku a ďalej ostatné splátky a výdaje, ku ktorým ste zaviazaný. Ide  hlavne o splátky iných úverov, leasingu, poistenia atď. Čím menej takých výdajov máte, tým lepšie. To všetko bude bonitu klienta ovplyvňovať. Táto skutočnosť môže viesť k tendencii ľudí niektoré výdaje zatajovať, čo sa v konečnom dôsledku nevypláca. Banka i iné finančné inštitúcie majú možnosť nahliadnuť do úverových registrov, kde je možné vaše závazky ľahko overiť. Preto je treba dávať pozor pri hospodárení s vašim účtom. Postačí, ak by ste sa len jedenkrát nakrátko dostali do nepovoleného debetu na vašom účte a záznam v registre vám už zostane, i keď by ste v ostatných prípadoch pôsobili ako vzorní klienti banky, ktorí plnia všetky svoje závazky. Medzi najznámejšie registre patria Slovak Banking Credit Burelu, s.r.o. a Nebankový register klientských informácií.

Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. (ďalej aj „SBCB“) je podnik pomocných bankových služieb a je prevádzkovateľom Spoločného registra bankových informácií (SRBI). SRBI si banky vytvorili za účelom uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi a za účelom preverovania bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny ich klientov – fyzických osôb. Nebankový register klientskych informácií (NRKI) sa využíva na posudzovanie bonity svojich klientov a znižovanie rizika nesplácania úverov.

Zjednodušený príklad hodnotenia bonity:

Údaje o klientovi:

 • čistý mesačný príjem (dokladuje sa za posledných 3-6 mesiacov, ak nie je klientom banky) 996 €
 • splátky iných úverov a pôžičiek (leasing, spotrebný úver apod.)   0 €
 • počet vyživovaných detí: jedno  -150 €
 • počet žiadateľov (viac ručiteľov je lepšie): jeden    - 300 €
 • typ zamestnanie (koeficient odvetvia: 1,03) +  20 €
 • vek žiadateľa (nad 35 rokov prísnejšie hodnotenie) +  50 €
 • úroveň vzdelania(VŠ, SŠ...) + 10 €

Údaje o požadovanom hypoúvere:

 • požadovaná výška úveru   66 000 €
 • doba fixácie napr. 5 rokov
 • poistenie
 • doba splatnosti napr. 30 rokov (čím dlhšie, tým zaplatíte väčšie úroky)

Maximálna výška splátky, ktorú je klient schopný splácať:   cca 550 €

Podľa údajov v zjednodušenom príklade, ktoré banka získala o klientovi a  o hypoúvere je výsledkom , že klient je schopný splácať úver v hodnote 66 000 € v období 30 rokov, maximálna splátka bola stanovená na 550 €.

Bonita klienta nie je veľmi obľúbená u klientov, ale pre banku je veľmi dôležitý ukazateľ. Úvery sú totiž v praxi jedným z hlavných príjmov bánk, ktoré sa ale logicky musia chrániť pred neplatičmi.

Miriam Tinková

 Ďalšie články autora.

Najvýhodnejšie bežné účty podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+10
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 3 komentárov

Obľúbené témy

Banka, Splátka, Úver

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce