Sociálne poistenie sa mení: O koľko dostanú invalidi viac?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 13. 7. 2023 | 2 komentáre
Väčší počet ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, nové diagnózy a ochorenia, ktoré určujú nárok na jeho poberanie, ako aj zvýšenie sumy samotného dôchodku – to sú dôsledky novely zákona, ktorú schválil parlament s platnosťou od 1. augusta 2023. Aké praktické dôsledky budú mať nové zmeny v zákone o sociálnom poistení a o koľko sa zvýšia príjmy poberateľov invalidného dôchodku? Viac sa o tom dozviete v našom článku.
Sociálne poistenie sa mení: O koľko dostanú invalidi viac?

Zdroj: Shutterstock

Čo mení novela zákona?

Hlavným faktorom pri určovaní nároku na invalidný dôchodok je, do akej miery ovplyvňuje ochorenie alebo iné zdravotné znevýhodnenie schopnosť vykonávať prácu. Táto hodnota je oficiálne označovaná ako miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a vyjadruje sa v percentách. Okrem nároku na invalidný dôchodok sa táto hodnota tiež používa pri výpočte mesačnej výšky dávky vyplácanú poberateľom.

V novele zákona schválenej parlamentom sa urobili rôzne zmeny týkajúce sa percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať. Preto od augusta dôjde k zmenám nielen v počte poberateľov invalidného dôchodku, ale aj v samotnej výške tejto dávky zo strany Sociálnej poisťovne. Ministerstvo práce tvrdí, že tieto zmeny budú mať pozitívny vplyv na invalidných dôchodcov.

„Úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať v prípade niektorých ochorení umožní zaradiť nové typy ochorení, čo ovplyvní uznanie invalidity a vyššiu mieru poklesu schopnosti pracovať, a tým aj nárok na invalidný dôchodok a jeho výšku,“ vysvetľuje ministerstvo práce.

Zmeny v posudzovaní ochorení

Úprava niektorých ochorení z hľadiska percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať bude mať za následok najmä dve zmeny. Prvá z nich sa týka uznávania invalidity. Novela zákona umožní zaradiť nové ochorenia, na základe ktorých bude možné poberať invalidný dôchodok. Od augusta budú teda ľudia, ktorí predtým neboli považovaní za invalidov s nárokom na dôchodok, zaradení medzi poberateľov. 

Druhý významný dôsledok novely spočíva v zvyšovaní dávok pre invalidov, u ktorých je už dôchodok priznaný. Keď novela nadobudne platnosť, ovplyvní aj dôchodky priznané v minulosti. Ich výška sa preto prepočíta podľa nových ustanovení zákona o sociálnom poistení. Ak teda bolo invalidovi pôvodne priznané percento poklesu schopnosti pracovať, ktoré sa v dôsledku novely zvýši, aj jeho invalidný dôchodok vzrastie.

Koľko budú invalidi dostávať od augusta?

Zaujíma vás, ako sa zmeny v zákone prejavia vo výške vyplácaných dôchodkov? Tu je stručný prehľad poskytnutý Sociálnou poisťovnou:

  • V kategórii čiastočných invalidných dôchodcov (s mierou poklesu schopnosti vykonávania práce do 70 %) sa zmeny dotknú približne 5 300 ľudí. Očakáva sa, že ich priemerný dôchodok sa zvýši o 22 eur mesačne.
  • 16 100 penzistov, ktorí momentálne patria do kategórie čiastočných invalidov, sa stanú poberateľmi plného invalidného dôchodku. Ich miera poklesu schopnosti pracovať sa teda presunie z hodnoty „pod 70 %“ na „nad 70 %“. Títo invalidní dôchodcovia sa v priemere môžu tešiť na zvýšenie svojho dôchodku o 182 eur mesačne.
  • Predpokladá sa, že každý rok pribudne 476 nových čiastočných invalidných dôchodcov (s mierou poklesu schopnosti pracovať „do 70 %“) s predpokladanou mesačnou penziou vo výške približne 240 eur.
  • Odhaduje sa, že počet poberateľov plného invalidného dôchodku sa zvýši o 1 436 ľudí, pričom priemerný prírastok v ich mesačnom dôchodku bude 247 eur.

Prečo prišla novela týkajúca sa invalidných dôchodkov?

Novela zákona týkajúca sa invalidných dôchodkov nevznikla náhodne ako nápad na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím. Je to jeden zo spôsobov, ako ministerstvo práce plní záväzky vyplývajúce z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, ktorý sa uskutočňuje od roku 2021 a plánuje sa až do roku 2030.

Hlavným cieľom aktuálnej novely je zabezpečiť, aby invalidné dôchodky skutočne zodpovedali závažnosti a dôsledkom zdravotných problémov. Ministerstvo práce pri aktualizácii zákona o sociálnom poistení spolupracovalo s odborníkmi z rezortu zdravotníctva, posudkovými lekármi sociálneho poistenia a špecialistami z medicínskych odborov.

Od 1. augusta 2023 sa posúdi percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na základe najnovších poznatkov medicíny. Týmto spôsobom by mali uznanie nároku a výška invalidných dôchodkov presnejšie odrážať zdravotné znevýhodnenie jednotlivca. Taktiež sa rozšíri skupina ochorení, pre ktoré bude možné poberať invalidný dôchodok.

Sociálna poisťovňa má dva roky

Od augusta začne prehodnocovanie nárokov na invalidný dôchodok, prípadne jeho výšky, podľa nových pravidiel. „Sociálna poisťovňa bude mať dva roky od účinnosti novely na rozhodnutie o všetkých invalidných dôchodkoch, na ktoré sa úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať vzťahuje,“ informuje ministerstvo práce.

Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne, Martina Kontúra, sa približne štvrtina všetkých posudzovaných prípadov stihne vyriešiť ešte v roku 2023. V roku 2024 by poisťovňa chcela posúdiť ďalších 50 % prípadov. Zvyšná štvrtina by teda mala zostať na rok 2025. Samozrejme, Sociálna poisťovňa bude informovať poistencov o všetkých zmenách.

Anketa

Dotkne sa novela zákona aj vás?

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 2 komentárov

Toto ste už čítali?

Životné poistenie v roku 2023: Výhody a nevýhody

27. 7. 2023 | Redakcia

Životné poistenie v roku 2023: Výhody a nevýhody

Boli časy, kedy ponuky na životné poistenie prichádzali zo všetkých strán. Tento produkt sa vám snažili predať banky, finanční agenti a možno aj vaši susedia, ktorí vás lákali na životné... celý článok

Najlepšie ponuky cestovného poistenia. Poznáme víťazov roka 2023

29. 6. 2023 | Redakcia

Najlepšie ponuky cestovného poistenia. Poznáme víťazov roka 2023

Pred letom sme na Finparáde aktualizovali rebríček cestovného poistenia. Najlepším poskytovateľom poistenia je Uniqa poisťovňa, druhé miesto zaujíma Allianz a tretie miesto patrí AXA-ASSISTANCE.... celý článok

Aké staré dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení možno ešte vymáhať?

28. 6. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení možno ešte vymáhať?

Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne môžu žiadať len úhradu pohľadávok, ktorých trvanie nepresiahlo určitú hranicu. Zákon ich obmedzuje nielen v možnosti staršie pohľadávky predpísať,... celý článok

Platí, že poistenie sa najviac oplatí poisťovni? Poradíme, aby sa oplatilo aj ľuďom

20. 6. 2023 | Jan Müller | 1 komentár

Platí, že poistenie sa najviac oplatí poisťovni? Poradíme, aby sa oplatilo aj ľuďom

Má zmysel poistiť sa? Ako kedy. Musíme si položiť otázku, či za to, čo dostávame, neplatíme zbytočne. Alebo zbytočne veľa. Alebo napríklad aj málo a tým pádom opäť zbytočne.

Pozor! Sociálna poisťovňa vás môže potrestať za tento bežný omyl

31. 5. 2023 | Barbora Magočová

Pozor! Sociálna poisťovňa vás môže potrestať za tento bežný omyl

S úhradou platieb do zdravotnej či Sociálnej poisťovne sa môže omeškať každý. S oneskoreným plnením odvodov sa však spájajú negatívne následky. Aké penále či úroky z omeškania môžu... celý článok