Môže cestovka zvýšiť cenu dovolenky kvôli drahšiemu benzínu?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 5. 8. 2022
Termín dovolenky sa blíži a vy už odpočítavate dni do vytúženého voľna. Ceny pohonných hmôt však rastú a s nimi aj ceny prepravy a leteniek. V praxi to preto môže znamenať, že zájazd nemusí prebehnúť podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Prečítajte si, ktoré 3 druhy zmien nastávajú najčastejšie a do akej miery s nimi treba počítať.
Môže cestovka zvýšiť cenu dovolenky kvôli drahšiemu benzínu?

Zdroj: Shutterstock

Poradíme, čo robiť, ak nemôžete vycestovať, ale našli ste niekoho, kto absolvuje zájazd za vás. Dozviete sa tiež, kedy môže cestovná kancelária zmeniť už dojednanú cenu zájazdu či iné podmienky priebehu dovolenky. 

Prípad 1: Nemôžete ísť na dovolenku a chcete, aby namiesto vás išiel iný cestujúci 

Ak nepripadá do úvahy, aby ste zájazd absolvovali, môžete ho ešte pred odchodom zrušiť (bližšie: Tešili ste sa na dovolenku, ale nemôžete ísť? Ako to riešiť a kedy zaplatíte storno?); odstúpenie od zmluvy o zájazde je však spravidla spojené so storno poplatkami. Týmto sa môžete vyhnúť, ak zmluvu o zájazde postúpite na inú osobu – t. j. ak za vás skrátka dovolenku absolvuje niekto iný. Táto možnosť prichádza do úvahy, ak náhradný cestujúci bude spĺňať všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde (pokiaľ je napr. dojednané ubytovanie v hoteli typu adults only, nemôže sa v ňom namiesto vás ubytovať rodinka s malými deťmi). 

Postúpenie zmluvy o zájazde vyžaduje, aby ste cestovnej kancelárii predložili oznámenie o tom, že sa zájazdu zúčastní iná osoba, a to v primeranej lehote pred začatím zájazdu, najneskôr však 7 dní pred odchodom, ak ste sa s ňou nedohodli inak. Oznámenie treba predložiť na trvanlivom nosiči (ide napr. o klasický papier, ale tiež e‑mail či USB kľúč); jeho súčasťou musí byť súhlas nového cestujúceho s postúpením zmluvy o zájazde. Ak sú všetky vyššie uvedené podmienky splnené, stáva sa zmena cestujúceho voči cestovnej kancelárii účinnou dňom doručenia oznámenia o postúpení zmluvy. 

Náhradného cestujúceho vyberte starostlivo a podmienky absolvovania zájazdu namiesto vás si vopred vyjasnite. Aj po postúpení totiž spolu s novým cestujúcim spoločne a nerozdielne zodpovedáte za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré v súvislosti so zmenou cestujúceho vzniknú a o ktorých vás kancelária informuje. Prípadné nové poplatky, príplatky či iné náklady však nesmú byť neprimerané a nemôžu presahovať skutočné náklady, ktoré kancelárii v dôsledku zmeny vznikli. 

Prípad 2: Cestovná kancelária chce zvýšiť cenu zájazdu: kedy má na to právo? 

Cestovná kancelária môže navýšiť dohodnutú cenu zájazdu len vtedy, ak si toto právo vyhradí v zmluve za podmienky, že:

  • 1) spôsob výpočtu zvýšenia ceny bude presne určený,
  • 2) v zmluve bude zároveň zakotvené vaše právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu špecifických nákladov (viď nižšie), ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy do začiatku zájazdu. 

Zvýšenie a zníženie ceny môže byť len priamym dôsledkom zmien:

- ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných hmôt alebo iných zdrojov energie,

výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných 3. osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd. Ide najmä o verejnoprávne poplatky  typu miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov, prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch,

výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu. 

Pre prípad zníženia ceny s ohľadom na zníženie vyššie uvedených nákladov vám cestovná kancelária vyplatí rozdiel medzi pôvodnou cenou a zníženou cenou po odpočítaní skutočných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou ceny zájazdu. 

Dodajme, že platné zvýšenie ceny vyžaduje, aby vám kancelária odoslala oznámenie o navýšení ceny zájazdu spolu s odôvodnením a výpočtom najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu.Prekročenie zvýšenia ceny o 8 percent z celkovej ceny zájazdu už musíte odsúhlasiť formou uzatvorenia dohody o zmene zmluvy o zájazde. Kancelária vám určí primeranú lehotu, v ktorej zmenu buď prijmete alebo odstúpite od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov. 

Prípad 3: Cestovná kancelária chce zmeniť podmienky zájazdu: v akom prípade to môže urobiť?                              

Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu okrem ceny jednostranne zmeniť aj iné podmienky dojednanej dovolenky, ale len ak:

  • 1) jej toto právo priznáva uzatvorená zmluva o zájazde,
  • 2) ide o zanedbateľnú zmenu a
  • 3) o zmene vás informuje jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči.

Úpravy podmienok dovolenky, ktoré nie sú zanedbateľné, vám musí kancelária predložiť na odsúhlasenie formou zmeny zmluvy o zájazde. Ide napríklad o:

1) zmeny:

- cieľového miesta, trasy, začiatku, skončenia či dĺžky pobytu alebo počtu nocí,

- druhu a kategórie dopravného prostriedku, triedy, dopravného spojenia, času odchodu a návratu, miesta a trvania zastávok,

- názvu, polohy, kategórie, triedy, vybavenosti a základných znakov ubytovacieho zariadenia,

- spôsobu, rozsahu a formy stravovania,

- programu v mieste pobytu, výletov, exkurzií či iných služieb v cene zájazdu,

- vhodnosti cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou či inými špecifickými potrebami, ktorých zohľadnenie ste s kanceláriou dojednali;

2) nemožnosť splniť vaše osobitné požiadavky, s ktorými cestovná kancelária súhlasila,

3) už spomínané navýšenie ceny o viac ako 8 percent z celkovej ceny zájazdu. 

Kancelária určí primeranú lehotu, v ktorej môžete navrhované zmeny buď prijať alebo odstúpiť od zmluvy bez odstupného. Ak zmeny v poskytnutej lehote neprijmete, zmluva o zájazde zanikne. Pokiaľ sú pre vás zmeny neprijateľné, môže byť situácia doriešená aj ponukou náhradného zájazdu, s ktorou však nemusíte súhlasiť.

Ak však pristúpite na náhradu vo forme zájazdu nižšej kvality (alebo s menšími nákladmi), máte právo na primerané zníženie ceny. Pri zrušení zmluvy o zájazde vám kancelária musí vrátiť uhradené platby najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Chceš si požičať?

Chcem si požičať

Požiadaj o úver za pár minút cez apku alebo si dohodni stretnutie v pobočke, kde ti poradíme aj s refinancovaním.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok na kúpu auta: Kto ho získa v roku 2023?

30. 3. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok na kúpu auta: Kto ho získa v roku 2023?

Máte vy alebo váš blízky zdravotné problémy, ktoré znemožňujú cestovanie hromadnými dopravnými prostriedkami? Ak z uvedených dôvodov potrebujete auto, je tu šanca, že vám naň prispeje... celý článok

Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

27. 3. 2023 | Barbora Magočová

Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

Žijete od výplaty k výplate a schránku máte plnú upomienok od veriteľov či exekútora? Ak sú vaším problémom záväzky, ponúkajú zákony viaceré možnosti riešenia. Na koho sa obrátiť, ak... celý článok

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

16. 3. 2023 | Barbora Magočová

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Dedenie sa bez účasti notára nezaobíde. Jeho odmena za výkon funkcie súdneho komisára v dedičskom konaní však nie je jediným plnením, ktoré vám profit zo získaného dedičstva zníži.... celý článok

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

10. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

Dňa 1. 4. 2023 nadobúda účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá má (okrem iného) umožniť aj efektívnejšie vymáhanie dlžného výživného. Exekútori budú mať k dispozícii súbor tzv.... celý článok

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

24. 2. 2023 | Barbora Magočová

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

Práva spotrebiteľov sa každým rokom posilňujú. V sporoch s podnikateľmi už nemusia ťahať za kratší koniec. U slovenských zákazníkov však stále pretrváva slabé povedomie o možnostiach,... celý článok