Ako si vybrať havarijné poistenie a s akou spoluúčasťou?

Miriam Tinková | rubrika: Článok | 10. 5. 2010
Havarijné poistenie zaisťuje škody v dôsledku zavinenia samotného vodiča poisteného vozidla, vinou tretej osoby ako aj vinou nezisteného páchateľa či nepredvídaných udalostí.
Ako si vybrať  havarijné poistenie a s akou spoluúčasťou?

Zdroj: Shutterstock

Povinné zmluvné poistenie (PZP)  slúži k úhrade škody, ktorú ste spôsobil inému účastníkovi nehody. Ak si spôsobíte škodu na vlastnom aute, tak PZP sa na to nevzťahuje. Túto škodu kryje havarijné poistenie. Kým PZP je povinné poistenie, havarijné poistenie je dobrovoľné.

Toto poistenie zahrňuje:

  • náhradu škody pri poškodení alebo úplnom zničené vozidla
  • poistenie proti krádeži, vandalizmu, živelnej katastrofe.

Poistným obdobím je štvrťrok, polrok alebo rok. Pri uzatváraní havarijnej zmluvy si môžete stanoviť spoluúčasť na poistení. Výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie je poistné plnenie zo strany poisťovne v prípade poistnej udalosti.  Preto by ste mali mať k dispozícii vyššiu finančnú hotovosť v  prípade poistnej udalosti na krytie opráv alebo  na nákup nového vozidla nad výšku vašej spoluúčasti.
Väčšina poisťovní si stanovuje spoluúčast v poistnej zmluve určitým percentom, minimálnou sumou alebo ich kombináciou. Najčastejšími variantmi sú:

  • 5 %, min. 165,97 EUR
  • 10 %, min. 331,94 EUR 

Niektoré poisťovne ponúkajú ešte nižšiu spoluúčast, a to 2% , min. 66,39 EUR. Vyššie spoluúčasti sa využívajú najmä pri poisťovaní nákladných vozidiel, ťahačov, pre havarijné poistenie osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t.

Pre prehľad uvádzame dva príklady, kde je výpočet sumy, ktorú dostane poistník od poisťovne pri spoluúčasti 2%, 5% a 10%.

Príklad 1:
Uzavreli ste havarijné poistenie so spoluúčasťou 5%, min. 165,97 €   a oprava vozidla po nehode stála 3 983,27 €. Spoluúčasť poistníka je vo výške 199,16 €, ktorú si vyplatí sám.

Výpočet škody, ktorú hradí poisťovňa:
3 983,27 € (oprava auta) – 199,16 € (spoluúčasť) = 3 784,11 €

Sumu 3 784,11 € dostane vyplatenú poistník od príslušnej poisťovne.

Príklad 2:

Igor uzatvoril havarijné poistenie so spoluúčasťou 2%, min. 66,39 EUR. Došlo k dopravnej nehode s ďalším účastníkom, ktorý mal havarijné poistenie so spoluúčasťou 10%, min. 331,94 € . Oprava oboch vozidiel stála 2821,48 EUR.

Poisťovňa Igorovi zaplatí túto čiastku:
2821,48 EUR(oprava auta)  – 56,42 € (1699,70 Sk) (spoluúčasť) = 2765,06 EUR

Druhý poistník dostane od poisťovne:

2821,48 EUR(oprava auta)  – 282,15 € (8500, 05 Sk)(spoluúčasť) = 2539,33 EUR

Ďalej nás zaujímalo, aký je rozdiel v poistnom u jednotlivých poisťovní, ak by sme sa rozhodli pre spoluúčasť 5%. Ako príklad sme si zadali ojazdené 3 - ročné auto Škoda Octavia v hodnote  15 000 EUR. Prioritou je spoluúčasť 5%.  
 
Na základe týchto kritérií sme dostali prehľad ročného poistného u nasledovných poisťovní: Kooperativa, Komunálna poisťovňa a Uniqa.
Najlacnejšie poistné nám ponúkla Kooperativa v hodnote 268, 50  bez prirážok na polročných a štvrťročnom poistení. Rovnaký produkt má  aj Komunálna poisťovňa, ale za cenu poistenia 270,27 €. Poisťovňa Uniqa má síce vyššie poistné, ale k tomu prináša rôzne zľavy, ale zároveň aj prirážky pri splátkách štvťročného alebo polročného poistného. Pri rozhodovaní  ovplyvňuje aj cenu, či máte záujem uzatvoriť havarijné poistenie po celej Európe alebo len na území Slovenska.V niektorých poisťovniach je ale možné uzatvoriť aj havarijné poistenie platné len pre Slovensko, resp. Slovensko + Česká republika. Takéto havarijné poistenie má potom výhodnejšiu sadzbu a nižšiu cenu. K havarijnému poisteniu je možné uzavrieť doplnkové poistenia, napr. úrazové poistenie osôb vo vozidle, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie batožiny atď.  

Miriam Tinková

 Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Pozor! Sociálna poisťovňa vás môže potrestať za tento bežný omyl

31. 5. 2023 | Barbora Magočová

Pozor! Sociálna poisťovňa vás môže potrestať za tento bežný omyl

S úhradou platieb do zdravotnej či Sociálnej poisťovne sa môže omeškať každý. S oneskoreným plnením odvodov sa však spájajú negatívne následky. Aké penále či úroky z omeškania môžu... celý článok

Havarovali ste? Kedy od vás poisťovňa môže vymáhať preplatenie škody?

23. 3. 2023 | Barbora Magočová

Havarovali ste? Kedy od vás poisťovňa môže vymáhať preplatenie škody?

Povinné zmluvné poistenie uľahčuje život poškodeným aj vinníkom dopravných nehôd. Ani PZP však nevylučuje, že čiastku zodpovedajúcu spôsobenej škode nakoniec budete musieť celú hradiť... celý článok

Ak vás poisťovňa po nehode neodškodní správne, bude vám musieť priplatiť

27. 2. 2023 | Barbora Magočová

Ak vás poisťovňa po nehode neodškodní správne, bude vám musieť priplatiť

Povinné zmluvné poistenie by malo byť pre poškodených garanciou, že im škoda spôsobená dopravnou nehodou bude riadne nahradená. Nejde len o materiálne ujmy – pri nehodách často dochádza... celý článok

Ste dlžníkom Sociálnej poisťovne? Od februára máte šancu na odpustenie penále

31. 1. 2023 | Daniel Výcha

Ste dlžníkom Sociálnej poisťovne? Od februára máte šancu na odpustenie penále

Národná rada SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, vďaka ktorej bude Sociálna poisťovňa odpúšťať penále za nedoplatky. Zmena zákona nadobúda účinnosť 1. februára 2023 a bude... celý článok

Úrazy na lyžiarskom svahu: Kto za ne zodpovedá a čo môže poškodený žiadať?

27. 12. 2022 | Barbora Magočová

Úrazy na lyžiarskom svahu: Kto za ne zodpovedá a čo môže poškodený žiadať?

S vianočnými prázdninami sa každoročne rozbehne aj lyžiarska sezóna. Zimné športy sú obľúbenou rekreačnou aktivitou; spájajú sa však aj so zvýšeným rizikom úrazov a poranení. Aké pravidlá... celý článok