Ako vybaviť zariadenie pre seniorov? Prehľadný postup v 5 krokoch

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 10. 11. 2022
Potrebujete umiestniť rodiča či prarodiča do domova dôchodcov? Ak predpokladáte, že sa ich zdravie bude zhoršovať a vy už nebudete starostlivosť zvládať, neváhajte. Čakacie lehoty sú dlhé a aj vybavenie všetkých formalít nejakú dobu potrvá. Ktoré kroky treba podniknúť a čo všetko zaobstarať, aby ste mali šancu získať miesto v zariadení pre seniorov, kde bude váš blízky spokojný?
Ako vybaviť zariadenie pre seniorov? Prehľadný postup v 5 krokoch

Zdroj: Shutterstock

1. Krok: Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov 

Ak potrebujete umiestniť príbuzného do domova dôchodcov, musíte v prvom rade podať písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Žiadosť formálne podáva osoba, ktorej odkázanosť sa posudzuje – mal by ju teda podpísať samotný senior. Ak však vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže podať žiadosť sám, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jeho zdravotnom stave podať žiadosť aj iná fyzická osoba. 

Žiadosť sa podáva na obecnom úrade obce určenej podľa miesta trvalého pobytu seniora, ktorého odkázanosť na sociálnu službu sa bude posudzovať. Jej text nemusíte tvoriť vy; postačí vyplniť formulár, ktorý nájdete na webových stránkach obce (resp. mesta), ktorej budete žiadosť adresovať. Ak je web obce neprehľadný, skúste stránky vami preferovaného zariadenia pre seniorov. Papierový formulár žiadosti možno získať aj na obecnom úrade. 

Okrem žiadosti o posúdenie odkázanosti hľadajte tiež tlačivo, v ktorom sa zmluvný (tzv. obvodný) lekár seniora vyjadrí k jeho zdravotnému stavu. Treba ho priložiť ako prílohu žiadosti o posúdenie odkázanosti; niekedy ju možno stiahnuť v jednom súbore so žiadosťou, inokedy je ponúkané na stiahnutie samostatne. Označuje sa rôzne; môže ísť napr. o „potvrdenie lekára (príp. poskytovateľa zdravotnej starostlivosti)“ o zdravotnom stave žiadateľa. Uvedené potvrdenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov. 

Dodajme, že zariadenia pre seniorov sú určené len pre osoby, ktoré už dovŕšili dôchodkový vek a:

a) sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby s tým, že stupeň ich odkázanosti je najmenej IV. (môže byť teda aj a VI. - bližšie príloha č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z., o sociálnych službách) alebo
b) poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

2. Krok: Spracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu 

Posúdenie odkázanosti vášho rodiča či prarodiča na sociálnu službu sa vykonáva v réžii obce (resp. mesta). Senior sa skúma z dvoch hľadísk:

1) v rámci zdravotnej posudkovej činnosti kvalifikovaný zdravotnícky pracovník zhodnotí, nakoľko je senior odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby. Posúdenie sa spravidla vykonáva len na základe obsahu zdravotnej dokumentácie a v neprítomnosti žiadateľa.To neplatí, ak žiadateľ písomne požiada o osobnú prítomnosť pri posudzovaní.

2) sociálna posudková činnosť sa zameriava najmä na vyhodnocovanie osobnostných predpokladov seniora a prostredia, v ktorom žije (jeho domácnosti). Jej výsledkom sú zoznamy úkonov a sociálnych aktivít, pri ktorých senior na rozdiel od jeho rovesníkov rovnakého pohlavia potrebuje pomoc. Posúdenie vykonáva sociálny pracovník. 

Zdravotnícky pracovník a sociálny pracovník pri posudzovaní spolupracujú tak, aby si ich závery vzájomne neodporovali. Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje finálny posudok  o odkázanosti na sociálnu službu

3. Krok: Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 

Na základe posudku o odkázanosti vydá obec/mesto rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Spolu s rozhodnutím doručí žiadateľovi aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom pre jeho vydanie. Pokiaľ vám rozhodnutie vyhovuje, môžete sa vzdať práva na odvolanie, vďaka čomu rýchlejšie nadobudne právoplatnosť. 

Ak rozhodnutie naopak považujete sa nesprávne, môžete sa proti nemu odvolať. Pokiaľ vám nevyhovie ani odvolací orgán, máte ešte možnosť podať tzv. správnu žalobu. 

4. Krok: Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

Rozhodnutie o odkázanosti seniora na sociálnu službu priložíte k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, v ktorej si už musíte vybrať konkrétny domov dôchodcov. 

Ak nemáte na základe dobrých referencií vytypované konkrétne zariadenie, môžete si domovy dôchodcov vo vašom regióne vyhľadať na webe. Nájdete ich vo verejnej časti Informačného systému sociálnych služieb, ktorá je prevádzkovaná na stránkach pod záštitou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. V časti „druh sociálnej služby“ zvolíte „zariadenie pre seniorov“ a v časti „miesto poskytovania“ si vyberiete kraj, v ktorom sa má nachádzať. 

Seniorov spĺňajúcich podmienky pre zaradenie do domova dôchodcov je pomerne veľa. Jednotlivé zariadenia preto prijímajú spôsobilých žiadateľov podľa poradovníka, ktorý je usporiadaný podľa termínu podania žiadosti. Určitú úlohu ale hrá aj pohlavie žiadateľa. V zariadeniach pre seniorov totiž klienti bývajú ubytovaní tak, aby ženy bývali na izbách so ženami a muži naopak s mužmi. V konečnom dôsledku sa teda pri výbere žiadateľa prihliada aj na to, či sa uvoľnilo miesto v dámskej alebo v pánskej izbe. 

5. Krok: Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a umiestnenie do zariadenia 

Keď sa vo vami vybranom zariadení uvoľní miesto pre nového prijímateľa sociálnej služby a váš príbuzný je prvý v poradovníku, uzatvorí so zariadením pre seniorov písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Domov dôchodcov nesmie podmieňovať uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby peňažným či nepeňažným plnením. V praxi sa vyskytujú situácie, v ktorých je rodina seniora oslovená, či by nechcela zariadenie podporiť darovaním určitej hotovosti alebo materiálneho vybavenia. Pokiaľ ide len o výzvu k dobročinnosti, je to v poriadku.

Ak však za zatvorenými dverami padne informácia, že bez určitého plnenia (a to aj pre zariadenie, nie teda napr. vyložene „do vrecka“ jeho riaditeľa) seniora neprijme, nejde o konanie v súlade so zákonom. Podmienenie uzatvorenia zmluvy poplatkom navyše však treba odlíšiť od dojednania sumy úhrady za sociálnu službu, ktorá pokrýva náklady spojené s plneniami pre seniora.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

1. 6. 2023 | Barbora Magočová

Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

Môže veriteľ pri vymáhaní záväzkov poručiteľa siahnuť aj na majetok, ktorý ste nezískali z dedičstva? Čítajte, čo vás čaká, ak ste zdedili aj dlhy.

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

29. 5. 2023 | Barbora Magočová

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

Počítate s tým, že polovica majetku z bezpodielového spoluvlastníctva manželov je automaticky vaša? V tom prípade by ste mali vedieť, že to tak nemusí byť vo všetkých prípadoch. Ktoré... celý článok

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

24. 5. 2023 | Marek Mittaš

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

Rastúca inflácia je jedným z najväčších problémov posledných mesiacov. Okrem výrazného zdražovania potravín spôsobuje aj zvyšovanie cien v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti... celý článok

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

19. 5. 2023 | Barbora Magočová

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

Výška poplatkov za komunálny odpad sa v mnohých obciach stále nedá priamo ovplyvniť tým, koľko vecí reálne vyhodíte do smetí. Existujú však dôvody, pre ktoré môžete žiadať o zníženie... celý článok

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

17. 5. 2023 | Daniel Výcha

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

Od mája 2023 platí novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, podľa ktorej bude matka oprávnená získať rodičovský príspevok vo výške 829,86 € aj v prípade, že ide o jej štvrté... celý článok