V interiéri i MHD. Kde všade je povinné nosiť respirátor a aké sú výnimky?

Roland Regely | rubrika: Článok | 31. 3. 2021
Hodnovernosť respirátora si spotrebiteľ môže narýchlo overiť podľa označenia CE, za ktorým nasleduje štvorčíslie.
V interiéri i MHD. Kde všade je povinné nosiť respirátor a aké sú výnimky?

Zdroj: Shutterstock

Povinnosť nosiť respirátor alebo obdobný prostriedok sa od pondelka 15. marca 2021 rozšírila na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Vonku postačí aj rúško

V exteriéroch bude naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou.

Deti do ukončenia prvého stupňa základných škôl respirátor v interiéri mať nemusia, no musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou. Táto výnimka platí pre osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže, pokiaľ sú umiestnení v jej objektoch.

Respirátor v interiéri nemusia mať ani zamestnanci pri výkone rizikovej práce zaradenej do tretej alebo štvrtej kategórie, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži. Platí to aj na zamestnancov, ktorým pracovná zdravotná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. Všetky tieto osoby musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou.

V interiéri aj v exteriéri majú výnimky z nosenia rúšok a respirátorov deti do šesť rokov, ďalej osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako päť metrov. Rúško ani respirátor nie sú povinné ani pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra či osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

 

Respirátor ani rúško nie sú povinné pri výkone športu. Výnimka sa vzťahuje aj na fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania či na nevestu a ženícha pri sobáši. Rovnako platí pre výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. ÚVZ SR počíta aj s výnimkou pre tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania a tiež pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1 sa doteraz týkala obchodov a prostriedkov verejnej dopravy. Medzi takéto tvárové polomasky možno podľa ÚVZ SR zaradiť aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ktoré boli posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii. Hodnovernosť respirátora si spotrebiteľ môže narýchlo overiť podľa označenia CE, za ktorým nasleduje štvorčíslie.

Výnimky z nosenia respirátora pri záťaži teplom

  • práce dlhodobo vykonávané na vnútornom pracovisku, kde je v dôsledku tepelnej záťaže z technológie prekročená prípustná hodnota operatívnej teploty a ochrana zdravia zamestnanca dlhodobo vyžaduje obmedzenie času práce dodržiavaním dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce

  • práce dlhodobo vykonávané na vonkajšom pracovisku, kde v dôsledku tepelnej záťaže z technológie ochrana zdravia zamestnanca dlhodobo vyžaduje obmedzenie času práce dodržiavaním dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce

Výnimky pre fyzickú záťaž

Kategória 3

  • práce, pri ktorých je prekročené niektoré z kritérií uvedených v kategórii 2

  • práce spojené s premiestňovaním bremien, pri ktorých hmotnosť ručne premiestňovaných bremien neprekračuje smerné hmotnostné hodnoty, ale iné ukazovatele fyzickej záťaže, napríklad energetický výdaj alebo srdcová frekvencia, prekračujú kritériá uvedené v kategórii 2

  • práce vykonávané prevažne v základnej pracovnej polohe v stoji s obmedzením pohybu dolných končatín a zmien polohy trupu a končatín, s vynúteným tempom práce

  • práce, pri ktorých nie je prekročené kritérium uvedené v kategórii 2 a pri ktorých sa opakovane vyskytla choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania u zamestnancov vo vzťahu k fyzickej záťaži, najmä z dôvodu poškodenia podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín

Kategória 4

  • práce, pri ktorých je prekročené niektoré z kritérií uvedených v kategórii 3

  • práce, pri ktorých nie sú prekročené kritériá uvedené v kategórii 3 a) až c) a pri ktorých sa opakovane vyskytla choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania u zamestnancov vo vzťahu k fyzickej záťaži, najmä z dôvodu poškodenia podporno-pohybovej sústavy a periférnych nervov v dôsledku dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín

  • práce, pri ktorých nie sú prekročené kritériá uvedené v kategórii 3, ale pri ktorých navyše pôsobia ďalšie faktory, najmä chlad, vibrácie a vlhkosť, ktoré preukázateľne zhoršujú zdravotné zmeny u zamestnancov spôsobené fyzickou záťažou

Anketa

Chránite sa na verejnosti rúškom alebo respirátorom?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register