Aká dlhá má byť pauza medzi zmenami v zamestnaní?

Roland Regely | rubrika: Článok | 4. 8. 2020
Pracujete viac ako by ste mali? Aký je pracovný čas zo zákona a kedy máte nárok na prestávku? Prinášame odpovede.
Aká dlhá má byť pauza medzi zmenami v zamestnaní?

Zdroj: Shutterstock

Prestávky v práci sú pre zamestnávateľa zákonnou povinnosťou. Medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny musí mať zamestnanec minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín.

Zákon však ďalej hovorí, že dobu odpočinku možno skrátiť až na 8 hodín. Zamestnávateľ tak môže zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov skrátiť dobu odpočinku v nepretržitých prevádzkach a pri turnusovej práci, pri naliehavých opravárskych prácach, ak ide o odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie zamestnancov, a pri mimoriadnych udalostiach. Dôležité je tiež vedieť, že ak zamestnávateľ skráti minimálny odpočinok je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi do 30 dní rovnocenný nepretržitý náhradný odpočinok.

Dva dni voľna raz za týždeň

Ak máte prácu, ktorá nezohľadňuje víkendy, máte v zákone oporu. Zamestnávateľ je totiž povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok.

Ak to nie je možné vykonať počas spomínaných dní, musí to zamestnávateľ zamestnancovi nahradiť v iné dni. Ak ani takéto rozvrhnutie pracovného času nie je možné, zamestnávateľ môže zamestnancovi rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku. Tento deň by mal pripadnúť na nedeľu. Zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni. Ak nie je možná ani táto alternatíva, zamestnanec musí mať raz za týždeň najmenej 35 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý pripadne na nedeľu a na časť dňa predchádzajúceho nedeli alebo na časť dňa nasledujúceho po nedeli.

 

Zdroj: Pixabay

Povinná polhodinka voľna

Zamestnávateľ je zo zákona povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút, ktorá sa ale nezapočítava do pracovného času. Prestávky sa nezapočítavajú do pracovného času, preto je potrebné počítať s tým, že v práci budeme reálne 8,5 hodiny, zaplatené však dostaneme len 8 hodín, ktoré reálne pracujeme.

Ak zamestnanec vykonáva prácu, ktorú nemožno prerušiť, musí mu zamestnávatľe aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie. Podrobnejšie podmienky poskytovania prestávok na odpočinok a jedenie vrátane ich predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov. Je tiež dobré vedieť, že prestávky na odpočinok a jedenie sa neposkytujú na začiatku a konci zmeny. Zamestnávateľ stanoví čas prestávky (ako aj začiatok a koniec pracovnej doby) po dohode so zamestnancami. 

Prestávky, ktoré môže, resp.musí zamestnávateľ poskytnúť aj v rámci pracovného času:

  • Prestávky na jedlo a odpočinok pri prácach, ktoré sa nesmú prerušiť (povinnosť zamestnávateľa)

  • Prestávky, ktoré poskytuje zamestnávateľ z dôvodu zaistenia bezpečnosti pri práci (povinnosť zamestnávateľa)

  • Prestávka na osobnú očistu po práci, prípadne pred začiatkom pracovnej zmeny (toto je na zvážení zamestnávateľa)

O čase pracovnej zmeny musíte vedieť dopredu

Rozvrh pracovných zmien a v rámci nich aj čas prestávky na jedlo a odpočinok zamestnávateľ musí pripraviť písomne minimálne v týždennom predstihu a najmenej na jeden pracovný týždeň. 

Harmonogram zmien musí zamestnávateľ umiestniť na miesto ľahko dostupné zamestnancom (napr. do šatne zamestnancov, prípadne jedálne) Pri pružnom pracovnom čase zamestnávateľ stanoví čas prestávky len v čase základného pracovného času, a to po uplynutí troch hodín základného pracovného času. 

Pracujete nadčas? Pozor na hodiny

Ak už pracujete nadčas, dajte si pozor na to, aby pracovný čas nepresiahol 48 hodín. Nariadenie nadčasov prichádza do úvahy len v prípadoch skutočne naliehavej potreby pracovať viac. Za rok to môže byť maximálne v rozsahu 150 hodín.

Práca nadčas je tá, ktorá prekračuje týždenný pracovný čas. Nikto vám takúto prácu nemôže prikázať. Najviac môžete mať 400 hodín nadčasov za rok. Nezabúdajte tiež, že ak si nadpracúvate voľno nejde o nadčas.

Anketa

Umožňuje vám zamestnávateľ občasnú prácu z domu?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register