Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin Mutual European Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície a druhotne generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti so sídlom v európskych krajinách Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových cenných papierov spoločností zapojených do fúzií, konsolidácií, likvidácií alebo iných veľkých podnikových transakcií; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhových cenných papierov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere neinvestičného stupňa) spoločností, ktoré sú v reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii; cenných papierov mimoeurópskych emitentov (maximálne 10 % aktív); derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Za výnimočných trhových podmienok môže fond prechodne držať aj väčšie množstvo peňažných prostriedkov, a to keď sa manažér domnieva, že na trhoch panuje nadmerná volatilita, dlhodobý všeobecný pokles alebo iné nepriaznivé podmienky. Aj keď fond spravidla investuje aspoň v piatich krajinách, môže investovať napríklad len v jednej alebo dvoch. V súčasnosti sa fond snaží investovať predovšetkým do cenných papierov emitentov v západnej Európe. Investičný tím na základe hĺbkového základného prieskumu a analýzy vyhľadáva a skupuje také majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré sa podľa jeho presvedčenia budú obchodovať diskontne. Referenčnou hodnotou fondu je Linked MSCI Europe Value Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0140363002

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia31. 12. 2001
Aktuálna cena PL25,5400 Eur (4. 7. 2022)
Majetok fondu1 080 000 000 Eur (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,85 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita21,4 %
Najlepší mesiac19,4 %
Najhorší mesiac-42,2 %
Najlepší rok66,3 %
Najhorší rok-41,8 %

Graf Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR, ISIN LU0140363002

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-7,1 %
Tri mesiace-4,1 %
Šesť mesiacov-8,7 %
Od začiatku roka-5,9 %
Rok-2,3 %
Dva roky25,9 % / 12,2 % (p.a.)
Tri roky4,6 % / 1,5 % (p.a.)
Päť rokov1,9 % / 0,4 % (p.a.)
Od založenia127,6 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 70,10 %
Severná Amerika 2,32 %
Spojené kráľovstvo 27,58 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží8,79 %
Energetika8,47 %
Finanční služby20,80 %
Komunikace9,21 %
Necyklické zboží12,13 %
Nemovitosti1,55 %
Průmysl12,70 %
Služby2,58 %
Technologie9,43 %
Základní suroviny4,23 %
Zdravotnictví10,12 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce