Franklin Income Fund A(acc)USD – Franklin Templeton / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin Income Fund („fond“) je generovať príjem a druhotne zhodnotiť svoje investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom (vrátane dlhopisov viazaných na majetkové cenné papiere) emitovaných spoločnosťami, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v USA; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane nižšej kvality) emitovaných spoločnosťami a vládami. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových a dlhových cenných papierov obchodovaných v USA a emitovaných spoločnosťami so sídlom kdekoľvek na svete (obmedzené na 25 % aktív); majetkových a dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré oprávňujú držiteľa nadobudnúť majetkové alebo dlhové cenné papiere inej spoločnosti so sídlom kdekoľvek na svete (obmedzené na 25 % aktív); derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na príjem a zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg Barclays US Aggregate Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU1162221912

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia1. 7. 1999
Dátum zrušenia27. 5. 2023
Aktuálna cena PL12,5400 USD (28. 11. 2022)
Majetok fondu1 570 000 000 USD (30. 11. 2018)
BenchmarkBlended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,67 %
Vstupný poplatok5,75 %
Poplatok za správu1,35 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita12,4 %
Najlepší mesiac14,0 %
Najhorší mesiac-23,2 %
Najlepší rok37,9 %
Najhorší rok-19,8 %

Graf Franklin Income Fund A(acc)USD, ISIN LU1162221912

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac3,2 %
Tri mesiace-0,1 %
Šesť mesiacov-4,2 %
Od začiatku roka-6,9 %
Rok-3,6 %
Dva roky7,5 % / 3,7 % (p.a.)
Tri roky9,7 % / 3,1 % (p.a.)
Päť rokov14,7 % / 2,8 % (p.a.)
Od založenia25,4 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvinuté státy) 0,72 %
Európa (rozvinuté štáty) 10,36 %
Latinská Amerika 2,31 %
Severná Amerika 84,10 %
Spojené kráľovstvo 2,51 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží3,01 %
Energetika10,57 %
Finanční služby9,28 %
Komunikace2,67 %
Necyklické zboží11,00 %
Průmysl15,05 %
Služby18,00 %
Technologie5,18 %
Základní suroviny8,62 %
Zdravotnictví16,62 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky